20 Ekim 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28447

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        19 Ekim 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-8837

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             20 Ekim 2012 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in dönüşüne kadar Adalet Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                     Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             19 Ekim 2012

      B.01.0.KKB.01-06-314-615

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 19/10/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-8837 sayılı yazınız.

             20 Ekim 2012 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in dönüşüne kadar Adalet Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI