20 Ekim 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28447

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        19 Ekim 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-8836

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 20 Ekim 2012 tarihinde Suudi Arabistan’a gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                     Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             19 Ekim 2012

      B.01.0.KKB.01-06-313-614

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 19/10/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-8836 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Ekim 2012 tarihinde Suudi Arabistan’a gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI