20 Ekim 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28447

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2012/3800

             Ekli “Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine ve Bazı Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Sınırlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 28/9/2012 tarihli ve 4193 sayılı yazısı üzerine, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/10/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

  Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                              B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

 

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                      A. DAVUTOĞLU                                    M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı

 

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                   İ. N. ŞAHİN                                                    C. YILMAZ                                                  E. GÜNAY                                                 M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

 

                                                                Ö. DİNÇER                                            İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                                         Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                                                               R. AKDAĞ                                                  E. BAYRAKTAR

                                                                                             Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.

 

BAZI ALANLARIN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ OLARAK TESPİT

EDİLMESİNE VE BAZI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNİN

SINIRLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Teknoloji geliştirme bölgeleri

MADDE 1 – (1) Ekli (1) sayılı harita ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edilmiştir.

(2) Ekli (2) sayılı harita ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan İzmir Bilim ve Teknoloji Parkı Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edilmiştir.

Sınır değişiklikleri

MADDE 2 – (1) Erzurum Ata Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesinin sınır ve koordinatları ekli (3) sayılı harita ile listede gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesinin sınır ve koordinatları ekli (4) sayılı harita ile listede gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

(3) TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesinin sınır ve koordinatları ekli (5) sayılı harita ile listede gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

 

Kararın eklerini görmek için tıklayınız.