20 Ekim 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28447

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        19 Ekim 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-8835

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 20 Ekim 2012 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                     Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             19 Ekim 2012

      B.01.0.KKB.01-06-312-613

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 19/10/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-8835 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Ekim 2012 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI