17 Ekim 2012 Tarihli ve 28444 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Derneklerinin Yurtdışında Temsili ile Tanıtma Faaliyetleri ve Ulusal Bayram ve Kurtuluş Günleri Törenlerinde Giyecekleri Kıyafet Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

—  Yayın Hizmetlerinin İzlenme ve Dinlenme Oranı Ölçümlerinin Yapılmasına ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

—  Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

—  Işık Üniversitesi Alternatif Enerji ve Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Işık Üniversitesi Çevre Etki Değerlendirme, Çevre Eğitimi, Kuş Araştırma ve Halkalama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Işık Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (No: MHG/2012-09)

—  Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2005/3 (Siyasî Parti-İhtar), K: 2011/1 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2011/119, K: 2012/33 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlâ

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


16/10/2012 tarihli ve 28443 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.


 

Tıklayınız


17/10/2012 tarihli ve 28444 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı (2012-2016)’nın Kabulüne Dair 31/7/2012 Tarihli ve 2012/14 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı yayımlanmıştır.