15 Ekim 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28442 (Mükerrer)

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                12 Ekim 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-8587

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 15 Ekim 2012 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                     Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                     12 Ekim 2012

      B.01.0.KKB.01-06-308-602

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 12/10/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-8587 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Ekim 2012 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI