15 Ekim 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28442 (Mükerrer)

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                12 Ekim 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-8594

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirve Toplantısı’na katılmak üzere; 15 Ekim 2012 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gideceğimden, dönüşüme kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                     Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                     12 Ekim 2012

     B.01.0.KKB.01-06/A-13-604

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 12/10/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-8594 sayılı yazınız.

             Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirve Toplantısı’na katılmak üzere, 15 Ekim 2012 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dönüşüne kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI