15 Ekim 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28442

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2012/3723

             1 – 8 Ekim 2010 tarihinde İstanbul’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında “Sarp-Sarpi”, “Çıldır/Aktaş-Kartsakhi” ve “Posof/Türkgözü- Akhaltsikhe” Kara Gümrük Geçiş Noktalarının Ortak Kullanımına Dair Anlaşma”nın,

             2 – 27 Ekim 2011 tarihinde Batum’da imzalanan ekli “Yolcuların, Taşıtların ve Eşyanın Uluslararası Dolaşımına İlişkin Elektronik Veri Paylaşımının Detaylarına Dair Protokol”ün,

             onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 9/7/2012 tarihli ve HUM/1590409 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/9/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                             A. BABACAN                                              B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                            Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

 

                     S. ERGİN                                                Ö. DİNÇER                                                   E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                     Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.                Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                      F. ÇELİK                                           E. BAYRAKTAR                                      A. DAVUTOĞLU                                    M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı

 

                     T. YILDIZ                                                   S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                   İ. N. ŞAHİN                                              C. YILMAZ                                                  E. GÜNAY                                                   E. BAĞIŞ

                 İçişleri Bakanı                                       Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                Maliye Bakanı V.

 

                                                          Ö. DİNÇER                                                  İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                                   Milli Eğitim Bakanı                               Milli Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                                                   R. AKDAĞ                                                                        B. YILDIRIM

                                                                                 Sağlık Bakanı                                        Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

 

Türkçe ve yabancı dil metinler için tıklayınız.