11 Ekim 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28438

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No.               :  2012/57

İşyeri                      :  Amcor Tobacco Packagıng İzmir Gravür Baskı

                                   San. ve Tic. A.Ş.

                                   10006/1 Sok. No: 6 AOSB Çiğli/İZMİR

SGK Sicil No.         :  1027155.035

Tespiti İsteyen       :  Amcor Tobacco Packagıng İzmir Gravür Baskı San. ve Tic.

                                   A.Ş. vekili Av. Asuman ALKIM

İnceleme                 :  Amcor Tobacco Packagıng İzmir Gravür Baskı San. ve Tic. A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; işyerinde genel anlamda sigara fabrikalarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere, rulo halinde gelen kağıt/karton bobinlere kabartma, kesme ve temizleme işlemlerinin makinalar vasıtasıyla uygulanarak sigara kutuları üretildiği, bu nedenle işyerinde yapılan işlerin İşkolları Tüzüğü’nün 09 sıra numaralı “Kağıt” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Amcor Tobacco Packagıng İzmir Gravür Baskı San. ve Tic. A.Ş. işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 09 sıra numaralı “Kağıt” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’ de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4’üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.