11 Ekim 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28438

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2012/3748

             4 Temmuz 2012 tarihinde Duşanbe’de imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti-Tacikistan Cumhuriyeti Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü”nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 11/9/2012 tarihli ve HUM/3256324 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/9/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

 

  Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                              B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

 

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                             T. YILDIZ                                            M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                            Dışişleri Bakanı V.                                      Ekonomi Bakanı

 

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                   İ. N. ŞAHİN                                                    C. YILMAZ                                                  E. GÜNAY                                                 M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

 

                                                                Ö. DİNÇER                                            İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                                         Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                                                               R. AKDAĞ                                                      B. YILDIRIM

                                                                                             Sağlık Bakanı                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ-TACİKİSTAN CUMHURİYETİ

KARA ULAŞTIRMASI KARMA KOMİSYON TOPLANTISI

PROTOKOLÜ

Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti arasında karayolu ulaştırması alanında işbirliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla, iki ülke heyetleri arasında 03-04 Temmuz 2012 tarihlerinde, aşağıdaki hususları görüşmek üzere Duşanbe'de Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı yapılmıştır. (Heyet üyelerinin listesi ektedir.)

1. İki Ülke Arasındaki Ticaret ve Karayolu Taşımacılığı Hakkında Bilgi Teatisi.

Taraflar, Türkiye ile Tacikistan arasındaki ticaretin ve karayolu taşımacılığının gerçek durumu hakkında istatistiki bilgi teatisinde bulunmuşlar, iki ülke arasındaki ticaretin ve karayolu taşımacılığının artışından duydukları memnuniyeti dile getirmişlerdir.

2. Karayolu Eşya Taşımacılığı.

Taraflar, 2012 yılından itibaren iki ülke arasındaki ikili/transit (tek tip) Geçiş Belgesi kotasının 1,500 adet ve üçüncü ülkeye/ülkeden taşımalar için 200 adet olarak teati edilmesi hususunda mutabık kalmışlardır.

Taraflar, ihtiyaç duydukları zaman ilave geçiş belgeleri için talepte bulunabilirler.

Taraflar, iki ülke arasındaki taşımacılığın kolaylaştırılması amacıyla, şoförlere çok girişli vize verilmesi için kendi ülkelerinde bulunan ilgili makamlarıyla çözüm için eşgüdüm sağlayacaklardır.

3. Yolcu Taşımacılığı.

Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti arasında yeni sefer güzergâhlarının açılması konusunda, iki ülkenin ilgili makamları mevcut mevzuat çerçevesinde gerekli analizleri yapacaklardır.

4. Müşterek İşletmeler.

Taraflar, taşımacılık ile ilgili müşterek işletmelerin oluşturulmasına ilişkin gerekli desteği sağlayacaklardır.

5. Uzman Geliştirme Alanı.

Türk tarafı, lojistik, terminal, işletme, uluslararası karayolu taşımacılığı, nakliye araçlarına teknik hizmet sağlanması alanlarında Tacik uzmanlarına tecrübe kazandırılmasına hazır olduğunu ifade etmiştir.

6. Tadil Anlaşma.

Türk tarafı, yürürlükte bulunan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması"nı (1996) tadil eden Anlaşma taslağını Tacik tarafına iletmiştir.

Tacik tarafı, önerilmiş olan "Tadil Anlaşması"nı 1 ay süre içerisinde inceleyerek görüş ve önerilerini Türk tarafına bildirecektir.

7. Şoförlerin Her İki Ülkenin Topraklarında İkamet Süreleri.

Taraflar, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, her iki ülke topraklarında bulunan şoförlerin ikamet sürelerine eşitlik getirilmesi amacıyla, kendi ülkelerindeki ilgili makamları ile eşgüdüm sağlayacaklardır.

8. Diğer Konular.

Taraflar, uluslararası karayolu taşımacılığının kolaylaştırılması amacıyla, Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı'nın düzenli olarak her yıl yapılması konusunda mutabık kalmışlardır.

Bir sonraki Karma Komisyon Toplantısı 2013 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nde düzenlenecektir. Kesin tarih karşılıklı diplomatik yazışma yoluyla tespit edilecektir.

Bu Protokol, 04 Temmuz 2012 tarihinde Duşanbe'de Türkçe ve Tacikçe ikişer orijinal nüsha halinde düzenlenmiştir.

 

                            Türkiye Heyeti Adına                                                     Tacikistan Heyeti Adına

 

                               Hüseyin YILMAZ                                                     Farrukh FAKHRİDİNOV

 

 

 

Yabancı dil metinler için tıklayınız.