10 Ekim 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28437

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

             Karar Sayısı : 2012/3745

             29/6/2012 tarihli ve 6345 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan “1969 Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşmeyi Değiştiren 1992 Protokolünün Sınırlandırma Miktarlarının Değişiklikleri”ne dair ekli Karara katılmamız; Dışişleri Bakanlığının 4/9/2012 tarihli ve HUM/3466050 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/9/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

 

  Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                              B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

 

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                             T. YILDIZ                                            M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                            Dışişleri Bakanı V.                                      Ekonomi Bakanı

 

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                   İ. N. ŞAHİN                                                    C. YILMAZ                                                  E. GÜNAY                                                 M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

 

                                                                Ö. DİNÇER                                            İ. YILMAZ                                                 V. EROĞLU

                                                         Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                          Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                                                               R. AKDAĞ                                                B. YILDIRIM

                                                                                             Sağlık Bakanı                Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

KARAR LEG.1(82)

(18 Ekim 2000 tarihinde kabul edilmiştir.)

1969 PETROL KİRLİLİĞİNDEN DOĞAN ZARARIN HUKUKİ

SORUMLULUĞU İLE İLGİLİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYİ

DEĞİŞTİREN 1992 PROTOKOLܒNÜN SINIRLANDIRMA

MİKTARLARININ DEĞİŞİKLİKLERİ

HUKUK KOMİTESİ, 82. oturumunda:

Komitenin görevlerine ilişkin Uluslararası Denizcilik Örgütü Sözleşmesi’nin (“IMO Sözleşmesi” olarak anılacaktır) 33(b) Maddesini ANIMSAYARAK,

Herhangi bir uluslararası sözleşme veya belge uyarınca ya da kapsamında verilen görevler ifa edilirken uyulması gereken usulleri belirleyen kurallara ilişkin IMO Sözleşmesinin 36. Maddesini HATIRLAYARAK,

1969 Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşme’yi değiştiren 1992 Protokolü’nün (“1992 CLC Protokolü” olarak anılacaktır) 6(1) Maddesinde belirtilen sınırlandırma miktarlarının değiştirilmesi usullerine ilişkin 1992 CLC Protokolü’nün 15. Maddesini AYRICA ANIMSAYARAK,

1992 CLC Protokolünün 15(1) ve (2) Maddelerinin hükümleri uyarınca önerilen ve dağıtılan sınırlandırma miktarlarına ilişkin değişiklikleri GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK,

1. 1992 CLC Protokolü’nün 15(4) Maddesi uyarınca, 1992 CLC Protokolü’nün 6(1) Maddesinde düzenlenen sınırlandırma miktarlarının, bu kararın Ekinde belirtilen şekilde değiştirilmesini KABUL ETMİŞTİR.

2. 1992 CLC Protokolü’nün 15(7) Maddesi uyarınca, 1 Mayıs 2002’de; bu tarihin öncesinde söz konusu değişikliklerin kabul edildiği tarihte (18 Ekim 2000) Akit Devlet olan Devletlerin en az dörtte birinin, bu değişiklikleri kabul etmediklerini Örgüt’e bildirmedikleri takdirde, bu değişikliklerin kabul edilmiş olduğunun varsayılacağını KARARA BAĞLAMIŞTIR.

3. Paragraf (2) gereğince kabul edilmiş sayılan bu değişikliklerin, 1992 CLC Protokolü’nün 15(8) Maddesi uyarınca, 1 Kasım 2003 tarihinde yürürlüğe gireceğini AYRICA KARARA BAĞLAMIŞTIR.

4. 1992 CLC Protokolü’nün 15(7) ve 17(2) Maddeleri uyarınca, işbu kararın ve Ek’te yer alan değişikliklerin onaylı nüshalarının, 1992 CLC Protokolü’nü imzalayan veya ona katılan tüm Devletlere iletilmesini, Genel Sekreter’den TALEP ETMİŞTİR.

5. İşbu kararın ve Ek’te yer alan değişikliklerin nüshalarının, 1992 CLC Protokolü’nü imzalamayan veya ona katılmayan Örgüt Üyelerine iletilmesini, Genel Sekreter’den AYRICA TALEP ETMİŞTİR.

 

EK

1969 PETROL KİRLİLİĞİNDEN DOĞAN ZARARIN HUKUKİ

SORUMLULUĞU İLE İLGİLİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYİ

DEĞİŞTİREN 1992 PROTOKOLܒNÜN SINIRLANDIRMA

MİKTARLARININ DEĞİŞİKLİKLERİ

1992 CLC Protokolü’nün 6(1) Maddesi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“3 milyon hesap birimi” ifadesi, “4.510.000 hesap birimi” olarak değiştirilmiştir;

“420 hesap birimi” ifadesi, “631 hesap birimi” olarak değiştirilmiştir; ve

“59,7 milyon hesap birimi” ifadesi, “89.770.000 hesap birimi” olarak değiştirilmiştir.

 

 

Yabancı dil metin için tıklayınız.