10 Ekim 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28437

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                          9 Ekim 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-8471

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 10 Ekim 2012 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                               9 Ekim 2012

      B.01.0.KKB.01-06-306-596

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 9/10/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-8471 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Ekim 2012 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI