10 Ekim 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28437

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                          9 Ekim 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-8465

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası’nın Yıllık Toplantıları’na katılmak üzere 10 Ekim 2012 tarihinde Japonya’ya gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                               9 Ekim 2012

      B.01.0.KKB.01-06-305-595

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 9/10/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-8465 sayılı yazınız.

             Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası’nın Yıllık Toplantıları’na katılmak üzere, 10 Ekim 2012 tarihinde Japonya’ya gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI