9 Ekim 2012 Tarihli ve 28436 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

 

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2012/3793     Orta Vadeli Program (2013-2015)’ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar

 

GENELGE

—  2013-2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2012/1 Sayılı Kalkınma Bakanlığı Genelgesi

 

TEBLİĞ

—  2013-2015 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi

 

KURUL KARARI

—  Orta Vadeli Mali Plan (2013-2015)’ın Kabulüne Dair 4/10/2012 Tarihli ve 2012/20 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

 

İLÂNLAR

- Yargı İlânları