9 Ekim 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28436 (Mükerrer)

KURUL KARARI

Yüksek Planlama Kurulundan:

Tarih         : 4/10/2012

Karar No  : 2012/20

Konu         : Orta Vadeli Mali Plan

Yüksek Planlama Kurulunca;

Maliye Bakanlığının 4/10/2012 tarih ve 10377 sayılı yazısı dikkate alınarak; “Orta Vadeli Mali Plan (2013-2015)”ın kabulüne, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16 ncı maddesine göre karar verilmiştir.

 

 

Orta Vadeli Mali Plan (2013-2015) görmek için tıklayınız

 

Ödenek Teklif Tavanlarını görmek için tıklayınız