9 Ekim 2012 Tarihli ve 28436 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2012/3773      Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2012/3792      4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar

 

ATAMA KARARLARI

—  Ekonomi Bakanlığına Ait Atama Kararı

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bülent Ecevit Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Aydın Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Selçuk Üniversitesi Sualtı Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


8/10/2012 tarihli ve 28435 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, Konut Edindirme Yardımı Hak Sahipleri Listesi yayımlanmıştır.


 

Tıklayınız


9/10/2012 tarihli ve 28436 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, Orta Vadeli Program (2013-2015), 2013-2015 Dönemi Yatırım Hazırlıkları ile İlgili Kalkınma Bakanlığı Genelgesi, Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi ile Orta Vadeli Mali Plan (2013-2015) yayımlanmıştır.