9 Ekim 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28436

ATAMA KARARI

             Ekonomi Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/694

             1 – Ekonomi Bakanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına aynı yer Daire Başkanı Zergül (TOROS) ÖZBİLGİǒin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Ekonomi Bakanı yürütür.

8/10/2012

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                  Zafer ÇAĞLAYAN

                  Başbakan                                                Ekonomi Bakanı