9 Ekim 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28436

YÖNETMELİK

Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2009 tarihli ve 27333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bir yarıyılda, danışman onayı ile 30 kredilik ders alınır. Ancak zorunlu hallerde ilgili yönetim kurulu kararıyla 30 kredinin altında ders alınabilir.

(4) Öğrenci yarıyıl başında programına öncelikle başarısızlığı nedeniyle tekrarlamak zorunda olduğu dersleri almak zorundadır. Başarısızlığı nedeniyle tekrarlamak zorunda olduğu dersleri bulunan öğrenciler almak zorunda olduğu dersler ve bulunduğu yarıyıla ait derslerden 30 kredilik derse ek olarak iki ders daha alabilirler. Genel not ortalaması en az 2.50 olan başarılı öğrencilere 30 kredilik derse ek olarak üst yarıyıldan en çok iki ders verilebilir. Birbirini izleyen iki yarıyıl içinde mezun olabilecek öğrencilere, ilgili yönetim kurulu kararıyla her yarıyıl için 30 kredilik derse ek olarak dört ders daha verilebilir. Yan dal ve çift anadal programı öğrencilerinin lisans anadal dersleri ile ortak olmayan dersleri bu toplama dahil değildir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/8/2009

27333

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

9/7/2010

27636

2-

26/5/2011

27945

3-

26/9/2011

28066

4-

9/7/2012

28348