9 Ekim 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28436

ATAMA KARARLARI

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

GENEL KURULU KARARI: 15.06.2012/346

Bazı yer hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu’nun 12 nci maddesi’nin 2 nci fıkrası uyarınca Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Tetkik Hâkimliğine atanmalarına ilişkin karar aşağıda gösterilmiştir.

 

Yargıtay                        Tetkik Hakimi                                     41429                          Mehmet AKBAL

Şanlıurfa                       Cumhuriyet Savcısı                             41838                          Selahattin DOĞAN

Akyurt                          Hakimi                                                95068                          Esra ÖZCAN

İstanbul                         İdare Mahkemesi Üyesi                      94865                          Yunus YÖNÜGÜL

Rize                               Hakimi                                                40845                          Şükrü ULUYOL

Yargıtay                        Tetkik Hakimi                                     42491                          Ercan ÖZKAN

Çerkezköy                     Hakimi                                                42570                          Ali AKPINAR

Beşikdüzü                     Hakimi                                                92530                          Fatma KURŞUN

Devrek                          Hakimi                                                92532                          Osman Nesuh YILDIZ

Cihanbeyli                     Hakimi                                                92562                          Bahattin ARAS

Karataş                          Cumhuriyet Savcısı                             92561                          Eren ŞENLİ

Of                                 Hakimi                                                40897                          Mehmet TAŞDEMİR

Danıştay                        Tetkik Hakimi                                     94897                          Bahri BAYRAM

Danıştay                        Tetkik Hakimi                                     94901                          Yıldırım ŞİMŞEK

Oğuzeli                         Hakimi                                                92543                          Tekin KORKMAZ

Menemen                      Cumhuriyet Savcısı                             92667                          Hasan DURSUN

Mahmudiye                   Hakimi                                                94988                          Hasan ÖZDEMİR

Akyurt                          Cumhuriyet Savcısı                             95000                          İsa EMEKÇİ

Adıyaman                     Cumhuriyet Savcısı                             40442                          Nuri KARAKUŞ

Anamur                         Hakimi                                                95015                          Yavuz GÜRTEPE

Karapınar                      Cumhuriyet Savcısı                             95012                          Adnan ACAR

Ereğli (Konya)              Hakimi                                                95021                          Murat KAKİLLİ

Batman                          Hakimi                                                95080                          Adem TÜRKEL

Danıştay                        Tetkik Hakimi                                     97710                          Mahmut KENGER

İstanbul                         İdare Mahkemesi Üyesi                      97727                          Ali Osman AVCI

Anamur                         Hakimi                                                98049                          Neslihan DAĞLI

Tunceli                          Hakimi                                                98033                          Fatih ACAR

İskenderun                    Cumhuriyet Savcısı                             101239                        Bilal CENGİZ’in

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Tetkik Hâkimi olarak atanmalarına,

Karar verildi.

—— • ——

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

İdarî Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Yönetmeliğinin Geçici 3 üncü maddesinde yer alan, “İki yıllık staj sürelerini tamamlamış ve mesleğe kabullerine karar verilerek Danıştay tetkik hakimliğine atanmak için Danıştay Başkanlık Kurulundan olumlu görüş alınmış bulunan idari yargı hâkim adayları, 3825 sayılı Yasanın geçici 5 inci maddesinde öngörülen koşullara göre ad çekmeye tabi olmaksızın doğrudan Danıştay tetkik hakimliğine kadro ve ihtiyaç durumuna göre Kurulca atanabilirler.” kuralı uyarınca, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üçüncü Dairesinin 12/09/2012 tarihli, 681 ve 729 arasındaki sayılı kararlarıyla mesleğe kabullerine karar verilen ve 13/09/2012 tarihinde kura çekecek olan Ankara İdarî Yargı Hâkim Adaylarının atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir.

 

BİRİNCİ DAİRE KARARI: 13.09.2012/2334

1- 6’ncı derecenin 2’nci kademesi olan 785+1600 gösterge karşılığı aylıkla,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138966 Günay BAYGÜVEN,

2- 8’inci derecenin 1’inci kademesi olan 660+1300 gösterge karşılığı aylıkla,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138922 Ömer Faruk SAYAR,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138924 Ali KESKİN,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138926 Halil İbrahim  YILDIZ,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138929 Mehmet Emin URAL,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138930 Emine GÜNAYDIN,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138931 Enes YILDIZ,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138933 Selma GÜNER,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138934 Murat AKSAKAL,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138935 Cemal YÜKSEK,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138936 Mustafa BEYDİLİ,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138937 Selahattin KAYALALP,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138939 Yakup KILIÇ,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138942 Adil ŞAHİN,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138944 Samet ALTINDAĞ,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138945 Nizami SEVİNDİ,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138946 Derya IŞIK,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138949 Kamuran BEDİRHAN,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138951 Uğur DURSUN,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138952 Hamza AKKAYA,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138954 Ersin ÖĞÜTALAN,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138956 Edebâli KILIÇASLAN,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138958 Demet Burcu ÜNAL,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138961 Mücahit OCAKHANOĞLU,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138962 Osman BORA,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138965 Üzeyir AHISKALI,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138967 Deniz ERTEKİN,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138969 Elif ÜZÜMCÜ,

Kura'ya tabi tutulmaksızın atanmışlardır.

—— • ——

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin, bazı yer idarî yargı hâkim ve savcıları hakkındaki 05/06/2012 tarihli 1517 sayılı, 26/06/2012 tarihli 1702 sayılı, 02/07/2012 tarihli 1786 sayılı, 12/07/2012 tarihli 1984 sayılı, 24/07/2012 tarihli 2085 sayılı, 13/09/2012 tarihli 2335 sayılı atama kararları ve bu kararlara karşı yapılan yeniden inceleme ve itiraz başvuruları neticesinde 19/09/2012 tarihine kadar Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi ve Genel Kurulu tarafından alınan kararlar sonucu oluşturulan atama listesi aşağıda gösterilmiştir.

1-Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Manisa Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 26421 Gürol UÇANKALE,

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Kayseri Bölge idare Mahkemesi Başkanı 26716 Metin KARACAN,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 26777 Handan YAĞUŞ,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 26782 Süreyya ÇAKIN,

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 26794 Minire İclal KUTUCU,

İstanbul Vergi Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 26796 Ömer ERSOY,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Vergi Mahkemesi Başkanı 26801 Abdulhalim ÖZTÜRK,

Antalya Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 27042 Mehmet AKKAYA,

Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına, İzmir İdare Mahkemesi Başkanı 27047 Altan ŞAHİN,

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 27250 Hüseyin YILDIZ,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 27387 Mehmet SAĞLAM,

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Sakarya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 27395 Necla ALTINÖZ,

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul İdare Mahkemesi Başkanı 27396 Biriz ÖZDEMİR,

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Antalya İdare Mahkemesi Başkanı 27476 Metin ÇETİNKAYA,

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Başkanı 27479 Ertuğrul YILMAZ,

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 27483 Esin TAN,

Edirne Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 27507 Lütfiye BOCUTOĞLU,

Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 27711 Esma Nur NECEF,

Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığına, Danıştay Savcısı 27712 Ahmet Yahya ÖZDEMİR,

Bursa Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına, Trabzon Bölge İdare Mahkemesi Başkanı 27786 Turan ASLAN,

İzmir Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Balıkesir Vergi Mahkemesi Üyesi 27816 Mustafa Kemal KANDEMİR,

İzmir İdare Mahkemesi Başkanlığına, Danıştay Savcısı 28434 Ekrem ATICI,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 31192 Yücel BULMUŞ,

Denizli Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Denizli Vergi Mahkemesi Başkanı 32644 Sevil ÇAKMAK,

Eskişehir İdare Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 32645 Ayşe BAŞARAN,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 32646 Filiz Zehra GÜRMERİÇ,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 32647 Elmas MUCUKGİL,

Ankara Vergi  Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 32648 Hasibe Gül YILMAZ,

Ankara Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 32650 Nagihan ALTEKİN,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 32651 Nazmiye KILIÇ,

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 32652 Gülsen BİŞKİN,

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Tetkik Hâkimi 32654 Fadime VAR,

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 32655 Leyla KODAKOĞLU,

Manisa Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, İzmir İdare Mahkemesi Üyesi 32662 Ayten KÜÇÜK  VATANSEVER,

Antalya Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 32674 İsa YEĞENOĞLU,

Tekirdağ Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Kayseri Vergi Mahkemesi Üyesi 32679 Yaşar ERDEM,

Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 32680 Hüseyin Ünal KARA,

Trabzon Vergi Mahkemesi Üyeliğine, İzmir Vergi Mahkemesi Üyesi 32685 Metin Güven GÖKÇEK,

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Trabzon Vergi Mahkemesi Başkanı 32702 Mehmet Ali DAĞDAŞ,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 32728 Ergün ÖZCAN,

Samsun Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 32730 Kalender TÜREOĞLU,

Edirne Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Tetkik Hâkimi 32734 Çağlar IŞIK,

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 32735 Metin GÜRZ,

Bursa Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Tetkik Hâkimi 32738 Selman AYDIN,

Adana Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Antalya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 32745 Selçuk TOPAL,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi 32750 Hasan ODABAŞI,

Samsun Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi 32791 Nazan ERDEN,

Manisa Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Van Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 32877 Şerif BALCI,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 33238 Mehmet Oğuz ULAŞ,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Anayasa Mahkemesi Raportörü 33591 Şahnaz GEREK,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 33597 Dr. Gürsel ÖZKAN,

Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 33773 Cengiz AYDEMİR,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 33774 Gül Filiz ERCAN ASLANTAŞ,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Danıştay Savcısı 33776 Mehmet Emin KAÇAR,

İstanbul İdare Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 33781 Dr.Selami DEMİRKOL,

Ordu İdare Mahkemesi Üyeliğine, İzmir İdare Mahkemesi Üyesi 33785 Kadir Coşkun KAYAALP,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 33786 Şule TATAROĞLU,

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Denizli İdare Mahkemesi Başkanı 33787 Hüseyin EMSAL,

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 33814 Mustafa BAHTİYAR,

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına, Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi Başkanı 33834 Nedret ENGİN,

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 33835 Yalçın MACAR,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 34510 Abdurrahman ŞİMŞEKSOY,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Tetkik Hâkimi 34798 Feyza ÜNSAL,

Antalya İdare Mahkemesi Üyeliğine, Manisa İdare Mahkemesi Başkanı 37751 Egemen Sancaktar MAY,

Aydın Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 37768 Songül HEKİM,

Bursa Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Eskişehir İdare Mahkemesi Başkanı 37784 Yaşar KÜÇÜKERGÜLER,

Trabzon Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına, Trabzon İdare Mahkemesi Başkanı 37790 Recep Yılmaz KORKMAZ,

İzmir İdare Mahkemesi Üyeliğine, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 37797 Şahika AYDIN ÜNAL,

Manisa İdare Mahkemesi Başkanlığına, Manisa Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 37803 Bilgin ÖZBEY,

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi 37818 Sami KARATEKİN,

Bursa Vergi Mahkemesi Başkanlığına, Manisa Vergi Mahkemesi Üyesi 37821 Mehmet Fatih ERCİYAS,

İzmir İdare Mahkemesi Üyeliğine, Kocaeli İdare Mahkemesi Üyesi 37825 Zafer Serkan KOÇ,

İstanbul İdare Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 37837 Rabia BAŞER,

Mersin İdare Mahkemesi Üyeliğine, Samsun İdare Mahkemesi Üyesi 37838 Ferhat METİN,

Denizli Vergi Mahkemesi Başkanlığına, Adana Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 37839 Şebnem ERDOGAN,

Bursa Vergi Mahkemesi Başkanlığına, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 37843 Battal ÖĞÜT,

Denizli  Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Bursa Vergi Mahkemesi Başkanı 37857 Abidin ŞAHİN,

Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına, Diyarbakır İdare Mahkemesi Başkanı 37860 Mustafa ARIK,

Ankara Vergi Mahkemesi Başkanlığına, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 37904 Hasan Gazi BUYURAN,

Antalya İdare Mahkemesi Üyeliğine, Kocaeli İdare Mahkemesi Üyesi 37905 Mesut AKPINAR,

İstanbul İdare Mahkemesi Üyeliğine, Muğla İdare Mahkemesi Üyesi 37908 Ertan YEŞİLÖZ,

İstanbul İdare Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Vergi Mahkemesi Başkanı 37910 Hasan HACİGÜL,

Antalya İdare Mahkemesi Başkanlığına, Antalya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 37917 Erkan ATILI,

Aydın Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Bursa Vergi Mahkemesi Başkanı 37983 Ömer DEMİR,

Bursa Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Kırıkkale Vergi Mahkemesi Üyesi 37987 Şahap Güven BOYDAK,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Van Vergi Mahkemesi Başkanı 37988 Murat YESİN,

Mersin Vergi Mahkemesi Başkanlığına, Hatay Vergi Mahkemesi Üyesi 37991 Emine DİNÇ,

Sakarya Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Sakarya İdare Mahkemesi Başkanı 37995 İlter EKŞİ,

Denizli Vergi Mahkemesi Üyeliğine, İzmir Vergi Mahkemesi Üyesi 38003 Abdullah Mutlu TÜRKER,

Samsun Vergi Mahkemesi Başkanlığına, Aydın Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 38005 Dr.Meriç ERDOĞAN,

İzmir Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Gaziantep Vergi Mahkemesi Üyesi 38014 Mehmet Budak ÜNAL,

Hatay Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Antalya Vergi Mahkemesi Üyesi 38015 Nilüfer GÜRPUNAR,

Trabzon Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 38018 Kaplan ÜLGÜ,

Ordu Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, İzmir İdare Mahkemesi Üyesi 38052 Tarık ÖZDİREK,

Manisa Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi 38336 Özlem ALPSEL ÖZ,

Bursa Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Mersin Vergi Mahkemesi Başkanı 38439 Uğur ŞAHİN,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi 38445 Harun Hakan BAŞ,

Antalya Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Zonguldak İdare Mahkemesi Başkanı 38448 Haci GÖÇER,

Zonguldak Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Muğla İdare Mahkemesi Üyesi 38449 Aydın TUNCALI,

İzmir İdare Mahkemesi Üyeliğine, Bursa İdare Mahkemesi Üyesi 38454 Celal Cahit AYGÜL,

Bursa Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Tekirdağ İdare Mahkemesi Başkanı 38461 Nihat TOKTAŞ,

Bursa İdare Mahkemesi Başkanlığına, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 38564 Mahmut ŞAHİN,

Van Vergi Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi 40605 Erol ASLAN,

Van İdare Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi 40741 Şenol COŞKUN,

Diyarbakır İdare Mahkemesi Başkanlığına, Diyarbakır İdare Mahkemesi Üyesi 41505 Hasan KARAKUŞ,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Mardin İdare Mahkemesi Üyesi 41511 Abdullah ÇELİK,

Afyonkarahisar İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 42324 Bünyamin AKDAĞ,

Kayseri İdare Mahkemesi Üyeliğine, Mersin İdare Mahkemesi Üyesi 42939 İbrahim Ethem KALKAN,

Manisa İdare Mahkemesi Başkanlığına, Van İdare Mahkemesi Başkanı 42972 Tarık ÇAĞLAYAN,

Denizli İdare Mahkemesi Başkanlığına, Diyarbakır İdare Mahkemesi Başkanı 42977 Dursun ÖZDEMİR,

Diyarbakır İdare Mahkemesi Başkanlığına, Aydın İdare Mahkemesi Üyesi 68093 Sinan ZENGİN,

Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Diyarbakır İdare Mahkemesi Üyesi 94657 Murat ULUSOY,

Tekirdağ İdare Mahkemesi Başkanlığına, Diyarbakır İdare Mahkemesi Bşk. 94873 İsmail UĞUR,

İzmir İdare Mah Üyeliğine, Van Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 94877 Özlem EROL,

İstanbul İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Tetkik Hâkimi 94885 Erhan DEMİR,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Antalya İdare Mahkemesi Üyesi 94886 Yusuf BAYRAKTAR,

Sakarya İdare Mahkemesi Başkanlığına, Van İdare Mahkemesi Başkanı 94889 Hakan BAŞ,

Zonguldak İdare Mahkemesi Başkanlığına, Van İdare Mahkemesi Başkanı 94893 Mahmut Nedim EPİK,

Diyarbakır İdare Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi 94904 Nidai DEMİRTAŞ,

Trabzon İdare Mahkemesi Başkanlığına, Trabzon İdare Mahkemesi Üyesi 94906 Kadir YILDIZ,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Malatya İdare Mahkemesi Üyesi 97673 Mustafa BAL,

Antalya İdare Mahkemesi Üyeliğine, Afyonkarahisar İdare Mahkemesi Üyesi 97683 Mustafa Evren GÜMÜŞ,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Batman İdare Mahkemesi Üyesi 97697 Selim ÖZTÜRK,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi 97699 Muhammed ÇAPRAK,

Manisa İdare Mahkemesi Üyeliğine, Elazığ İdare Mahkemesi Üyesi 97702 Emre TAN,

Van İdare Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi 97703 Sönmez TAŞKIN,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 97704 Okan ÖZKUL,

Van İdare Mahkemesi Başkanlığına, Kırıkkale İdare Mahkemesi Üyesi 97706 Erhan ÖZGECİ,

Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne, Danıştay Tetkik Hâkimi 97711 Sinan ÇINAR,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Bursa Vergi Mahkemesi Üyesi 97717 Zeki UYSAL,

Van İdare Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi 97724 Ayfer COŞKUN,

Van İdare Mahkemesi Başkanlığına, Konya İdare Mahkemesi Üyesi 97728 Sadık GÖKÇEKLİ,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi 97729 Baki Kutayhan SUROĞLU,

Elazığ İdare Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi 97731 Ömer ÇOLAK,

Trabzon Vergi Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi 97733 Ahmet Bahaddin KARAŞLAR,

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi 97739 Halil GÜNEY,

Mardin İdare Mahkemesi Üyeliğine, Eskişehir İdare Mahkemesi Üyesi 97741 Hasan TÜRKAY,

Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne, Aydın İdare Mahkemesi Üyesi 97743 Esat Caner YILMAZOĞLU,

Van Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Bursa İdare Mahkemesi Üyesi 97760 Ali BAYRAKTAR,

İstanbul Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Bursa Vergi Mahkemesi Üyesi 101090 Zülküf ASLAN,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Isparta İdare Mahkemesi Üyesi 101097 Ümit ALİM,

Van İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 101102 Hüseyin USLAN,

İstanbul İdare Mahkemesi Üyeliğine, Mersin İdare Mahkemesi Üyesi 101109 Kasım TAŞDAN,

Ankara Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Erzurum Vergi Mahkemesi Üyesi 101111 Mehtap ÇİFTÇİOĞLU,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Yozgat İdare Mahkemesi Üyesi 101114 Sıddık GÜLLÜK,

Malatya İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 101122 Celal UYAR,

Van İdare Mahkemesi Üyeliğine, Adana İdare Mahkemesi Üyesi 101124 Nurdan YALÇİN,

Malatya Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi 101125 Lütfiye UYAR,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Antalya İdare Mahkemesi Üyesi 101132 Şaban KAZAK,

Van İdare Mahkemesi Üyeliğine, Samsun İdare Mahkemesi Üyesi 101137 Mehmet Kemal NAZİK,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, İzmir İdare Mahkemesi Üyesi 101138 Osman HAZIR,

Van İdare Mahkemesi Üyeliğine, Konya İdare Mahkemesi Üyesi 101140 Assiye SOLAK,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Yozgat İdare Mahkemesi Üyesi 101148 Vedat KAYA,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi 101153 Yusuf Soner ÇİFTÇİOĞLU,

Van İdare Mahkemesi Üyeliğine, Aksaray İdare Mahkemesi Üyesi 101157 İrfan CEREN,

Elazığ İdare Mahkemesi Üyeliğine, Van İdare Mahkemesi Üyesi 101158 Arif USLU,

Antalya İdare Mahkemesi Üyeliğine, Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi 101161 Mehmet AKKUŞ,

Van Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Samsun Vergi Mahkemesi Üyesi 101168 Cihan KARATAŞ,

İzmir Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Denizli İdare Mahkemesi Üyesi 101171 Barış ÇELİK,

Van Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Antalya Vergi Mahkemesi Üyesi 101561 Özgür GÜLTEKİN,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi 101572 Recep İBİŞ,

İstanbul İdare Mahkemesi Üyeliğine, Manisa İdare Mahkemesi Üyesi 101636 Harun MOR,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Aksaray İdare Mahkemesi Üyesi 101647 Nazım Taha KOÇAK,

Yozgat İdare Mahkemesi Üyeliğine, Aksaray İdare Mahkemesi Üyesi 101651 Mukaddes AYTAÇ GÜNER,

İzmir Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Malatya Vergi Mahkemesi Üyesi 101685 Okan OKYAY,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Sivas İdare Mahkemesi Üyesi 101712 Vedat YILDIRIM,

Elazığ İdare Mahkemesi Üyeliğine, İzmir İdare Mahkemesi Üyesi 101736 Hasan GELEŞ,

Konya İdare Mahkemesi Üyeliğine, Van İdare Mahkemesi Üyesi 101759 Ramiz ÖZDEL,

Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne, Danıştay Tetkik Hâkimi 101763 Elif KARAKAŞ,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Denizli İdare Mahkemesi Üyesi 101766 Özenç BOSTAN,

Trabzon Vergi Mahkemesi Üyeliğine, İzmir Vergi Mahkemesi Üyesi 101767 İbrahim ŞAHİN,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 101773 Volkan MÜFTÜOĞLU,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 101798 Ertuğrul ÇEKİN,

Aydın Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Aydın İdare Mahkemesi Üyesi 101801 Rabia ÖZTÜRK,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Hatay İdare Mahkemesi Üyesi 101807 Fatih YILDIRIM,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Eskişehir İdare Mahkemesi Üyesi 101814 Sabit Abdullah İŞLER,

Samsun İdare Mahkemesi Üyeliğine, Van İdare Mahkemesi Üyesi 101815 Selçuk AYHAN,

Gaziantep İdare Mahkemesi Üyeliğine, Van İdare Mahkemesi Üyesi 101831 Mustafa ÖZDEMİR,

İzmir İdare Mahkemesi Üyeliğine, Trabzon İdare Mahkemesi Üyesi 101837 Gökhan KORKMAZ,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Van İdare Mahkemesi Üyesi 101843 Muharrem OCAK,

Diyarbakır İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 101844 İrfan ÇAKMAK,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, İzmir İdare Mahkemesi Üyesi 101849 Ercan GÖKTEPEOĞLU,

Malatya İdare Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi 101855 Ülkü TOKEŞER,

Kocaeli Vergi Mahkemesi Üyeliğine, İzmir Vergi Mahkemesi Üyesi 102672 Eşref ÖZTÜRK,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Kayseri İdare Mahkemesi Üyesi 102674 Lokman KILIÇ,

İstanbul Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Erzurum Vergi Mahkemesi Üyesi 102688 Bahattin ÇELİK,

Hatay İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 103137 Murat ÖCAL,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 103138 Ender GÜNGÖR,

Gaziantep İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 103139 Erkan ARSLAN,

Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne, Danıştay Tetkik Hâkimi 103140 Mehmet Sadık YAMLI,

Kırıkkale İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Tetkik Hâkimi 103973 Ömer KAYA,

Mardin İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 104622 Oğuzhan DEMİR,

Eskişehir İdare Mahkemesi Üyeliğine, Van İdare Mahkemesi Üyesi 107154 Seda UÇAR AKBULUT,

Van İdare Mahkemesi Üyeliğine, Antalya İdare Mahkemesi Üyesi 107159 Mustafa BİLİCİ,

Eskişehir İdare Mahkemesi Üyeliğine, Malatya İdare Mahkemesi Üyesi 107162 Adem ÇOBAN,

Ankara Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Trabzon Vergi Mahkemesi Üyesi 107175 Yavuz GÜLLÜ,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Edirne İdare Mahkemesi Üyesi 107179 Mahmut KORKMAZ,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Eskişehir İdare Mahkemesi Üyesi 107191 Kazım BAL,

İzmir Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Zonguldak Vergi Mahkemesi Üyesi 107198 Murat KOPAL,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Samsun İdare Mahkemesi Üyesi 107200 Ahmet KÜRKÇÜ,

Trabzon İdare Mahkemesi Üyeliğine, Sakarya İdare Mahkemesi Üyesi 107208 Sadık ULUŞAHİN,

İstanbul İdare Mahkemesi Üyeliğine, Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi 107211 Yasin KADIOĞLU,

İzmir Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Denizli Vergi Mahkemesi Üyesi 107213 Süleyman ALBAYRAK,

Kayseri İdare Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi 107215 Emin ÖZTÜRK,

Konya İdare Mahkemesi Üyeliğine, Eskişehir İdare Mahkemesi Üyesi 107216 Ömer MUTLU,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Manisa İdare Mahkemesi Üyesi 107224 Mustafa Tayıp ÇİÇEK,

Eskişehir İdare Mahkemesi Üyeliğine, Van İdare Mahkemesi Üyesi 107229 Emre AKBULUT,

Aydın Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Mersin Vergi Mahkemesi Üyesi 107232 Yüksel AKSU,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Hatay İdare Mahkemesi Üyesi 107235 Erhan YILDIRIM,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Trabzon Vergi Mahkemesi Üyesi 118397 Emre ERGÜL,

Kastamonu İdare Mahkemesi Üyeliğine, Samsun İdare Mahkemesi Üyesi 118420 Bahar HAMZAOĞLU EROĞLU,

Balıkesir Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Van İdare Mahkemesi Üyesi 118425 Murat DUMAN,

Ankara Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Ordu Vergi Mahkemesi Üyesi 118429 Kamuran KUP BELGE,

Konya Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Aydın Vergi Mahkemesi Üyesi 118431 Ömer ŞAHİN,

Sakarya İdare Mahkemesi Üyeliğine, Şanlıurfa İdare Mahkemesi Üyesi 118436 Selman ÖZDEMİR,

Samsun Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Van Vergi Mahkemesi Üyesi 118438 Fatma KORKMAZ AYHAN,

Kayseri İdare Mahkemesi Üyeliğine, Mardin İdare Mahkemesi Üyesi 118441 Arif BAYBURTLU,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ordu İdare Mahkemesi Üyesi 118560 Fatih BELGE,

Gaziantep Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Van İdare Mahkemesi Üyesi 118561 Özlem ÖZDEMİR,

Denizli İdare Mahkemesi Üyeliğine, Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi 118682 Levent ÖZALP,

Edirne İdare Mahkemesi Üyeliğine, Samsun İdare Mahkemesi Üyesi 118683 Muzaffer GÜNEL,

İzmir İdare Mahkemesi Üyeliğine, Diyarbakır İdare Mahkemesi Üyesi 119362 Abdullah ECER,

Gaziantep İdare Mahkemesi Üyeliğine, Isparta İdare Mahkemesi Üyesi 119367 Ömer GÖKKAYA,

Şanlıurfa İdare Mahkemesi Üyeliğine, İzmir Vergi Mahkemesi Üyesi 119377 Ali YILDIZ,

İstanbul İdare Mahkemesi Üyeliğine, Diyarbakır İdare Mahkemesi Üyesi 119435 Ebubekir ÖZGÜR,

Antalya İdare Mahkemesi Üyeliğine, Diyarbakır İdare Mahkemesi Üyesi 119436 Serkan DEDETÜRK,

Yozgat İdare Mahkemesi Üyeliğine, Van İdare Mahkemesi Üyesi 124776 İsmail GÜVENÇ,

Diyarbakır Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Van Vergi Mahkemesi Üyesi 124779 Bilge ÖZDEMİR KAHRAMAN,

Trabzon İdare Mahkemesi Üyeliğine, Van İdare Mahkemesi Üyesi 124802 Ali Hamza ŞAHİN,

Aksaray İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Tetkik Hâkimi 138942 Adil ŞAHİN,

Rize İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Tetkik Hâkimi 138954 Ersin ÖĞÜTALAN,

Sakarya İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Tetkik Hâkimi 138966 Günay BAYGÜVEN,

Naklen atanmışlardır.

—— • ——

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin, bazı yer adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları hakkındaki 08/06/2012 tarihli 1527 sayılı, 13/06/2012 tarihli 1547 sayılı, 26/06/2012 tarihli 1702 sayılı, 12/07/2012 tarihli 1973 sayılı, 24/07/2012 tarihli 2085 sayılı, 13/09/2012 tarihli 2338 sayılı atama kararları ve bu kararlara karşı yapılan yeniden inceleme ve itiraz başvuruları neticesinde 20/09/2012 tarihine kadar Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi ve Genel Kurulu tarafından alınan kararlar sonucu oluşturulan atama listesi aşağıda gösterilmiştir.

1- Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 20288 Emine Şencan SARP,

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Trabzon Hâkimi 20321 Hanife KURT,

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı 20377 Kemal CANBAZ,

Ümraniye Hâkimliğine, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 20558 Ali Asker KAZAK,

Bakırköy Hâkimliğine, Eskişehir Hâkimi 20600 Fuat TÜRKER,

Mardin Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Kırklareli Hâkimi 20783 Sezai GÖNÜLTAŞ,

Adana Hâkimliğine, Samsun Hâkimi 20964 Kamil YILDIZ,

Gebze Hâkimliğine, Bakırköy Hâkimi 21162 Ferit ARSLANKURT,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 21186 Ayhan KANDEMİR,

Diyarbakır Hâkimliğine, Ümraniye Hâkimi 21353 Nazım ATEŞ,

Çorlu Cumhuriyet Savcılığına, Ordu Cumhuriyet Savcısı 21532 Süleyman  ARAS,

Üsküdar Hâkimliğine, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 21561 Ahmet HEKİMOĞLU,

İzmir Hâkimliğine, Balıkesir Hâkimi 21831 Hüseyin SAĞLANMAK,

Mersin Hâkimliğine, İzmir Hâkimi 21896 Cumhur KAYACAN,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili 21902 Hasan EKER,

Konya Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi 21952 Ömer HANÇERLİOĞLU,

Ümraniye Hâkimliğine, Trabzon Hâkimi 21976 Mahmut Celal GÜNAYDIN,

Kozan Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Biga Hâkimi 22008 Neşet EREN,

Zonguldak Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 22013 Erdoğan DOĞAN,

Giresun Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Erzurum Hâkimi 22039 Muzaffer ÇETİN,

Uşak Hâkimliğine, Konya Hâkimi 22042 Abdullah ÇOBAN,

Konya Cumhuriyet Savcılığına, Antalya Cumhuriyet Savcısı 22497 İhsan MESCİOĞLU,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 22532 İsmail BAŞAR,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 22553 Hasan Coşkun ÇETİNBİNİCİ,

Adana Hâkimliğine, Mersin Hâkimi 22758 Osman YILDIRIM,

Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Kars Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 22820 Zafer ÖZER,

Bakırköy Hâkimliğine, Samsun Hâkimi 22839 Hasan KAKAL,

İstanbul Hâkimliğine, Samsun Hâkimi 22849 Feramuz ANTEPLİ,

Kırıkkale Hâkimliğine, Şanlıurfa Hâkimi 22904 Şermin MAZLUM,

Bakırköy Hâkimliğine, İstanbul Hâkimi 22955 Selahattin ÇETİN,

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 22977 Abdullah YILDIRIM,

Bakırköy Hâkimliğine, Mersin Hâkimi 23003 Ali KİRAZ,

Bakırköy Hâkimliğine, İstanbul Hâkimi 23012 Ali Ahmet GÜRGÜL,

Adana Hâkimliğine, Edirne Hâkimi 23060 Abdullah ERDEM,

İstanbul Hâkimliğine, Büyükçekmece Hâkimi 23105 Mehmet DEMİREL,

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Kayseri Cumhuriyet Savcısı 23122 Mustafa TEFON,

Van Cumhuriyet Savcılığına, Tarsus Cumhuriyet Savcısı 23124 Ekrem Çetin HAKTANIR,

Konya Cumhuriyet Savcılığına, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı 23394 Ahmet Yaşar ATALAY,

Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Samsun Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 23606 Mehmet GÜNEŞGÖRMEZ,

Gaziantep Hâkimliğine, Gaziosmanpaşa Hâkimi 23620 Yusuf ESENLİKÇİ,

Trabzon Hâkimliğine, Balıkesir Hâkimi 23649 Süleyman Kayhan ÖZKAN,

Adana Hâkimliğine, Konya Hâkimi 23668 Ekrem ÖZDAĞ,

Sivas Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 23672 Ramazan Ufuk BÜYÜK,

Tokat Hâkimliğine, Güdül Hâkimi 23704 Ahmet Zafer SEÇER,

Tekirdağ Hâkimliğine, Adana Hâkimi 23739 Ali İhsan KIVRAK,

Gaziantep Hâkimliğine, Lüleburgaz Hâkimi 23744 Mehmet Kemal TUNÇSİPERİ,

Edirne Cumhuriyet Savcılığına, İnebolu Cumhuriyet Savcısı 23745 Mürteza Tufan TANRIKULU,

Kahramanmaraş Hâkimliğine, İstanbul Hâkimi 23757 Abdülkadir ÇETKEN,

Bandırma Cumhuriyet Savcılığına, Adıyaman Cumhuriyet Savcısı 23774 Alper AYDENİZ,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 23783 Ali YORULMAZ,

Adana Hâkimliğine, Mersin Hâkimi 23867 Remzi NAZLICAN,

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına, Kadıköy Cumhuriyet Savcısı 23978 Abdullatif ÇAKIR,

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 24025 Yahya ERDOĞMUŞ,

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 24063 Fahrettin KÜÇÜKÖZ,

Silivri Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 24366 Hayati ÇUHADAR,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Denizli Cumhuriyet Savcısı 24435 Sedat ÖZGÜN,

Çorum Hâkimliğine, Bandırma Hâkimi 24452 Hüseyin ALAÇAM,

İstanbul Hâkimliğine, Balıkesir Hâkimi 24473 Sezai BUĞRA,

Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığına, Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı 24480 Adnan MAZLUM,

Gebze Hâkimliğine, İzmir Hâkimi 24505 Uğur AKAY,

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Edirne Cumhuriyet Savcısı 24518 Sami KERPİÇCİ,

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına, Eskişehir Cumhuriyet Savcısı 24559 Muharrem ALTUNOĞLU,

Silifke Hâkimliğine, Burdur Hâkimi 24599 Tevfik CANER,

Beykoz Hâkimliğine, Trabzon Hâkimi 24625 Zeki SAĞLAM,

Ordu Cumhuriyet Savcılığına, Ümraniye Cumhuriyet Savcısı 24634 Ömer Faruk ORAL,

Bakırköy Hâkimliğine, Eskişehir Hâkimi 24641 Ahmet DAMAR,

Üsküdar Cumhuriyet Savcılığına, Pendik Cumhuriyet Savcısı 24719 Adem ÇAKIR,

Trabzon Hâkimliğine, Kocaeli Hâkimi 24727 Nusret Sefa TANER,

İzmir Hâkimliğine, Aydın Hâkimi 24759 Arif MUTLU,

Pendik Cumhuriyet Savcılığına, Tokat Cumhuriyet Savcısı 24777 Sevim YÜKSELOĞLU,

Söke Hâkimliğine, İzmir Hâkimi 24822 İdris BİLGİN,

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığına, Edirne Cumhuriyet Savcısı 25111 Mehmet Müsebbih ERGİN,

Denizli Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi 25168 Mehmet Muti YERSEL,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 25228 Doğan KARAKOÇ,

Uşak Hâkimliğine, Isparta Hâkimi 25230 Mustafa ŞAHİN,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 25234 Mehmet KARAKAYA,

Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 25241 Oğuz ÇELİK,

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Yalova Cumhuriyet Savcısı 25260 Hüseyin İNAN,

Balıkesir Cumhuriyet Savcılığına, Hatay Cumhuriyet Savcısı 25426 Turgut DEĞİRMENCİ,

Sivas Cumhuriyet Savcılığına, Bursa Cumhuriyet Savcısı 25474 Süleyman KARACA,

Bursa Hâkimliğine, Bakırköy Hâkimi 25484 Hülya DEMET,

Diyarbakır Hâkimliğine, Zonguldak Hâkimi 25542 Mesut BARTAL,

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 25956 Ahmet Cemil TALASLIOĞLU,

Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Ankara Hâkimi 25958 Ali ALTINKAYA,

Kütahya Hâkimliğine, İzmir Hâkimi 25972 Nermin ÜNSAL,

Samsun Cumhuriyet Savcılığına, Mersin Cumhuriyet Savcısı 26007 Mehmet Mutlu EKER,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Uşak Cumhuriyet Savcısı 26017 Faruk KURT,

Bakırköy Hâkimliğine, Tekirdağ Hâkimi 26076 Mahmut BAYRAM,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 26114 Ali PARLAR,

İzmir Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 26127 Orhan DEMİR,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Malatya Cumhuriyet Savcısı 26162 Muhittin ÖZDEMİR,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Giresun Cumhuriyet Savcısı 26205 Mehmet ÇELİK,

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili 26222 Hikmet GÜLAY,

Bakırköy Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 26487 Cüneyt Galip İPEK,

Denizli Hâkimliğine, Aydın Hâkimi 26866 Rabia YATAĞANBABA,

Kartal Hâkimliğine, Eskişehir Hâkimi 27569 Sadık KOCA,

Bakırköy Hâkimliğine, Batman Hâkimi 27570 Dr.Doğan DEMİRSOY,

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Ereğli (Zonguldak) Cumhuriyet Başsavcısı 27610 Zülkarneyin KISIK,

Nazilli Hâkimliğine, Bucak Hâkimi 27619 Ahmet IŞIK,

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 27657 Ali İhsan ERSÜRMELİ,

Ankara Hâkimliğine, Eskişehir Hâkimi 27698 Gülgün BİLEK,

Mersin Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 27718 Gürsel ÜNSAL,

Bakırköy Hâkimliğine, Tekirdağ Hâkimi 27733 Vijdane BAYRAM,

Kütahya Cumhuriyet Savcılığına, Ereğli (Konya) Cumhuriyet Savcısı 27740 İsmail Hakkı ÇAVUŞOĞLU,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 27741 Zeynep BAYKARA DOĞAR,

Erzurum Hâkimliğine, Mersin Hâkimi 27746 Haşim KIZILTAŞ,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 27749 Abdulkadir GÜNGÖREN,

Elazığ Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 27754 Erhan ÖZEN,

Edirne Hâkimliğine, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 27867 Mehmet UYSAL,

Gölbaşı (Ankara) Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 27871 Nergiz BAYKARA,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 27891 Abdullah AKKUŞ,

Yozgat Hâkimliğine, Konya Hâkimi 27900 Namık Kemal ÖZKUL,

İskenderun Hâkimliğine, Adana Hâkimi 27911 Senay KAHYAOĞLU,

Sincan Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 27964 Mustafa BEGGİ,

Bakırköy Hâkimliğine, Tekirdağ Hâkimi 27994 Zekeriya CEYLAN,

Muğla Hâkimliğine, Aydın Hâkimi 28030 Engin ÜNVER,

Manisa Cumhuriyet Savcılığına, Kadıköy Cumhuriyet Savcısı 28143 Mehmet GÖKER,

İzmir Hâkimliğine, Mersin Hâkimi 28221 Hamit SARAK,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Adalet Bakanlığı Adalet Başmüfettişi 28227 Şevki ARTAR,

İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, İzmir Cumhuriyet Savcısı 28228 Dr. Uğurcan Sevinç KIZILOĞLU,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 28274 Ahmet Şinasi ÖZERCAN,

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Mersin Cumhuriyet Savcısı 28303 Hatice TATAR,

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, İzmir Cumhuriyet Savcısı 28328 Mehmet Atilla ERDEM,

Kütahya Cumhuriyet Savcılığına, Kayseri Cumhuriyet Savcısı 28337 Arif GÜL,

İzmir Hâkimliğine, Manisa Hâkimi 28359 Ayten AYYILDIZ,

Antalya Hâkimliğine, Isparta Hâkimi 28399 Hasan Basri BAHADIR,

Ankara Hâkimliğine, Mersin Hâkimi 28436 Nezahat YALÇINKAYA,

Ankara Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi 28451 Gülay CEYLAN,

Bursa Hâkimliğine, Balıkesir Hâkimi 28483 Nazif TANIT,

Bakırköy Hâkimliğine, Tekirdağ Hâkimi 28538 Fatma ARDA,

Bakırköy Hâkimliğine, Denizli Hâkimi 28882 Tahsin ÖZEK,

Ankara Hâkimliğine, Uşak Hâkimi 29103 Çetin AKINCI,

Bakırköy Hâkimliğine, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 29135 Erdoğan BİRCAN,

Erzurum Hâkimliğine, Kütahya Hâkimi 29142 Gökhan KUTLUK,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Eskişehir Cumhuriyet Savcısı 29201 Ahmet MERİÇ,

Diyarbakır Hâkimliğine, Mersin Hâkimi 29233 Akif DOĞRU,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 29257 Rıfat SAGUT,

Adıyaman Hâkimliğine, Karabük Hâkimi 29260 Yaşar Kemal ALTINTAŞER,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı 29289 Metin ARDA,

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Bursa Cumhuriyet Savcısı 29316 Hayri KAYALICA,

Antalya Hâkimliğine, Konya Hâkimi 29415 Nebahat Nevzat AKIN,

Milâs Hâkimliğine, Bursa Hâkimi 29419 Neşe EMİRALİOĞLU,

Denizli Hâkimliğine, Nazilli Hâkimi 29422 Reyhan BOSTAN,

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 29560 Sait Ömer ARSLAN,

Sakarya Cumhuriyet Savcılığına, Antalya Cumhuriyet Savcısı 29566 Erdoğan BİROL,

Sakarya Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 29635 Mustafa KELKİT,

İstanbul Hâkimliğine, Isparta Hâkimi 29915 Abuzer KARA,

Gebze Hâkimliğine, Sakarya Hâkimi 29918 Besim Tayfun AĞAR,

Kartal Hâkimliğine, Sakarya Hâkimi 29923 Mehmet BÖLÜK,

Kartal Hâkimliğine, Kastamonu Hâkimi 29924 Uğur DUMAN,

Antalya Hâkimliğine, İzmir Hâkimi 29929 Ali GÜNDEŞ,

Adana Hâkimliğine, Aydın Hâkimi 29946 Levent ÖZEROL,

Ceyhan Hâkimliğine, Samsun Hâkimi 29961 Sacit BULUT,

Bakırköy Hâkimliğine, İstanbul Hâkimi 29962 Ahmet Ali ARICI,

Kartal Cumhuriyet Savcılığına, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı 29980 Ali Temel ÜNAL,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekili 30010 Atilla CEYLAN,

Ankara Hâkimliğine, Mersin Hâkimi 30016 Dursun YALÇINKAYA,

İskenderun Hâkimliğine, Karşıyaka Hâkimi 30020 Hasan Fahri GÖNCÜ,

Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 30066 Tevfik ERDOĞAN,

Kartal Hâkimliğine, Ankara Hâkimi 30112 Emine ÜNAL,

Ankara Hâkimliğine, Eskişehir Hâkimi 30159 Yıldıray SARIKAYA,

Ankara Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 30210 Leyla KÖKSAL,

Bursa Hâkimliğine, İstanbul Hâkimi 30251 İlknur MUT,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 30437 Orhan PATAT,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Kayseri Cumhuriyet Savcısı 30558 Ali ELBEYLİ,

Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Erciş Hâkimi 30581 Selçuk GÖKTEN,

Erzurum Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 30583 Mustafa ELGÜN,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı 30588 Tacettin KALE,

Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Antalya Cumhuriyet Savcısı 30606 Cevdet KAYAFOĞLU,

Gebze Hâkimliğine, Ümraniye Hâkimi 30613 İbrahim ÇALIŞGAN,

Kadıköy Hâkimliğine, Antalya Hâkimi 30640 Yılmaz KARAKUŞ,

Bakırköy Hâkimliğine, Edirne Hâkimi 30668 Mehmet Sami HAZNEDAR,

Kadıköy Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi 30693 Mehmet Reşat KOPARAN,

Mersin Hâkimliğine, Adana Hâkimi 30734 Mehmet DABAK,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 30757 Dursun Murat AY,

İzmir Hâkimliğine, Uşak Hâkimi 30831 Adem YILMAZ,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Hatay Cumhuriyet Savcısı 30848 Kemal ÇALIŞKAN,

Batman Cumhuriyet Savcılığına, Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı 30853 Şennan IŞIKALTIN,

İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, İzmir Hâkimi 30861 Ömer Faruk CEYLAN,

Üsküdar Hâkimliğine, Samsun Hâkimi 30864 Bülent KÖKSAL,

İzmir Hâkimliğine, Kocaeli Hâkimi 30869 Aysel GÖKÇE,

Ümraniye Hâkimliğine, Balıkesir Hâkimi 30893 Abdullah KOCAGER,

Antalya Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi 30904 Gülay POLATKAN,

Erzurum Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 30906 Özkan KOÇ,

Küçükçekmece Hâkimliğine, Denizli Hâkimi 30932 Aydın AVCI,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Kayseri Cumhuriyet Savcısı 30942 Burhan POLATKAN,

Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 30974 Atnan BAŞKESEN,

Üsküdar Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 30996 İlhan OBUT,

Alanya Cumhuriyet Savcılığına, Konya Cumhuriyet Savcısı 31003 Asım KURT,

Ankara Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 31117 Mustafa SATIŞ,

Antalya Hâkimliğine, Afyonkarahisar Hâkimi 31129 Mustafa KAPLAN,

Adana Hâkimliğine, Antalya Hâkimi 31151 Hayrittin YAVUZ,

İstanbul Hâkimliğine, Küçükçekmece Hâkimi 31180 Mehmet CEBECİ,

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına, Kırklareli Cumhuriyet Savcısı 31304 İbrahim Can DEMİRCİOĞLU,

Adana Hâkimliğine, Aydın Hâkimi 31400 Bedriye Yeşim ÖZEROL,

İstanbul Hâkimliğine, Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 31456 Mustafa ERDOĞAN,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı 31483 Harun YILMAZ,

Ankara Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 31485 Mehmet ŞENOL,

Ankara Hâkimliğine, Kırıkkale Hâkimi 31486 Abdullah BAHÇECİ,

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Kadıköy Cumhuriyet Savcısı 31499 Süleyman ÖZKÖK,

Ankara Hâkimliğine, Uşak Hâkimi 31507 Adnan CANSU,

Bakırköy Hâkimliğine, Küçükçekmece Hâkimi 31535 Hilmi TEMİZ,

İzmir Hâkimliğine, Menderes Hâkimi 31538 Ali TOPSAKAL,

Kartal Cumhuriyet Savcılığına, Kocaeli Cumhuriyet Savcısı 31575 Şerafettin ÖZDEMİR,

Edirne Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 31581 Mehmet ÜNAL,

Antalya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Ankara Hâkimi 31592 Şenol DEMİR,

Denizli Cumhuriyet Savcılığına, Antalya Cumhuriyet Savcısı 31601 Yusuf Hakkı DOĞAN,

Sivas Cumhuriyet Savcılığına, Eskişehir Cumhuriyet Savcısı 31618 Bülent ELVER,

Kartal Hâkimliğine, Gebze Hâkimi 32022 Şükrü İLGAR,

Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Ceyhan Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 32140 Nurcan ATEŞ,

Çubuk Hâkimliğine, Tekkeköy Hâkimi 32155 Eser CEYLAN,

Ankara Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 32160 Filiz YALÇIN ÇİFLİK,

Eskişehir Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 32162 Mualla DÜNDAR,

İzmir Hâkimliğine, Aydın Hâkimi 32174 Ayşe ERMUMCU,

Aydın Cumhuriyet Savcılığına, Bursa Cumhuriyet Savcısı 32180 Murat AVCI,

Ankara Hâkimliğine, Karaman Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 32201 Mehmet  ÖZTUNÇ,

Uşak Cumhuriyet Savcılığına, Konya Cumhuriyet Savcısı 32235 Cihan ERGÜN,

İzmir Hâkimliğine, Afyonkarahisar Hâkimi 32243 Mustafa ZORLU,

İstanbul Hâkimliğine, Sakarya Hâkimi 32257 Gürcan AKINCI,

Van Cumhuriyet Savcılığına, İzmir Cumhuriyet Savcısı 32260 Alaaddin DOKUR,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Kayseri Cumhuriyet Savcısı 32269 Murat Veysel SULAR,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Konya Hâkimi 32284 Mustafa USLU,

Ankara Hâkimliğine, Mersin Hâkimi 32288 Ali ÇÖRTEN,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Adana Cumhuriyet Savcısı 32292 Ahmet Serkan GÖKTEN,

Kayseri Hâkimliğine, Adana Hâkimi 32302 Muhammet ATEŞ,

Antalya Hâkimliğine, Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 32331 Ramazan YILMAZ,

Karşıyaka Hâkimliğine, İzmir Hâkimi 32333 Mehmet ÖZCAN,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 32342 Mehmet Ali ALPCAN,

Çankırı Hâkimliğine, İstanbul Hâkimi 32347 Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı 32349 Fehmi MERCAN,

Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Bursa Cumhuriyet Savcısı 32363 Nurettin CANATA,

Sincan Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 32367 Hasan ARSLAN,

İstanbul Hâkimliğine, Konya Hâkimi 32373 Mustafa ÇAĞLAR,

Eskişehir Hâkimliğine, Antalya Hâkimi 32375 Nedim ÜZMEZ,

Antalya Hâkimliğine, Isparta Hâkimi 32381 Ali ÖZKAYA,

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı 32394 Mustafa Kemal GÜL,

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekili 32431 Kadir YILMAZ,

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı 32436 Fırat SÜRÜCÜ,

Konya Hâkimliğine, Adana Hâkimi 32447 İbrahim GÜRKAN,

Trabzon Cumhuriyet Savcılığına, Bursa Cumhuriyet Savcısı 32499 Yusuf Kenan ÖZTEMEL,

Trabzon Hâkimliğine, Sinop Hâkimi 32503 İbrahim ÇELENK,

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Niğde Cumhuriyet Savcısı 32790 Metin AFŞAR,

İzmir Hâkimliğine, Kocaeli Hâkimi 32869 Abdurrahman Serdar GÖKÇE,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Eskişehir Cumhuriyet Savcısı 32871 Altan AYDOĞAN,

Giresun Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 32873 Fatih DELİCE,

Yalova Hâkimliğine, Yalova Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 32899 Kemal KAÇAN,

Kartal Hâkimliğine, Ümraniye Hâkimi 33191 Selma ÇALIŞGAN,

Sincan Cumhuriyet Savcılığına, Kayseri Cumhuriyet Savcısı 33230 Mehmet ALTAŞ,

Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığına, Eskişehir Cumhuriyet Savcısı 33246 Ahmet YAVUZ,

Aliağa Hâkimliğine, Kocaeli Hâkimi 33285 Kamuran ÖZDEMİR,

Sakarya Hâkimliğine, Bakırköy Hâkimi 33290 Nursen GÜVEN,

Ankara Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 33297 Türkan ZENGİN,

Sivas Hâkimliğine, Eskişehir Hâkimi 33299 Selma ELVER,

Elazığ Cumhuriyet Savcılığına, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı 33303 Yücel KILINÇ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Balıkesir Cumhuriyet Savcısı 33305 Aykut TUNCER,

Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Bursa Hâkimi 33309 Fahrettin BAŞ,

Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Bursa Cumhuriyet Savcısı 33332 Abdülkadir EROL,

 

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Adalet Bakanlığı İç Denetçisi 33360 Remzi DOĞAN,

Adana Hâkimliğine, Denizli Hâkimi 33364 Veli BEYDOĞAN,

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına, Kozan Cumhuriyet Savcısı 33366 Yılmaz KAYA,

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 33377 Rüstem ERYILMAZ,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Sinop Cumhuriyet Başsavcısı 33392 Osman ERDURAN,

Erzincan Cumhuriyet Savcılığına, Uşak Cumhuriyet Savcısı 33397 Lütfi KARABACAK,

Mersin Hâkimliğine, Denizli Hâkimi 33416 Akın SİDELİ,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı 33417 Nihat EROL,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcısı 33444 Hakan ÖREN,

Bakırköy Hâkimliğine, Mersin Hâkimi 33445 Ali ÜNAL,

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Kartal Cumhuriyet Savcısı 33448 Yekta ÇOBANOĞLU,

İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, İzmir Cumhuriyet Savcısı 33450 Kadir GÜLCÜ,

İzmir Hâkimliğine, Konya Hâkimi 33471 Orhan BALBAL,

Balıkesir Hâkimliğine, Edirne Hâkimi 33477 Murat ÇIRAKOĞLU,

Sakarya Cumhuriyet Savcılığına, Pendik Cumhuriyet Savcısı 33485 Mustafa Ramazan GÜNAYDIN,

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı 33504 Murat YÖNT,

Aydın Cumhuriyet Savcılığına, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı 33534 Çetin Sözer DOĞAN,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 33831 Mehmet Şenay BAYGIN,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Denizli Cumhuriyet Savcısı 33851 Eren YENİCE,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Hâkimi 33870 Berrin AKSOYAK,

Büyükçekmece Hâkimliğine, Afyonkarahisar Hâkimi 33892 Nermin SÜRÜCÜ,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Antalya Cumhuriyet Savcısı 33897 Leyla YILMAZ ÇAVUŞOĞLU,

İstanbul Hâkimliğine, Ankara Hâkimi 33912 Berrin ÖRKEN,

Ümraniye Hâkimliğine, Sakarya Hâkimi 33926 Lale ŞİMŞEK,

Iğdır Cumhuriyet Savcılığına, Manisa Cumhuriyet Savcısı 33937 Ulviye ULUSOY,

Ankara Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 33942 Mehmet Ali KARASEYFİOĞLU,

Adana Hâkimliğine, Edirne Hâkimi 33945 Hicret YEŞİLÖZ,

İzmir Hâkimliğine, Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 33949 Atilla RAHMAN,

Küçükçekmece Hâkimliğine, Adana Hâkimi 33956 Emine ATCI UYAR,

Kadıköy Hâkimliğine, Gebze Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 33968 Şerafettin SAKA,

Küçükçekmece Hâkimliğine, Samsun Hâkimi 33982 Reyhan YAMAN,

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 33989 Fehmi TOSUN,

Bakırköy Hâkimliğine, Söke Hâkimi 33998 Tülay ÖZMEN AYKUŞ,

Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 34016 Önder AKDAĞ,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi 34025 Feyrican TÜYSÜZ,

Ankara Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 34032 Hülya POYRAZ GİYİK,

Sakarya Hâkimliğine, Kadıköy Hâkimi 34036 Serpil ŞAYLI,

İzmir Hâkimliğine, Zonguldak Hâkimi 34041 Yüksel ULUTAŞ,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Eskişehir Cumhuriyet Savcısı 34064 Şenol DEMİR,

Tekirdağ Hâkimliğine, Afyonkarahisar Hâkimi 34089 Ali GÜNDAL,

Bursa Hâkimliğine, Nevşehir Hâkimi 34093 Cengiz BALIKÇI,

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 34094 Salih KAYA,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Samsun Cumhuriyet Savcısı 34096 Önder YAMAN,

Kartal Hâkimliğine, Balıkesir Hâkimi 34102 Mehmet YOYLU,

Isparta Cumhuriyet Savcılığına, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı 34109 Birol ORMAN,

Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı 34113 İbrahim AKGÜN,

Konya Hâkimliğine, Bursa Hâkimi 34126 Mehmet ÖZDEMİR,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı 34133 Erhan ÜNLÜ,

İzmir Hâkimliğine, Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 34144 Orhan KIZILTAŞ,

Antalya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Antalya Hâkimi 34151 Mehmet KESMEN,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Kartal Cumhuriyet Savcısı 34162 Alpay GÖÇMEN,

Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Eskişehir Hâkimi 34164 Hayri ÜZEL,

Konya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Konya Hâkimi 34181 Ferhat DEMİRCAN,

Edirne Hâkimliğine, Adana Hâkimi 34244 Hüseyin ÖKSÜZ,

Gaziantep Hâkimliğine, Ordu Hâkimi 34251 Ahmet TURGUT,

Bilecik Hâkimliğine, Çerkezköy Hâkimi 34252 Orhan AYAZ,

Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Tekirdağ Hâkimi 34259 Naci ERGİN,

Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Tarsus Cumhuriyet Savcısı 34277 Halil BEKTAŞ,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Adana Cumhuriyet Savcısı 34280 Mustafa Hakan UYAR,

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili 34283 Celal AVAR,

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 34287 Cihan KANSIZ,

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, Kayseri Cumhuriyet Savcısı 34291 Erkan YILDIRIM,

Hatay Cumhuriyet Savcılığına, Isparta Cumhuriyet Savcısı 34293 Osman GÖĞEBAKAN,

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına, Balıkesir Cumhuriyet Savcısı 34302 Bülent ELMAS,

Denizli Hâkimliğine, Bolu Hâkimi 34304 Erdoğan DİKMEN,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Mersin Cumhuriyet Savcısı 34327 Yahya KÜÇÜK,

Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Çorum Cumhuriyet Savcısı 34358 Ramazan UĞURELLİ,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Söke Cumhuriyet Savcısı 34371 Ahmet AYKUŞ,

Denizli Hâkimliğine, Büyükçekmece Hâkimi 34373 Ahmet SARIKAYA,

Gaziantep Hâkimliğine, Malatya Hâkimi 34392 Yusuf KAYA,

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Zonguldak Cumhuriyet Savcısı 34395 Ali İrfan YILMAZ,

Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Erzurum Hâkimi 34421 Okan AKAR,

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 34422 Savaş KIRBAŞ,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı 34447 Talat DENİZ,

Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Elazığ Cumhuriyet Savcısı 34450 Mehmet KALKAN,

Amasya Hâkimliğine, Batman Hâkimi 34451 Necati ALBAYRAK,

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına, Ereğli (Konya) Cumhuriyet Başsavcısı 34452 Bestami TEZCAN,

Çatalca Cumhuriyet Savcılığına, Bilecik Cumhuriyet Savcısı 34482 Mustafa Erkan KOÇTEKİN,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Çanakkale Cumhuriyet Savcısı 34494 Aziz KIZIL,

Mersin Hâkimliğine, Adana Hâkimi 34538 Leyla GÖKTEN,

Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Merzifon Cumhuriyet Savcısı 34597 Numan ERGÖL,

Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Konya Cumhuriyet Savcısı 34599 Nihat YORGANCI,

Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı 34642 Burhan  ÖZKAN,

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Hatay Cumhuriyet Savcısı 34648 Ertunç CENGİZ,

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığına, Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı 34653 Hakan ARSLAN,

İskenderun Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 34656 Bektaş Işık BAYRAKTAR,

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına, Eskişehir Cumhuriyet Savcısı 34783 Cemal Gürsel SARICA,

Van Hâkimliğine, Ordu Hâkimi 34819 Leyla İLTERBERK,

Zonguldak Cumhuriyet Savcılığına, Adana Cumhuriyet Savcısı 34824 Ender COŞKUN,

Bursa Hâkimliğine, İstanbul Hâkimi 34828 Mustafa Saim ÖZKAN,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 34840 Mehmet Erdal BOZKAYA,

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı 34864 Ali ÜNSAT,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı 34874 Salih ÇİMEN,

Kastamonu Hâkimliğine, Kilis Hâkimi 34878 Ahmet FINDIK,

Elazığ Cumhuriyet Savcılığına, Kartal Cumhuriyet Savcısı 34897 Gökçen TUNÇER,

Ankara Hâkimliğine, Sincan Hâkimi 34900 Süleyman KÖKSALDI,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı 34907 Muharrem SONGÜR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Polatlı Hâkimi 34914 Cemile ÇALIŞGAN,

Bakırköy Hâkimliğine, Elmadağ Hâkimi 34925 Nazire Figen CENGİZ,

Adana Hâkimliğine, Ümraniye Hâkimi 34943 Sonay ŞANLIER YAŞAR,

Sincan Cumhuriyet Savcılığına, Mersin Cumhuriyet Savcısı 34949 Bülent SAVTOK,

Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığına, Kayseri Cumhuriyet Savcısı 34954 Leyla MALKONDU,

Malatya Hâkimliğine, Zonguldak Hâkimi 34959 İzzettin DUMAN,

Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Sakarya Cumhuriyet Savcısı 34970 Haydar MEMİŞ,

Uşak Cumhuriyet Savcılığına, Babaeski Cumhuriyet Savcısı 34981 Mesut ÖZTÜRK,

Ankara Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 35002 İsmail YILDIRIM,

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, Ordu Cumhuriyet Savcısı 35020 Arif ULUSOY,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Denizli Cumhuriyet Savcısı 35022 Serhan EROĞLU,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Mersin Cumhuriyet Savcısı 35030 Ali ÇAĞIR,

Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Samsun Cumhuriyet Savcısı 35039 Sıttık TEMÜR,

Bakırköy Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 35047 Ertan KIYAK,

Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı 35056 Mehmet KAYGIN,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Manavgat Hâkimi 35058 Coşkun AYDEMİR,

İzmir Hâkimliğine, Menemen Hâkimi 35092 Dilek ÖZTÜRK,

Edirne Hâkimliğine, Ümraniye Hâkimi 35094 Gülen AKYÜREK,

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı 35099 Adem YAZAR,

Alanya Cumhuriyet Savcılığına, Kozan Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 35102 Murat YILDIZ,

Bakırköy Hâkimliğine, Eskişehir Hâkimi 35107 Oktay KUBAN,

Antalya Hâkimliğine, Şanlıurfa Hâkimi 35111 Songül YILMAZ,

Samsun Hâkimliğine, Bursa Hâkimi 35123 Münise TÜRKPENÇE,

Aydın Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi 35126 Fatma ÖZEN,

Elmadağ Cumhuriyet Savcılığına, Sincan Cumhuriyet Savcısı 35131 Ayhan METİN,

Çorum Cumhuriyet Savcılığına, Adıyaman Cumhuriyet Savcısı 35145 Mehmet Ferhat DEMİR,

Aydın Cumhuriyet Savcılığına, Kayseri Cumhuriyet Savcısı 35151 Bünyamin ÖZEN,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Çanakkale Cumhuriyet Savcısı 35166 Hakan SAKMAK,

Sincan Hâkimliğine, Karaman Hâkimi 35171 Güneş ÖZTUNÇ,

Lüleburgaz Hâkimliğine, Çatalca Hâkimi 35184 Tülay ÖZTÜRK,

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Hâkimi 35190 Yakup Hakan GÜNAY,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı 35191 Güler ÖZMEN,

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Üsküdar Cumhuriyet Savcısı 35210 Hacı Murat GÖKŞEN,

Ankara Hâkimliğine, Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi 35211 Mehmet AKSU,

Sakarya Cumhuriyet Savcılığına, Kadıköy Cumhuriyet Savcısı 35216 Cüneyt ŞAYLI,

Manisa Hâkimliğine, İskenderun Hâkimi 35221 Nezahat SAYAN,

Zonguldak Hâkimliğine, Adana Hâkimi 35224 Songül COŞKUN,

Alanya Hâkimliğine, Kızılcahamam Hâkimi 35231 Hatice DÖNMEZ,

Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Antalya Cumhuriyet Savcısı 35238 Adnan TABAR,

Gebze Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Burdur Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 35259 Fatih Mehmet TOSUNER,

İstanbul Hâkimliğine, Küçükçekmece Hâkimi 35274 Ramazan ACAR,

Aydın Cumhuriyet Savcılığına, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı 35283 İbrahim GÜL,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Sincan Hâkimi 35290 Fatma Seyhan KELEŞ,

İstanbul Hâkimliğine, Sakarya Hâkimi 35307 Buket AKINCI,

Bursa Hâkimliğine, Adana Hâkimi 35339 Ali CIRIK,

İzmir Hâkimliğine, Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 35341 Menderes YILMAZ,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 35352 Selçuk CENGİZ,

Iğdır Cumhuriyet Savcılığına, Kilis Cumhuriyet Savcısı 35353 Hakan TEKİN,

Konya Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi 35354 Alparslan KESKİN,

İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, İzmir Hâkimi 35355 Cahit KARGILI,

Adana Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Adana Hâkimi 35357 Erol TEKMEN,

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Nazilli Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 35483 Murat UĞUR,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Adana Cumhuriyet Savcısı 35489 Metin KANTAR,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Malatya Cumhuriyet Savcısı 35822 İhsan ALTUĞ,

Bafra Hâkimliğine, Ceyhan Hâkimi 35833 İbrahim Ahmet PEKDUR,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Mersin Cumhuriyet Savcısı 35836 Mehmet YILMAZ,

İstanbul Hâkimliğine, Ankara Cumhuriyet Savcısı 35847 Bora COŞAR,

Bakırköy Hâkimliğine, Kartal Hâkimi 35848 Kadriye Aynur GÖÇMEN,

Kırıkkale Hâkimliğine, Eskişehir Hâkimi 35852 Erdal ÖNCÜ,

İstanbul Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 35858 Mehmet MENEKŞEOĞLU,

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı 35879 Selim ÇORBACIOĞLU,

Eskişehir Hâkimliğine, Nazilli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 35881 Ali BAĞBOZAN,

Ankara Hâkimliğine, Adalet Bakanlığı Adalet Başmüfettişi 35898 Sait ÇAĞLAR,

İzmir Hâkimliğine, Adana Hâkimi 35906 Ayhan ÇOLAK,

Kartal Hâkimliğine, Beykoz Hâkimi 35907 Zafer YENİTEPE,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Ümraniye Cumhuriyet Savcısı 35908 Bünyamin YAŞAR,

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 35910 Ümit Selçuk DOĞAN,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Osmaniye Cumhuriyet Savcısı 35918 Musa SAÇMA,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başmüfettişi 35928 Musa KANICI,

Edirne Hâkimliğine, Ümraniye Hâkimi 35930 Erol AKYÜREK,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Hatay Cumhuriyet Savcısı 35932 Güven ÖZTÜRK,

Büyükçekmece Hâkimliğine, Kemalpaşa Hâkimi 35944 Sevilay SAYIN,

Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Ankara Hâkimi 35974 Dündar ÖRSDEMİR,

Bursa Hâkimliğine, İskenderun Hâkimi 35976 Figen ERCAN,

Denizli Hâkimliğine, Alaşehir Hâkimi 35983 Hatice Emel ŞAHİN,

Sincan Hâkimliğine, Artvin Hâkimi 35991 Neşe KARA,

Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Samsun Cumhuriyet Savcısı 36008 Fahri GÜLAY,

Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığına, Kayseri Cumhuriyet Savcısı 36013 Murat ÇANCI,

Gebze Cumhuriyet Savcılığına, Konya Cumhuriyet Savcısı 36016 İsmet ÖZKORUL,

Balıkesir Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi 36022 Ayten ŞAHİNER,

Ordu Cumhuriyet Savcılığına, Ardahan Cumhuriyet Savcısı 36028 Mehmet ÇİVRİL,

Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığına, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı 36036 Reşit YILDIRIM,

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığına, Elazığ Cumhuriyet Savcısı 36037 İrfan SARICI,

Boyabat Cumhuriyet Savcılığına, Durağan Cumhuriyet Savcısı 36039 Naim Babür ALAYBEYOĞLU,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Malatya Cumhuriyet Savcısı 36046 Kubilay ERYİĞİT,

Aydın Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 36049 Ünzüle ACAR,

Kayseri Hâkimliğine, Kırıkkale Hâkimi 36065 Lütfiye KAYGIN,

Urla Hâkimliğine, Bursa Hâkimi 36083 Serpil  BULANIK,

Eskişehir Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 36089 Kayhan KARABULUT,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Karabük Hâkimi 36108 Nurten MERCAN,

Balıkesir Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi 36111 Mehmet ŞAHİNER,

Adana Hâkimliğine, Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 36126 Derviş ERYILDIRIM,

Antalya Hâkimliğine, Afyonkarahisar Hâkimi 36129 Mahmut GÜNAY,

Uşak Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Silifke Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 36130 İbrahim İLHAN,

Gebze Hâkimliğine, Konya Hâkimi 36395 İlker ÇETİN,

Bakırköy Hâkimliğine, Hatay Hâkimi 36396 Suzan Seval KOÇDAĞ ÖZTÜRK,

İstanbul Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 36402 Selma BETİN,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Samsun Cumhuriyet Savcısı 36828 İsmail KAYA,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Sakarya Hâkimi 36835 Cevdet BAK,

Muğla Hâkimliğine, Uşak Hâkimi 36837 Hasan AKPOLAT,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ayaş Hâkimi 36849 Medine MISIR,

Gaziantep Hâkimliğine, Nevşehir Hâkimi 36850 Abdullah GÖK,

Konya Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 36870 Refik MAMALOĞLU,

Menderes Hâkimliğine, Adana Hâkimi 36877 Hülya Nurcan ÜNSAL,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Milâs Cumhuriyet Başsavcısı 36884 Cevat Mert KOPARAL,

Eskişehir Hâkimliğine, Sivas Hâkimi 36892 Reşit KAÇAR,

Manavgat Cumhuriyet Savcılığına, Hayrabolu Cumhuriyet Savcısı 36901 Sezer BİNAY,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Hâkimi 36930 Bedri KESMEZ,

Van Cumhuriyet Savcılığına, Tavşanlı Cumhuriyet Savcısı 36938 Mehmet Faik VAYİSOĞLU,

Mersin Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 36939 Mehmet Oğuz YAMAN,

Eskişehir Hâkimliğine, Elazığ Hâkimi 36940 Orhan KÜÇÜKFİDANCI,

İzmir Hâkimliğine, Menderes Hâkimi 36944 Neslihan DEMİRCİOĞLU,

Bakırköy Hâkimliğine, Tire Hâkimi 36946 Nilgün GÜLDALI,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı 36958 Hüsamettin BİNİCİ,

Sincan Cumhuriyet Savcılığına, Konya Cumhuriyet Savcısı 36965 Alpaslan KARABAY,

Kartal Cumhuriyet Savcılığına, Silifke Cumhuriyet Başsavcısı 36991 Vekil ÖZTÜRK,

Eşkisehir Hâkimliğine, Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 36996 Oğuz Han SELÇUK,

Kahramanmaraş Hâkimliğine, Keşan Hâkimi 37002 Mehmet GÜLTEKİN,

Bakırköy Hâkimliğine, Ümraniye Hâkimi 37015 Gülaser GÖKDEMİR TEKDAL,

Eskişehir Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 37022 Bahattin ÇELİK,

Adana Hâkimliğine, Hatay Hâkimi 37035 Mehmet Muhsin TURHAN,

Samsun Hâkimliğine, Bakırköy Hâkimi 37038 Adil AYGÜN,

Üsküdar Hâkimliğine, Ümraniye Hâkimi 37039 Akın KOCABIÇAK,

Trabzon Hâkimliğine, Konya Hâkimi 37046 Özlem AKSOY,

Kozan Hâkimliğine, Kastamonu Hâkimi 37057 Mustafa HİMYERİ,

Yalova Cumhuriyet Savcılığına, Sincan Cumhuriyet Savcısı 37063 Aslan DİKMEN,

Antalya Hâkimliğine, Gaziantep Hâkimi 37064 Ayla ÜNAL,

İstanbul Hâkimliğine, Polatlı Hâkimi 37066 Canan ONUR,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı 37097 Ekrem ŞAKAR,

İskenderun Hâkimliğine, Erzincan Hâkimi 37099 Nebahat FIRAT BAYRAKTAR,

Samsun Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 37109 İbrahim ATASU,

Muğla Cumhuriyet Savcılığına, Kartal Cumhuriyet Savcısı 37115 Hidayet SAKALLI,

Bakırköy Hâkimliğine, Antalya Hâkimi 37117 Sevgi IŞIK,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı 37120 Aziz HÜKÜM,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Tetkik Hâkimi 37147 Nazım YİĞİT,

Denizli Hâkimliğine, Adana Hâkimi 37149 Okan ERDOĞAN,

Ödemiş Cumhuriyet Savcılığına, Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı 37186 Serdar GÜR,

Ankara Hâkimliğine, Polatlı Hâkimi 37187 Harun DİNÇ,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Kars Cumhuriyet Savcısı 37188 Lutfi GÜNER,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Van Cumhuriyet Savcısı 37189 Mahmut Kaan YÜKSEL,

Hatay Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 37197 Ali DOĞAN,

Bakırköy Hâkimliğine, Sinop Hâkimi 37201 Emel HALEBİ ERDURAN,

Muğla Hâkimliğine, Sivas Hâkimi 37209 Erdal ÇİFTCİ,

Sincan Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 37215 Seval AKTEN,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı 37229 Ali Metin DOĞAN,

Kadıköy Cumhuriyet Savcılığına, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı 37233 Mustafa LOKMAN,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Bayındır Cumhuriyet Savcısı 37234 Nuri Veysel EREN,

Kütahya Cumhuriyet Savcılığına, Sivas Cumhuriyet Savcısı 37243 Mehmet Engin KORKMAZ,

Erzurum Hâkimliğine, Gaziantep Hâkimi 37254 Ayşe TAŞKIN,

İzmir Hâkimliğine, Samsun Hâkimi 37261 Tamer BULAM,

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Hâkimi 37278 Metin ÖZÇELİK,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Sivas Cumhuriyet Savcısı 37286 Hilmi KARAKAYA,

Mersin Hâkimliğine, Gaziantep Hâkimi 37297 Hüsnü ÖKSÜZ,

Denizli Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Isparta Cumhuriyet Savcısı 37301 Muhammet SAVRAN,

Malatya Cumhuriyet Savcılığına, Mersin Cumhuriyet Savcısı 37304 Yusuf Taner YILDIZ,

Kayseri Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Kayseri Cumhuriyet Savcısı 37305 Nakip ÖZDEMİR,

İzmir Hâkimliğine, Menemen Hâkimi 37309 Ali ATAY,

Ayvalık Cumhuriyet Savcılığına, Sandıklı Cumhuriyet Savcısı 37321 Olcay ALİCANOĞLU,

Bursa Hâkimliğine, İstanbul Hâkimi 37332 Esin KARAGÖZ SEVİNÇ,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı 37337 Onur EKİNCİ,

Bakırköy Hâkimliğine, Gebze Hâkimi 37344 Suzan Ece ERTÜRKMEN,

Ankara Hâkimliğine, Sincan Hâkimi 37348 Mustafa GÖÇER,

Menderes Hâkimliğine, Milâs Hâkimi 37361 Hatice ÇALIŞ KOPARAL,

İzmir Hâkimliğine, Menderes Hâkimi 37364 Vijdan EREN,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Menemen Cumhuriyet Savcısı 37372 Ali  ÖZTÜRK,

Küçükçekmece Hâkimliğine, Bayındır Hâkimi 37392 Rahime EREN,

Erzurum Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı 37395 Yaşar Sadık TAŞKIN,

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına, Kozan Cumhuriyet Savcısı 37410 Mahmut SAVAŞÇI,

Afyonkarahisar Hâkimliğine, Nazilli Hâkimi 37469 Selma ÇAMOĞLU,

Denizli Hâkimliğine, Kahramanmaraş Hâkimi 37492 Ömer BOZKURT,

Antalya Hâkimliğine, Trabzon Hâkimi 37496 Serdar DEMİR,

Şanlıurfa Hâkimliğine, Edremit Hâkimi 37502 Hatice TEKDEMİR KESLER,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Hatay Cumhuriyet Savcısı 37506 Mustafa DURMUŞ,

Konya Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 37507 Hasan Hüseyin YANARDAĞ,

Sincan Cumhuriyet Savcılığına, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı 37512 Zekai Yusuf SARIBAY,

Gebze Hâkimliğine, Trabzon Hâkimi 37523 Hatın KARATAŞ,

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 37526 Oğuzhan Atamtürk UYAR,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi 37573 Dr.Bahadır YAKUT,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 37580 Mehmet Cebbar ÜLGEN,

Sincan Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 37601 Hilal HAZİNEDAROĞLU,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı 37656 Cafer Güven KARA,

Gebze Cumhuriyet Savcılığına, Ümraniye Cumhuriyet Savcısı 37664 Taner TEMÜR,

Manisa Cumhuriyet Savcılığına, Hatay Cumhuriyet Savcısı 37674 Mehmet Özgür TURHAN,

Karşıyaka Hâkimliğine, Muğla Hâkimi 37937 Tayfun ÖZANT,

Konya Hâkimliğine, Antalya Hâkimi 37942 Mevlüt GÜLBUDAK,

Balıkesir Cumhuriyet Savcılığına, Nazilli Cumhuriyet Savcısı 37943 İlhan YALÇINKARA,

Isparta Hâkimliğine, Gemlik Hâkimi 37946 Yunus YILMAZ,

Ayvalık Hâkimliğine, Sandıklı Hâkimi 37949 Zülbiye ALİCANOĞLU,

Balıkesir Hâkimliğine, Kars Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 37950 Tamer KESKİN,

Zonguldak Cumhuriyet Savcılığına, Edremit Cumhuriyet Başsavcısı 37953 Kemal MECİT,

Bursa Hâkimliğine, Zonguldak Hâkimi 37958 Mehmet ÖZYALÇIN,

Samsun Hâkimliğine, İstanbul Hâkimi 38056 Ayfer PİRDAL,

Samsun Hâkimliğine, Rize Hâkimi 38060 Levent  USTA,

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekili 38063 Aydın TORLAK,

Gebze Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 38067 Şamil İNAN,

Samsun Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 38071 Yusuf GÖRÜR,

Adana Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Adana Hâkimi 38081 Bayram DEMİRCİ,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 38083 Serkan AKKUM,

Aydın Cumhuriyet Savcılığına, Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı 38090 Süleyman KESGİN,

Manisa Hâkimliğine, Zonguldak Hâkimi 38092 Hakan TAT,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Gebze Cumhuriyet Savcısı 38098 Rifat ERTÜRKMEN,

Mersin Hâkimliğine, Şanlıurfa Hâkimi 38110 Kemal KURT,

Gaziantep Hâkimliğine, Elazığ Hâkimi 38111 Ender KÖSE,

Kilis Hâkimliğine, Demirci Hâkimi 38115 Servet ALYANAK,

Adana Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili 38116 Ahmet KARACA,

Muş Cumhuriyet Başsavcılığına, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcısı 38121 Hasan KAYA,

Düzce Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi 38122 Mehmet ÖZKAN,

Bakırköy Hâkimliğine, Silivri Hâkimi 38126 Bahar KOZANHAN TÜRK,

Denizli Cumhuriyet Savcılığına, Bursa Cumhuriyet Savcısı 38127 Evliya ÇALIŞKAN,

Malatya Hâkimliğine, Elazığ Hâkimi 38131 Sevil TOSUN KARATAŞ,

Kahramanmaraş Hâkimliğine, Ceyhan Hâkimi 38132 Asuman POLAT,

Tekirdağ Hâkimliğine, Samsun Hâkimi 38155 Nuran TORLAK,

Denizli Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 38173 Ayşe BARUTCU,

Büyükçekmece Hâkimliğine, Bakırköy Hâkimi 38175 Sabri Lider ŞENGÜL,

Şanlıurfa Hâkimliğine, Çubuk Hâkimi 38178 Ali Yusuf BAŞARAN,

Mersin Hâkimliğine, Nevşehir Hâkimi 38179 Tamer YALÇIN,

Denizli Hâkimliğine, Adana Hâkimi 38182 Orhan YİĞİT,

Adana Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 38198 Abdurrahman YILMAZ,

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 38203 Mehmet BERK,

Samsun Hâkimliğine, İnebolu Hâkimi 38206 Adem YILDIZ,

Edirne Hâkimliğine, Söke Hâkimi 38208 Yahya AYYILDIZ,

Bakırköy Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 38210 Mehmet ÇELEBİ,

Malatya Cumhuriyet Savcılığına, Lüleburgaz Cumhuriyet Savcısı 38216 Murat KAYANÇİÇEK,

Balıkesir Hâkimliğine, Kars Hâkimi 38217 Demet TANRIVERDİ KESKİN,

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığına, Sincan Cumhuriyet Savcısı 38230 Ömer UYSAL,

Bursa Cumhuriyet Savcılığına, İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı 38231 Mustafa ERCAN,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Kayseri Cumhuriyet Savcısı 38241 Fettah ÇAVUŞ,

Elazığ Cumhuriyet Savcılığına, Bilecik Cumhuriyet Savcısı 38248 Özkan Levent TAŞKOPARAN,

Aydın Hâkimliğine, Büyükçekmece Hâkimi 38267 Aynur TEKİN GÜL,

Sincan Hâkimliğine, Kırıkkale Hâkimi 38292 Soner OLUK,

Bartın Cumhuriyet Savcılığına, Osmaniye Cumhuriyet Savcısı 38293 Mehmet ÇAKIR,

Samsun Cumhuriyet Savcılığına, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı 38294 Mehmet ARAN,

Zonguldak Hâkimliğine, Edremit Hâkimi 38304 Nehare MECİT,

Sakarya Hâkimliğine, İstanbul Hâkimi 38306 Mehtap ÇANKAYA,

Isparta Cumhuriyet Savcılığına, Ceyhan Cumhuriyet Savcısı 38310 Taner KAYA,

İzmir Hâkimliğine, Gemlik Hâkimi 38314 Aynur MUTLU ALTIN,

Gebze Hâkimliğine, Keşan Hâkimi 38390 Mehtap KARSLI,

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, Kütahya Cumhuriyet Savcısı 38394 Mehmet TURGAY,

Kartal Hâkimliğine, Kartal Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 38398 Leyla ZORLU,

Pendik Cumhuriyet Savcılığına, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı 38399 Müge Zelda HÜNER,

Konya Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 38403 Ünzüle ÖZSOY,

Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Gaziantep Hâkimi 38429 Taner ATALAY,

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Üsküdar Cumhuriyet Savcısı 38436 Sırrı TOPLUYILDIZ,

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığına, Elazığ Cumhuriyet Savcısı 38469 Orhan SANCAK,

Isparta Hâkimliğine, Ünye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 38470 Mehmet ERASLAN,

Samsun Cumhuriyet Savcılığına, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı 38476 Hüseyin GÜRBÜZ,

Şebinkarahisar Cumhuriyet Savcılığına, Ağrı Cumhuriyet Savcısı 38502 Ramazan YALDIZKAYA,

Konya Hâkimliğine, Elazığ Hâkimi 38503 Yücel KAMA,

Bursa Hâkimliğine, İstanbul Hâkimi 38506 Tuncay SEVİNÇ,

İstanbul Hâkimliğine, Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı 38508 Cemil GEDİKLİ,

Manavgat Hâkimliğine, Hayrabolu Hâkimi 38512 Şule BİNAY,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Çorlu Cumhuriyet Savcısı 38515 Sedat TAŞ,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Afyonkarahisar Hâkimi 38516 Fuat USLU,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 38527 Mustafa ŞAHİN,

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Adana Cumhuriyet Savcısı 38551 Lokman DOĞAN,

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığına, İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı 38562 Mehmet DEMİREL,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Aliağa Cumhuriyet Savcısı 38586 Muammer YÜCEL,

Ümraniye Hâkimliğine, Denizli Hâkimi 38592 Belgin ÖZTÜRK,

Beykoz Hâkimliğine, Ümraniye Hâkimi 38606 Nazan GÜÇKAN,

İstanbul Hâkimliğine, Kırıkkale Hâkimi 38635 Nilgün ŞENER,

Yalova Cumhuriyet Savcılığına, Samsun Cumhuriyet Savcısı 38647 Fikret GÜNAY,

Bakırköy Hâkimliğine, Tire Hâkimi 38649 Ayhan GÜLDALI,

Şanlıurfa Hâkimliğine, Giresun Hâkimi 38662 Selçuk AY,

Mersin Hâkimliğine, Adana Hâkimi 38682 Nevin FIRINCIOĞULLARI,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 38691 Mustafa ÖKSÜZ,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Malatya Cumhuriyet Savcısı 38692 Erdinç Hakan ÖZDABAKOĞLU,

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, Samsun Cumhuriyet Savcısı 38693 Fahrettin Kemal YERLİ,

Antalya Hâkimliğine, Tekirdağ Hâkimi 38696 Özlem PAMUK EDİS,

Aydın Cumhuriyet Savcılığına, Ümraniye Cumhuriyet Savcısı 38701 Bilal YILDIZ,

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığına, Muş Cumhuriyet Başsavcısı 38706 Mustafa Bilgin PİŞKİN,

Ereğli (Zongunldak) Cumhuriyet Başsavcılığına, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı 38711 Mustafa GÜMÜŞ,

Adana Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 38719 Selahaddin MENTEŞ,

Akhisar Hâkimliğine, Çorum Hâkimi 38722 Esin ÇULHA,

Ankara Hâkimliğine, Çubuk Hâkimi 38726 Nihal USLU,

Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığına, Çatalca Cumhuriyet Başsavcısı 38731 Hasan Onur DİNÇ,

Hatay Hâkimliğine, Serik Hâkimi 38732 Ömerhan YILBAŞ,

Samsun Hâkimliğine, Rize Hâkimi 38735 Arzu USTA,

İzmir Hâkimliğine, Uşak Hâkimi 38741 Deniz ÇİMEN AKYILDIZ,

Gaziantep Hâkimliğine, Gölcük Hâkimi 38747 Ataün KIRCA,

Sinop Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Giresun Cumhuriyet Savcısı 38754 Tuncay ELARSLAN,

Gaziosmanpaşa Hâkimliğine, Kozan Hâkimi 38757 Sabiha SAVAŞÇI,

Burdur Hâkimliğine, Erciş Hâkimi 38764 Rüksan ERBİL,

Manisa Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi 38767 Hatice ÇAKIRBAY ÇİMEN,

Ümraniye Cumhuriyet Savcılığına, Kuşadası Cumhuriyet Savcısı 38773 Serhan KESMEZ,

Manisa Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 38782 Hünkar Ersen KIRLANGIÇ,

İzmir Hâkimliğine, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Tetkik Hâkimi 38785 İsmail KURT,

Adana Hâkimliğine, Kahramanmaraş Hâkimi 38801 Dilek BİNİCİ,

Ankara Hâkimliğine, Isparta Hâkimi 38806 Halil İbrahim KÜTÜK,

Muğla Hâkimliğine, Karacabey Hâkimi 38807 Raziye DEMİRLİ,

Isparta Hâkimliğine, Nazilli Hâkimi 38809 Sema PEHLİVAN,

Samsun Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 38813 Necmiye ÇATAL,

Isparta Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 38816 Murat KILIÇ,

Sakarya Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 38821 Hasan POLAT,

Balıkesir Hâkimliğine, Kemalpaşa Hâkimi 38823 Ayşe SATAN,

Samsun Hâkimliğine, Aydın Hâkimi 38825 Mübeccel ERDOĞAN,

Gaziantep Hâkimliğine, Elazığ Hâkimi 38827 Günay ŞAHİN,

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığına, Samsun Cumhuriyet Savcısı 38852 Nebi KURTGÖZ,

Kırıkkale Hâkimliğine, Manavgat Hâkimi 38858 Uğur KÖKER,

Manisa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Kayseri Cumhuriyet Savcısı 38900 Murat ÇİMEN,

Milâs Cumhuriyet Savcılığına, Keşan Cumhuriyet Savcısı 38999 Soner UYĞUR,

Konya Hâkimliğine, Kütahya Hâkimi 39467 Bayram DEMİREL,

Manisa Hâkimliğine, Tokat Hâkimi 39470 Metin SERT,

Bursa Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 39474 Murat AKPINAR,

Hatay Hâkimliğine, Selçuk Hâkimi 39479 Beyhan GÖK BERBER,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Gebze Cumhuriyet Savcısı 39482 Muhammed Ali KARAKAYA,

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına, Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı 39487 İlhan OCAK,

Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığına, Manavgat Cumhuriyet Savcısı 39504 İbrahim Murat Serdar NİZAMOĞLU,

Şanlıurfa Hâkimliğine, Turgutlu Hâkimi 39507 Abdurrahman KÖKVER,

Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı 39519 Hakan KAÇTI,

Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne, Kilis Hâkimi 39522 Dr. Selami TURABİ,

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 39528 Ahmet ÖZGÜNGÖR,

Denizli Hâkimliğine, Şanlıurfa Hâkimi 39532 Behram ARSLANBAY,

Kocaeli Hâkimliğine, Kuşadası Hâkimi 39533 Gültekin Remzi YÜKSEL,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Zonguldak Cumhuriyet Savcısı 39543 Ali İNANICI,

Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Şanlıurfa Hâkimi 39548 Bilal POLAT,

Ordu Hâkimliğine, Rize Hâkimi 39553 Cengiz SERT,

Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 39561 Mustafa SARIGEDİK,

Erzurum Hâkimliğine, Sapanca Hâkimi 39566 Handan DURMUŞ,

Van Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Hatay Hâkimi 39567 Oğuzhan YAŞAR,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Aksaray Cumhuriyet Savcısı 39571 Ahmet DİLER,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Bayındır Hâkimi 39575 Seher YILDIZ,

İstanbul Hâkimliğine, Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 39577 Hakan DEDE,

Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Ordu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 39579 Mustafa GÜRBÜZ,

Sincan Cumhuriyet Savcılığına, Ünye Cumhuriyet Savcısı 39586 Erdinç AVŞAR,

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Hâkimi 39587 Mehmet EKİNCİ,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Menemen Cumhuriyet Savcısı 39589 Mehmet ATEŞ,

Sakarya Hâkimliğine, İznik Hâkimi 39595 Edip Utku ÖZKAN,

Aydın Cumhuriyet Savcılığına, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcısı 39606 Hakan TURAL,

Denizli Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 39607 Umut İMAL,

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 39620 Uğur ÖZCAN,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Polatlı Cumhuriyet Savcısı 39630 Akif KARAKUŞ,

Erzurum Hâkimliğine, Söke Hâkimi 39631 Murat DURMAZ,

Denizli Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 39642 Önal AYDIN,

Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Tarsus Hâkimi 39651 Gülsemin AKÇİN TEMİZEL,

Gaziosmanpaşa Hâkimliğine, Manavgat Hâkimi 39661 Nesrin KOCADEMİR,

Uşak Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 39672 Mustafa CEVHER,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başmüfettişi 39679 Recep KALKAN,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi 39681 Mustafa ÖZTÜRK,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 39685 Salim DURAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Küçükçekmece Hâkimi 39694 Özlem PAKİŞ,

Uşak Hâkimliğine, Salihli Hâkimi 39698 Ahmet BULUT,

Uşak Hâkimliğine, Salihli Hâkimi 39702 Türkan BULUT,

Bakırköy Hâkimliğine, Kozan Hâkimi 39705 Mevlüt YILMAZ,

Sakarya Hâkimliğine, Siirt Hâkimi 39709 Metin TÜZEMEN,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başmüfettişi 39714 Ahmet Selçuk VAROL,

Üsküdar Cumhuriyet Savcılığına, Tokat Cumhuriyet Savcısı 39715 Mehmet SEVİNÇ,

Aliağa Hâkimliğine, Çatalca Hâkimi 39722 Nihal KİRAZCI DİNÇ,

İskenderun Cumhuriyet  Başsavcılığına, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcısı 39733 İbrahim Ethem TATAR,

Afyonkarahisar Hâkimliğine, Hınıs Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 39736 İzzet AKSOY,

Ardahan Cumhuriyet Savcılığına, Adana Cumhuriyet Savcısı 39737 Turgut ÇAKIR,

Sincan Cumhuriyet Savcılığına, Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı 39738 Birol IŞIK,

Diyarbakır Hâkimliğine, Ordu Hâkimi 39741 Zafer ÖZER,

Erzurum Hâkimliğine, Akçaabat Hâkimi 39743 Metin ÇAKIR,

Elazığ Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 39748 Özlem ŞİMŞEK,

Eskişehir Hâkimliğine, Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 39749 Hikmet ERDOĞAN,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Erzurum Cumhuriyet Savcısı 39782 Ender KARADENİZ,

Sakarya Hâkimliğine, Sapanca Hâkimi 39784 İlyas KARAKAYA,

Manisa Hâkimliğine, Kırşehir Hâkimi 39786 Kamuran Haydar ARSLANOĞLU,

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığına, Manavgat Cumhuriyet Savcısı 39788 Hakan Ali ERKAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Milâs Hâkimi 39790 Tayfun GÖNENÇ,

Elazığ Hâkimliğine, Bilecik Hâkimi 39799 Leyla TAŞKOPARAN,

Elazığ Hâkimliğine, Fatsa Hâkimi 39805 Salih AY,

Konya Hâkimliğine, İstanbul Hâkimi 39809 Ömer Adil KÜÇÜK,

Rize Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 39810 Necmettin İLHAN,

Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına, Silifke Cumhuriyet Savcısı 39820 Ramazan AKIN,

Kayseri Hâkimliğine, Yozgat Hâkimi 39836 Sadettin KILIÇ,

Kartal Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 39838 Vahdettin TOKLUCU,

Aydın Hâkimliğine, Bursa Hâkimi 39850 Ümmü Leyla DEMİR,

Tekirdağ Hâkimliğine, Milâs Hâkimi 39855 Özgür ÖZGÜN,

Diyarbakır Hâkimliğine, Kilis Hâkimi 39857 Kenan ŞENLİK,

Şırnak Cumhuriyet Savcılığına, Tarsus Cumhuriyet Savcısı 39859 Semih ÖZTÜRK,

Mersin Hâkimliğine, Şanlıurfa Hâkimi 39874 Yavuz KOÇ,

Sakarya Cumhuriyet Savcılığına, Şırnak Cumhuriyet Savcısı 39875 Kamil ALOĞLU,

Tuzla Hâkimliğine, Erdek Hâkimi 39881 Mustafa BEKTAŞ,

Adana Hâkimliğine, Marmaris Hâkimi 39896 İbrahim KAYA,

Kadıköy Cumhuriyet Savcılığına, Elazığ Cumhuriyet Savcısı 39906 Tugay TARIMCI,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çubuk Hâkimi 39907 Gül ŞEKER ÇALIK,

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, Edremit Cumhuriyet Savcısı 39912 Osman KESLER,

Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Hatay Cumhuriyet Savcısı 39917 Remzi DEVECİ,

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 39922 Handan BALCI,

Kartal Hâkimliğine, Kahramanmaraş Hâkimi 39926 Hasan AKDEMİR,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı 39930 Süleyman DURMAZ,

Çorum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Hüseyin Turgut Eğitim Merkezi Müdürü 39936 Süreyya SAYGIN,

Şanlıurfa Hâkimliğine, Kestel Hâkimi 39939 Altan SELMİ,

Uşak Hâkimliğine, Gönen Hâkimi 39942 Halil İbrahim KAYI,

Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Salihli Cumhuriyet Savcısı 39945 Hasan ŞAKRAK,

Mersin Hâkimliğine, Kahramanmaraş Hâkimi 39949 Bilge OLCAR,

Çerkezköy Hâkimliğine, Aliağa Hâkimi 39955 Muhsin Gökhan KAYRA,

Van Cumhuriyet Savcılığına, Ceyhan Cumhuriyet Savcısı 39956 Hüseyin GÜL,

Sivas Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi 39963 Hasan ŞAHİN,

Denizli Hâkimliğine, Karacabey Hâkimi 39977 Ramazan KIRTAY,

Kırklareli Cumhuriyet Savcılığına, Torbalı Cumhuriyet Savcısı 39980 Seda YÜKSEL,

Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Diyarbakır Hâkimi 39983 Bekir SOYTÜRK,

Hatay Cumhuriyet Savcılığına, Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı 39984 Mikail ÇELİK,

Mersin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Rize Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 39989 Fatih AKÇAY,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Elmadağ Cumhuriyet Başsavcısı 39993 Erdal DEMİR,

Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığına, Sivas Cumhuriyet Savcısı 39997 Ulvi  KARDEŞ,

Konya Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 39998 Suna YEŞİL KÜÇÜK,

Aydın Hâkimliğine, Seferihisar Hâkimi 40002 Özlem Hülya TURAL,

Erciş Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Kuşadası Hâkimi 40006 Atilla SUBAŞI,

Denizli Hâkimliğine, Tokat Hâkimi 40017 Cem BOZTAŞ,

Tarsus Hâkimliğine, Küçükçekmece Hâkimi 40018 Kadir ABDİİMAMOĞLU,

Kartal Hâkimliğine, Çorlu Hâkimi 40020 Amil  ECE,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Beypazarı Hâkimi 40022 Hüsamettin YUCA,

Kayseri Hâkimliğine, Niğde Hâkimi 40027 Abidin GÜRPINAR,

Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Tokat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 40032 Uğur AKBULUT,

Nazilli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Erzurum Hâkimi 40033 Ayhan BORA,

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Alanya Cumhuriyet Savcısı 40036 Fatma ARIKAN,

Burdur Cumhuriyet Savcılığına, Erciş Cumhuriyet Savcısı 40037 Mehmet Ali ERBİL,

Sakarya Hâkimliğine, Gölcük Hâkimi 40046 İsmail  ÜNLÜ,

Kocaeli Hâkimliğine, Uşak Hâkimi 40047 Yusuf SEVİMLİ,

İstanbul Hâkimliğine, Küçükçekmece Hâkimi 40052 Fikret DEMİR,

Konya Hâkimliğine, Milâs Hâkimi 40055 Mehmet UĞURBAŞ,

Erzurum Hâkimliğine, Lüleburgaz Hâkimi 40059 Kemal Emre GÜRGÖR,

Diyarbakır Hâkimliğine, Nevşehir Hâkimi 40062 Barış CİHAN,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 40063 Ahmet AKÇA,

İstanbul Hâkimliğine, Fethiye Hâkimi 40066 Mustafa AK,

Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Muş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 40072 Beytullah BEKTAŞ,

Karabük Hâkimliğine, Bandırma Hâkimi 40075 Özben ARSLAN,

Konya Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi 40076 Hasan AY,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı 40086 Medeni EFE,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Polatlı Cumhuriyet Savcısı 40090 Nurhüda AYDIN,

Şanlıurfa Hâkimliğine, Ordu Hâkimi 40097 Mehmet ASANOĞLU,

Artvin Cumhuriyet Başsavcılığına, Karacabey Cumhuriyet Başsavcısı 40098 Ömer KARİŞİT,

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 40100 Ahmet YAVUZ,

Konya Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 40101 Bekir KÜÇÜK,

Van Hâkimliğine, Hatay Hâkimi 40103 Emine BAŞ YAŞAR,

Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı 40106 Müslüm Ahmet ÇAKIR,

Erciş Cumhuriyet Savcılığına, Erzincan Cumhuriyet Savcısı 40110 Mahmut Bora EKİCİ,

Afyonkarahisar Hâkimliğine, Gerede Hâkimi 40130 Mehmet Nuri ÖZBEY,

İstanbul Hâkimliğine, Çarşamba Hâkimi 40133 Muharrem ENDES,

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Dinar Cumhuriyet Başsavcısı 40139 Miktat BAŞARAN,

Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Diyarbakır Hâkimi 40141 Ali GİRGİN,

Küçükçekmece Hâkimliğine, Polatlı Hâkimi 40164 Ebru CANSU KARAKUŞ,

Milâs Hâkimliğine, Keşan Hâkimi 40175 Pınar VARDAR UYĞUR,

Pendik Cumhuriyet Savcılığına, Salihli Cumhuriyet Savcısı 40179 Ramazan ÖKSÜZ,

Nazilli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Amasya Hâkimi 40187 Numan KILIÇ,

Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 40189 Hayati KARAASLAN,

Konya Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 40190 Altan ÖZÇELİK,

Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Giresun Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 40194 Serkan  ÇAĞLAYAN,

İstanbul Hâkimliğine, Küçükçekmece Hâkimi 40197 Bekir ALTUN,

Ümraniye Hâkimliğine, Çorlu Hâkimi 40199 Baki TONBAK,

Küçükçekmece Hâkimliğine, Salihli Hâkimi 40202 Merih Müge PEHLİVAN,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Salihli Cumhuriyet Savcısı 40204 Kenan PEHLİVAN,

Konya Hâkimliğine, Soma Hâkimi 40210 Ahmet ODABAŞ,

Erzurum Hâkimliğine, Bafra Hâkimi 40214 Muhammet KARACA,

Menderes Hâkimliğine, Gaziantep Hâkimi 40219 Ömer ŞEN,

Bursa Hâkimliğine, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başmüfettişi 40220 İlhan SARIYER,

Kayseri Hâkimliğine, Tarsus Hâkimi 40233 Abdullah BÖRKLÜCE,

İstanbul Hâkimliğine, İnegöl Hâkimi 40235 İsmail YAVUZ,

Konya Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 40237 Muharrem KARADAĞ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Bergama Cumhuriyet Savcısı 40240 Deniz UTKANER,

Üsküdar Hâkimliğine, Tokat Hâkimi 40241 Murat BOYLU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı 40256 Mehmet PAKİŞ,

Gaziantep Hâkimliğine, Osmaniye Hâkimi 40262 Cuma ÖZTÜRK,

Balıkesir Hâkimliğine, Ortaca Hâkimi 40274 Murat ÇOLAK,

Erzurum Hâkimliğine, Serik Hâkimi 40307 Ahmet KUTLU,

Hekimhan Cumhuriyet Savcılığına, Kuluncak Cumhuriyet Savcısı 40308 Metin KAZAN,

Trabzon Hâkimliğine, Görele Hâkimi 40311 Yalçın ÖKTEN,

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığına, Aliağa Cumhuriyet Savcısı 40313 Aydın CAN,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Şanlıurfa Hâkimi 40317 Mithat DOKUR,

Gaziantep Hâkimliğine, Karabük Hâkimi 40331 Hüseyin SARIKAMIŞ,

Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Diyarbakır Hâkimi 40335 Salih POLAT,

Gaziantep Hâkimliğine, Sapanca Hâkimi 40342 Lütfi TÜRK,

İstanbul Hâkimliğine, Serik Hâkimi 40351 Recep UYANIK,

Tekirdağ Hâkimliğine, Bandırma Hâkimi 40358 Aynur MERTOĞLU ERDAL,

Ümraniye Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 40359 Cengiz DÖKÜNLÜ,

Menderes Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 40447 Recep ERDEM,

Gaziosmanpaşa Hâkimliğine, Manavgat Hâkimi 40448 Ahmet Önder KOCADEMİR,

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına, Uşak Cumhuriyet Savcısı 40452 Ali Ulvi YILMAZ,

Giresun Hâkimliğine, Yüksekova Hâkimi 40581 Şenol DEMİR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çemişgezek Cumhuriyet Savcısı 40582 Ömer BOZOĞLU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kahramanmaraş Hâkimi 40744 İbrahim ACARLI,

Ümraniye Hâkimliğine, Şanlıurfa Hâkimi 40747 Hasan AKDOĞAN,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Nevşehir Cumhuriyet Savcısı 40751 Atilla RAHİMİ,

Bursa Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 40755 Abdullah GÜDENDEDE,

Denizli Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 40761 Mehmet ÖKMEN,

Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığına, Çorum Cumhuriyet Savcısı 40764 Ferhat GÜVEN,

Akşehir Cumhuriyet Savcılığına, Kırklareli Cumhuriyet Savcısı 40765 Cafer AY,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Aksaray Cumhuriyet Savcısı 40773 Ahmed Hakan ÖZDEMİR,

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığına, Ünye Cumhuriyet Savcısı 40775 Ozan  KAYA,

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığına, İnegöl Cumhuriyet Savcısı 40777 Mehmet ÖZEL,

Gaziantep Hâkimliğine, Marmaris Hâkimi 40784 Ömer ÖKSÜZ,

Eskişehir Hâkimliğine, Orta Hâkimi 40785 Yasemin ÖZTÜRK ÇALIŞAL,

Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Köyceğiz Hâkimi 40794 Bahtiyar ÇOLAK,

Sivas Hâkimliğine, Aksaray Hâkimi 40798 Ertem KÜÇÜK,

Afyonkarahisar Hâkimliğine, Bergama Hâkimi 40800 Levent YÜKSEL,

Hatay Hâkimliğine, Erdemli Hâkimi 40806 Salih DOĞAN,

Diyarbakır Hâkimliğine, Bartın Hâkimi 40812 Melih UÇAR,

İnegöl Cumhuriyet Savcılığına, Gerze Cumhuriyet Savcısı 40813 Orhan AYDIN,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Tirebolu Cumhuriyet Savcısı 40819 Tamer BAYRAKTAR,

Eskişehir Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 40820 Kemal KARANFİL,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 40826 Mehmet Ali ŞELLİ,

Diyarbakır Hâkimliğine, Kırşehir Hâkimi 40833 Deniz CABBAROĞLU,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Çarşamba Cumhuriyet Savcısı 40836 Vural BALCI,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Bodrum Cumhuriyet Savcısı 40837 Bilgin BAKIR,

Diyarbakır Hâkimliğine, Aksaray Hâkimi 40838 Filiz ÖZDEMİR,

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığına, Karamürsel Cumhuriyet Savcısı 40839 Hüseyin TUNCEL,

Ümraniye Hâkimliğine, Silivri Hâkimi 40844 Şengül ELİŞ BİÇİCİOĞLU,

Diyarbakır Hâkimliğine, Bozüyük Hâkimi 40847 Gökhan AK,

Sakarya Hâkimliğine, Giresun Hâkimi 40852 Şamil KOÇ,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Torbalı Cumhuriyet Savcısı 40855 Fikret GÖNEN,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Selçuk Cumhuriyet Başsavcısı 40857 Musa TAŞKIN,

Zonguldak Hâkimliğine, Didim Hâkimi 40860 Abdulkadir ERGÜL,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, İskenderun Hâkimi 40863 Atıf MOĞULKOÇ,

Bakırköy Hâkimliğine, Torbalı Hâkimi 40867 Özgül KAYA,

Gaziantep Hâkimliğine, Fethiye Hâkimi 40868 Yakup DOKGÖZ,

Sakarya Cumhuriyet Savcılığına, Kemer Cumhuriyet Savcısı 40870 Ahmet ALTUN,

Şanlıurfa Hâkimliğine, İskenderun Hâkimi 40872 Türkay SAĞLAM,

Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığına, Göksun Cumhuriyet Savcısı 40875 Ali PEHLİVANOĞLU,

Mersin Hâkimliğine, Kuşadası Hâkimi 40876 Ahmet AVCI,

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığına, Bafra Cumhuriyet Savcısı 40878 Ahmet KAR,

Aydın Hâkimliğine, Yozgat Hâkimi 40879 Murat SAZ,

Kahramanmaraş Hâkimliğine, Akşehir Hâkimi 40883 Merih KESER BALKAYA,

Pendik Hâkimliğine, Manavgat Hâkimi 40886 Berna DÖNMEZ,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Manavgat Cumhuriyet Savcısı 40889 Nevzat BULUT,

Kars Cumhuriyet Savcılığına, Nevşehir Cumhuriyet Savcısı 40890 Erdal YERDELEN,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Polatlı Cumhuriyet Savcısı 40894 Metin Kaan BARAN,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başmüfettişi 40899 Halük GEDİKLİ,

Giresun Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 40900 Mustafa ŞAHİN,

Elazığ Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 40905 Sinan TÜR,

Küçükçekmece Hâkimliğine, Burhaniye Hâkimi 40910 Yeter Sibel TURAN,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Silivri Cumhuriyet Savcısı 40911 Uğurhan KUŞ,

Adana Hâkimliğine, Manavgat Hâkimi 40913 Ayşe BOLAÇ YALÇIN,

Kayseri Hâkimliğine, Tarsus Hâkimi 40914 Suat ALACA,

Menderes Hâkimliğine, Salihli Hâkimi 40916 Filiz TÜRKAY,

Diyarbakır Hâkimliğine, Çorum Hâkimi 40924 Erdinç YILMAZ,

Sincan Cumhuriyet Savcılığına, Karabük Cumhuriyet Savcısı 40925 Alaadtin AKDERE,