8 Ekim 2012 Tarihli ve 28435 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı İdris Naim ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

— Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yaşamboyu Gelişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Araştırma Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


8/10/2012 tarihli ve 28435 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, Konut Edindirme Yardımı Hak Sahipleri Listesi yayımlanmıştır.