6 Ekim 2012 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28433

TEBL

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

YURT DIINDA GEREKLETRLEN FUAR KATILIMLARININ

DESTEKLENMESNE LKN TEBL (TEBL NO: 2009/5)DE

DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

(TEBL NO: 2012/5)

MADDE 1 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 13/9/2012 tarihli ve 2012/7 sayl Yurt Dnda Gerekletirilen Fuar Katlmlarnn Desteklenmesine likin Karar (Karar No: 2009/11) ile Yurt Dnda Gerekletirilen Fuar Katlmlarnn Desteklenmesine likin Tebli (Tebli No: 2009/5)de Deiiklik Yaplmasna Dair Kararna istinaden, 30/12/2009 tarihli ve 27448 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yurt Dnda Gerekletirilen Fuar Katlmlarnn Desteklenmesine likin Tebli (Tebli No: 2009/5)in 1 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; Trk Ticaret Kanunu hkmleri erevesinde kurulmu, ihracat birliine ye irket ile Trkiyede yerleik kurum, kurulu veya retici/imalat organizasyonlarnn yurt d fuar organizasyonlarna itiraklerine ve Bakanlka belirlenerek ilan edilen ve yurt dnda dzenlenen desteklenecek sektrel nitelikteki uluslararas fuarlar listesinde yer alan fuarlara bireysel katlmlarna ilikin harcamalarnn bu Tebliin ilgili maddelerinde belirtilen miktar ve oranlar erevesinde Destekleme ve Fiyat stikrar Fonundan karlanmasdr.

MADDE 2 Ayn Tebliin 2 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 2 (1) Bu Tebli kapsamndaki desteklerden Trk Ticaret Kanunu hkmleri erevesinde kurulmu, ihracat birliine ye irket ile Trkiyede yerleik kurum, kurulu veya retici/imalat organizasyonlar yararlandrlr.

MADDE 3 Ayn Tebliin 4 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) Bakanlk: Ekonomi Bakanln,

b) TCMB: Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankasn,

c) Kurulular: Bakanlk tarafndan adlarna geici belge veya belge dzenlenmi, yurt d fuar organizasyonu gerekletirme yetkisi verilen kurulular,

) Organizatr: Bakanlk tarafndan adlarna geici belge veya belge dzenlenmi, yurt d fuar organizasyonu gerekletirme yetkisi verilen firma veya kurulular,

d) Katlmc: Bu Tebli kapsamndaki yurt d fuar organizasyonlarna katlan veya Bakanlka belirlenerek ilan edilen ve yurt dnda dzenlenen desteklenecek sektrel nitelikteki uluslararas fuarlar listesinde yer alan fuarlara bireysel katlm salayan Trk Ticaret Kanunu hkmleri erevesinde kurulmu, ihracat birliine ye irket ile Trkiyede yerleik kurum, kurulu veya retici/imalat organizasyonunu,

e) retici/malat Organizasyonu: Ayn retim dalnda faaliyette bulunan retici ve imalat firmalar bir araya getiren ve temsil eden sektrel rgtlenmeleri (Sektrel tantm gruplar, federasyon, birlik, dernek ve benzeri yaplanmalar),

f) Yurt D Fuar Organizasyonu: Trk ihra rnlerinin tantlmas ve pazarlanmas amacyla yurt dnda dzenlenen; Trk hra rnleri Fuar, Sektrel Trk hra rnleri Fuar, Yabanc Firma Katlml Sektrel Fuar ve Milli Katlm organizasyonunu,

g) Milli Katlm: Yurt dnda dzenlenen genel veya sektrel nitelikteki uluslararas fuarlara, Trk firmalarnn Bakanlk tarafndan grevlendirilen organizatr koordinatrlnde gerekletirdii toplu katlmlar,

) Bireysel Katlm: Bakanlka belirlenerek ilan edilen ve yurt dnda dzenlenen desteklenecek sektrel nitelikteki uluslararas fuarlar listesinde yer alan fuarlara katlmclarn dorudan katlmlarn,

h) Trk hra rnleri Fuar: Bakanlk tarafndan grevlendirilen organizatrlerce sadece Trk ihra rnlerinin tantm amacyla dzenlenen yurt d fuar organizasyonlarn,

) Sektrel Trk hra rnleri Fuar: Bakanlk tarafndan grevlendirilen organizatrlerce Trk ihra rnlerinin tantm amacyla dzenlenen sektrel yurt d fuar organizasyonlarn,

i) Yabanc Firma Katlml Sektrel Fuar: Bakanlk tarafndan grevlendirilen organizatrlerce sektr baznda ihra rnlerimizin tantm amacyla yurt dnda gerekletirilen, yabanc katlmclarn da itirakine ak uluslararas sektrel nitelikli fuar organizasyonlarn,

j) Katlm Bedeli: Yurt d fuar organizasyonunu dzenlemek zere Bakanlk tarafndan grevlendirilen organizatre katlmc tarafndan denecek, fuarla ilgili nakliye, gmrkleme, sigorta, yer kiras, stand konstrksiyonu, dekorasyon giderleri ve verilecek hizmetler toplamnn metrekare sat fiyatna yanstlm, destee esas olacak azami bedelini

ifade eder.

MADDE 4 Ayn Tebliin 5 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Yurt d fuar organizasyonlarnda katlmclarn desteklenmesi

MADDE 5 (1) Yurt d fuar organizasyonlarnda, katlmclarn standlarnda grevlendirecei en fazla 2 temsilcinin ekonomi snf gidi-dn ulam masraflarnn ve katlm bedeli esas alnarak hesaplanan destek tutarn amamak kaydyla katlmc tarafndan organizatre denen fatura tutarnn %50si destek kapsamnda katlmcya denir.

(2) Katlmcya fuar baznda denecek destek tutar, Yurt D Fuarn genel nitelikli uluslararas fuara Milli Katlm veya Trk hra rnleri Fuar olmas halinde 10.000 ABD Dolarn; sektrel nitelikli uluslararas fuara Milli Katlm, Yabanc Firma Katlml Sektrel Fuar veya Sektrel Trk hra rnleri Fuar olmas halinde ise 15.000 ABD Dolarn geemez.

(3) Komple tesis imalat, makine, yat imalat ve otomotiv ana sanayi sektrnde faaliyet gsteren katlmclarn fuar nakliye masraflarnn destek kapsamnda bulunmayan ksmnn 10.000 ABD Dolarn gememek zere %50si, doal ta, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eya, endstriyel mutfak eyalar, mcevherat ve hal sektrnde faaliyet gsteren katlmclarn fuar nakliye masraflarnn destek kapsamnda bulunmayan ksmnn ise 6.000 ABD Dolarn gememek zere %50si katlm bedeli esas alnarak hesaplanan destek tutarna ilaveten desteklenir. lave nakliye destei ikinci fkrada belirtilen snrlamaya tabi olmadan uygulanr.

(4) Katlmcnn, Sektrel D Ticaret irketi (SD) olmas durumunda, standda grevlendirilen en fazla 2 temsilcinin ekonomi snf gidi-dn ulam masraflar ile katlm bedeli esas alnarak hesaplanan destek tutarn amamak kaydyla organizatre denen fatura tutarnn %75i, ikinci fkrada belirtilen genel nitelikli fuarlarda 10.000 ABD Dolarn, sektrel nitelikli fuarlarda 15.000 ABD Dolarn gememek kaydyla destek kapsamnda SDޒye denir.

(5) Katlmcnn gen mhendislii/biyoteknoloji, uzay ve havaclk teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanm, biliim ve elektronik konularnda retim yapmas durumunda standda grevlendirilen en fazla 2 temsilcinin ekonomi snf gidi-dn ulam masraflar ile katlm bedeli esas alnarak hesaplanan destek tutarn amamak kaydyla organizatre denen fatura tutarnn %75i, ikinci fkrada belirtilen genel nitelikli fuarlarda 10.000 ABD Dolarn, sektrel nitelikli fuarlarda 15.000 ABD Dolarn gememek kaydyla destek kapsamnda katlmcya denir.

(6) retici/imalat organizasyonlarnn katlaca yurt d fuar organizasyonlarnda standda grevlendirilen en fazla 2 temsilcinin ekonomi snf gidi-dn ulam masraflar ile katlm bedeli esas alnarak hesaplanan destek tutarn amamak kaydyla organizatre denen fatura tutarnn %75i, ikinci fkrada belirtilen genel nitelikli fuarlarda 10.000 ABD Dolarn, sektrel nitelikli fuarlarda 15.000 ABD Dolarn gememek kaydyla denir. retici/imalat organizasyonuna yaplacak demelerde, katlm bedelinin hesaplanmasnda her yurt d fuar organizasyonu iin azami 36 m2lik alan esas alnr. retici/imalat organizasyonlar, kiraladklar standda sadece temsil ettikleri sektr/sektrlerin genel tantmn yaparlar, sz konusu alanda mnferiden firmalara ait rnleri sergileyemezler.

(7) Organizatrden nakliye hizmeti almayan katlmclarn destek tutar, nakliye hizmetini organizatrden alan dier katlmclarn katlm bedeli esas alnarak hesaplanan destek tutarn aamaz.

MADDE 5 Ayn Tebliin 6 nc maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Yurt D Fuar Organizasyonlarna likin Organizatr Tantm Faaliyetlerinin Desteklenmesi

MADDE 6 (1) Bakanlka grevlendirilen organizatrn, yurt d fuar organizasyonuna ynelik olarak Trk ihra rnlerinin, sektr/sektrlerin ve/veya katlmclarn ve/veya yurt d fuar organizasyonunun tantm amacyla yurt dnda gerekletirmek zere;

a) Defile,

b) Fuar konusu sektr/sektrler ile ilgili seminer, basn toplants ve duyuru,

c) Reklam panolar, afi, katalog, bror/kitapk biimindeki tantm etkinlikleri,

) Elektronik ortamda tantm/videowall, multivizyon gsterileri,

d) Kitle iletiim aralarnda yaynlanacak reklam,

e) Toplam alan 25 m2yi gememek zere, fuar konusu sektr/sektrlerin, katlmclarn ve/veya Trk ihra rnlerinin tantm ve katlmc firmalara Bakanlka (hracat Genel Mdrl) belirlenen iletiim hizmetlerini vermeye ynelik info stand,

f) Katlmclara kiralanan toplam fuar alannn %15ini gememek zere gsteri/etkinlik/trend alan,

harcamalar destek kapsamndadr.

(2) Yurt d fuar organizasyonlarnda, Bakanlka grevlendirilen organizatr tarafndan yaplan birinci fkra kapsamndaki tantm faaliyetlerine ynelik harcamalar, katlmclara kiralanan m2 cinsinden toplam fuar alannn katlm bedeli ile arpm sonucunda bulunacak tutarn %25ini gememek zere; yurt d fuarn genel nitelikli olmas halinde 80.000 ABD Dolarna kadar, sektrel nitelikli olmas halinde ise 120.000 ABD Dolarna kadar %75 orannda destekten yararlandrlr.

(3) Sektrel Trk hra rnleri Fuarlar ve sektrel nitelikteki uluslararas fuarlara Milli Katlmlarda, Bakanla (hracat Genel Mdrl) sunulacak tantm projesine verilecek n uygunlua istinaden, yurt d fuar organizasyonunun, fuar konusu sektr/sektrlerin, Trk ihra rnlerinin ve/veya katlmclarn tantmna ynelik gerekletirilecek gsteri/etkinlik/trend alan harcamalar iin ikinci fkrada belirtilen 120.000 ABD Dolar destek miktarna ilaveten; proje kapsamnda yaplacak harcamalarn %75ini gememek zere 80.000 ABD Dolarna kadar deme yaplr.

MADDE 6 Ayn Tebliin 7 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 7 (1) Bakanlka belirlenerek ilan edilen ve yurt dnda dzenlenen desteklenecek sektrel nitelikteki uluslararas fuarlar listesinde yer alan fuarlara bireysel katlm gerekletirilmesi durumunda; katlmcnn nakliye harcamalar, stand harcamalar, fuarn yetkili organizatrne denen bo alan kiras ile katlmclarn standlarnda grevlendirecei en fazla 2 temsilcinin ekonomi snf gidi-dn ulam masraflarnn %50si, 15.000 ABD Dolarn amamak zere denir.

(2) Sektrel nitelikli uluslararas fuarlara itirak eden komple tesis imalat, makine, yat imalat ve otomotiv ana sanayi sektrnde faaliyet gsteren katlmclarn fuar nakliye masraflarnn destek kapsamnda bulunmayan ksmnn 10.000 ABD Dolarn gememek zere %50si, doal ta, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eya, endstriyel mutfak eyalar, mcevherat ve hal sektrnde faaliyet gsteren katlmclarn fuar nakliye masraflarnn destek kapsamnda bulunmayan ksmnn ise 6.000 ABD Dolarn gememek zere %50si bu maddenin birinci fkras erevesinde hesaplanan destek tutarna ilaveten desteklenir. lave nakliye destei birinci fkrada belirtilen snrlamaya tabi olmadan uygulanr.

(3) Katlmcnn Sektrel D Ticaret irketi (SD) olmas durumunda, nakliye harcamalar, stand harcamalar ve standnda grevlendirecei en fazla 2 temsilcinin ekonomi snf gidi-dn ulam masraflarnn %75i ile fuarn yetkili organizatrne denen bo alan kirasnn tamam 15.000 ABD Dolarn amamak zere destek kapsamnda SDޒye denir.

(4) Katlmcnn gen mhendislii/biyoteknoloji, uzay ve havaclk teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanm, biliim ve elektronik konularnda retim yapmas durumunda nakliye harcamalar, stand harcamalar ve standnda grevlendirecei en fazla 2 temsilcinin ekonomi snf gidi-dn ulam masraflar ile fuarn yetkili organizatrne deyecei bo alan kirasnn %75i, 15.000 ABD Dolarn amamak zere destek kapsamnda katlmcya denir.

(5) retici/malat organizasyonlarnn katlaca sektrel nitelikli uluslararas fuarlar iin, nakliye harcamalar, stand harcamalar ve standda grevlendirilen en fazla 2 temsilcinin ekonomi snf gidi-dn ulam masraflar ile fuarn yetkili organizatrne denen bo alan kirasnn %75i, 15.000 ABD Dolarn amamak zere denir. retici/imalat organizasyonuna yaplacak demelerde, destek tutar her fuar iin azami 36 m2lik alan zerinden hesaplanr.

MADDE 7 Ayn Tebliin 8 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 8 (1) Katlmcnn bireysel olarak katlm salayaca, Bakanlka belirlenerek ilan edilen ve yurt dnda dzenlenen desteklenecek sektrel nitelikteki uluslararas fuarlar listesinde yer alan fuarlarn balama tarihinden en az on be gn nce, destek mracaatnda bulunaca hracat Birlii Genel Sekreterliine fuarn yetkili organizatr tarafndan dzenlenen bo alan ve/veya stand metrekare fiyatn gsteren yer tahsis belgesi veya faturasn ibraz eder.

MADDE 8 Ayn Tebliin 9 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 9 (1) hracatmzn lke ve pazar asndan eitlendirilmesi ve firmalarmzn hedef pazar olarak nitelenen lkelere ynlendirilebilmelerini teminen her yl belirlenen 15 hedef lkede dzenlenecek fuarlara itirak eden katlmclarn %50 destek oranna 20 puan ilave destek salanr.

(2) Katlmcnn ylda bir defaya mahsus olmak zere; Bakanlka (hracat Genel Mdrl) belirlenerek ilan edilen ve yurt dnda dzenlenen sektrel nitelikteki uluslararas prestijli fuarlardan birine yurt d fuar organizasyonu kapsamnda katlmas durumunda, stand ve nakliye hizmetine ilikin harcamalar, standnda grevlendirecei en fazla 2 temsilcinin ekonomi snf gidi-dn ulam masraflar ile katlm bedeli esas alnarak hesaplanan destek tutarn amamak kaydyla katlmc tarafndan organizatre denen fatura tutarnn %50si, bireysel katlmlarda ise nakliye harcamalar, stand harcamalar ve standda grevlendirilen en fazla 2 temsilcinin ekonomi snf gidi-dn ulam masraflar ile fuarn yetkili organizatrne denen bo alan kirasnn %50si destek kapsamnda 50.000 ABD Dolarn gememek zere katlmcya denir.

(3) Katlmcnn prestijli fuar desteinden yararlanabilmesi iin, fuar sonras destek bavurusunu yaparken prestijli fuar desteinden yararlanmay talep etmesi gerekmektedir.

(4) kinci fkradan yararlandrlan katlmclara bu Tebliin dier maddelerinde belirtilen % 50den daha yksek destek oranlar uygulanmaz. Prestijli fuar katlm gerekletiren katlmclar sz konusu fuar katlmlarnda bu Tebliin 15 inci maddesinde belirtilen 50 m2 snrlamas ile retici/imalat organizasyonlarna ynelik 36 m2 snrlamasndan muaftr.

MADDE 9 Ayn Tebliin 10 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 10 (1) Bu Tebli kapsamndaki faaliyetlerin destek demesinden yararlandrlabilmesi iin, giderlerin fatura ve bankaclk sistemi erevesinde dzenlenen deme belgeleri ile tevsik edilmesi gereklidir. Katlmc tarafndan yaplmayan demeler, fuar destek bavurusu kapsamnda deerlendirmeye alnmaz.

(2) Yurt d fuar organizasyonlarna ilikin destek hesaplamas yaplrken Bakanlka (hracat Genel Mdrl) belirlenen ve ilan edilen katlm bedeli esas alnarak hesaplanan destek tutarnn almamas kaydyla, fatura ve deme belgesinden dk olanna ait tutar deerlendirmede esas alnr. Destek hesaplamasnda sadece gerekleen demeler dikkate alnr.

MADDE 10 Ayn Tebliin 11 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 11 (1) demeye ilikin ibraz edilen belgelerdeki harcamalarn (dolayl vergiler dahil), Trk Liras (TL) cinsinden olanlar TL, dviz cinsinden olanlar deme belgesi tarihindeki Gsterge Niteliindeki Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas Kurlar listesinde yer alan apraz kurlar ve dviz al kurlar esas alnarak, ABD Dolar karl TL olarak Destekleme ve Fiyat stikrar Fonundan denir. Gsterge Niteliindeki Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas Kurlar listesinde yer almayan lke para birimleri ABD Dolarna evrilirken Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankasnca Alm Satma Konu Olmayan Bilgi Amal Kur Tablosunda yer alan kurlar esas alnr.

MADDE 11 Ayn Tebliin 12 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 12 (1) Organizatrlerin yurt d fuar organizasyonuna ilikin bavurular, dzenlenecek organizasyon ile ilgili ngrlen katlm bedelinin ve gerekli durumlarda istenecek ilave bilgi ve belgelerin Bakanlk tarafndan incelenmesi suretiyle sonulandrlr.

MADDE 12 Ayn Tebliin 13 nc maddesine aadaki balk eklenmi ve ayn madde aadaki ekilde deitirilmitir.

Mracaat Sresi ve Bavuru Mercii

MADDE 13 (1) Bu Tebli kapsamndaki desteklerle ilgili gerekli tm bilgi ve belgeler fuarn biti tarihini mteakip en ge ay ierisinde; yurt d fuar organizasyonlarnda katlmc ve/veya organizatr tarafndan, Bakanlka gzlemci grevlendirilen bireysel dzeyde katlm desteklenen uluslararas sektrel fuar katlmlarnda ise katlmc tarafndan; Bakanlka (hracat Genel Mdrl) belirlenen hracat Birlikleri Genel Sekreterliklerine intikal ettirilir. Bakanlka gzlemci grevlendirilmeyen bireysel dzeyde katlm desteklenen uluslararas sektrel fuar katlmlarnda ise; katlmc tarafndan ye olduu hracat Birlikleri Genel Sekreterliklerine, hracat Birlii Genel Sekreterlii yesi olmas gerekmeyen katlmclar tarafndan ise herhangi bir hracat Birlii Genel Sekreterliine intikal ettirilir. Fuarn biti tarihini mteakip en ge ay ierisinde mracaatta bulunmak kaydyla, eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmasn teminen ilave sre verilir. lave srenin ne kadar olaca Bakanlka (hracat Genel Mdrl) belirlenir.

(2) Yurt d fuar organizasyonlarnda ve Bakanlka gzlemci grevlendirilen bireysel dzeyde katlm desteklenen uluslararas sektrel fuar katlmlarnda, ilgili hracat Birlii Genel Sekreterlii, bavuru dosyasn Bakanln (hracat Genel Mdrl) gnderecei ve gzlemci raporu ile tespit edilmi olan bilgiler dorultusunda sonulandrr.

(3) hracat Birlikleri Genel Sekreterlikleri, gerekli incelemeyi yapmak suretiyle; deme yaplacak katlmc ve organizatr ile deme miktarlarn demenin yaplmasn teminen TCMBye bildirir.

(4) Fuarn biti tarihini mteakip en ge ay ierisinde mracaatta bulunulmamas durumunda, ilgili fuar destek mracaat deerlendirmeye alnmaz.

MADDE 13 Ayn Tebliin 14 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 14 (1) Katlmclarn, bu Teblide yer alan desteklerden yararlanabilmeleri iin rnlerini standlarnda sergilemeleri gerekmektedir. Ancak, rnlerini kendi tercihleri ile sergilememeleri ve fuara bror, katalog, maket vb. ile katlm salamalar durumunda katlmclar azami 36 m2 zerinden desteklenirler.

MADDE 14 Ayn Tebliin 17 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 17 (1) Katlmcnn, yanltc veya geree aykr bilgi verdiinin veya belge ibraz ettiinin, Trk mal imajna zarar verdiinin, kalitesiz rnler sergilediinin, fuar sresince gsterdii tantma ynelik yaklamnn lkemiz itibarn zedelediinin, bu Tebli kapsam dnda baka bir mevzuat kapsamnda ayn harcama kalemleri iin destek aldnn ve bu Tebli hkmlerine aykr fiillerde bulunduunun tespiti halinde destek talebi kabul edilmez. Bu fiillerin deme yapldktan sonra belirlenmesi durumunda 18 inci madde hkm erevesinde ilem yaplr.

MADDE 15 Ayn Teblie aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 2 (1) 9 uncu maddenin ikinci fkrasnda belirtilen stand harcamalarna ilikin dzenlemeler bu maddenin yrrle girmesinden nce gerekletirilen ve henz sonulandrlmam olan prestijli fuar katlmlar dahil olmak zere uygulanr.

MADDE 16 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 17 Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Tebliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

30/12/2009

27448

Teblide Deiiklik Yapan Teblilerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1

10/3/2010

27517

2

4/4/2010

27542

3

16/5/2011

27936

4

25/6/2012

28334