27 Eylül 2012 Tarihli ve 28424 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Avrupa Birliği Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

—  Kalkınma Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

—  Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Yeditepe Üniversitesi Satınalma Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Otomotiv Yakıtları - LPG - Özellikler ve Deney Yöntemleri ile İlgili Tebliğ (TS EN 589:2008+A1:2012 (EN)) (No: MSG - MS - 2012/34)

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/5)

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri