26 Eyll 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28423

YNETMELK

evre ve ehircilik Bakanl (Tapu ve Kadastro Genel Mdrl)ndan:

TAINMAZ MALLARIN SINIRLANDIRMA, TESPT VE KONTROL

LER HAKKINDAK YNETMELKTE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 28/10/1987 tarihli ve 19618 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tanmaz Mallarn Snrlandrma, Tespit ve Kontrol leri Hakkndaki Ynetmeliin 9 uncu maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Kayt sahibinin yirmi yl nce gaipliine hkm verilmi veya tapu sicilinden malikin kim olduu anlalamam olan tanmaz mallar, ekimesiz ve aralksz yirmi yl mddetle ve malik sfatyla zilyet bulunan kimse adna tespit edilir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesinin (B) fkrasnn (3) numaral bendinin onbirinci paragraf yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Tapu ve Kadastro Genel Mdrlnn bal olduu Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

28/10/1987

19618

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1

4/11/1990

20685

2

11/8/1997

23077

3

26/9/2005

25948