16 Eylül 2012 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28413

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                            14 Eylül 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-7817

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Cumhurbaşkanlığı devir teslim törenlerine katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere; 16 Eylül 2012 tarihinde Somali Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

 

                                                                                                                                                 Beşir ATALAY

                                                                                                                                                    Başbakan V.

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                 14 Eylül 2012

      B.01.0.KKB.01-06-286-564

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 14/9/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-7817 sayılı yazınız.

             Cumhurbaşkanlığı devir teslim törenlerine katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere, 16 Eylül 2012 tarihinde Somali Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI