15 Eylül 2012 Tarihli ve 28412 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2012/3555     Rize İlinde Tesis Edilecek Yeşilköy Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3684      Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

 

CEZANIN KALDIRILMASI KARARI

—  Hükümlü Şahzade AYDIN’ın Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair 2012/66 Sayılı Karar

 

ATAMA KARARLARI

—   Başbakanlık ile Çevre ve Şehircilik, Gençlik ve Spor ve Millî Eğitim Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Kümelenme Destek Programı Yönetmeliği

—  Uyuşturucu Maddelerin Uyuşturucu Madde Arama Köpeği Eğitimi ve Bilimsel Araştırmalarda Kullanılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İller Bankası İhale Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Yer Tabanlı Radyo Seyrüsefer Sistemleri Uçuş Kontrol Yönetmeliği (SHY-UK)

—  Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Cumhuriyet Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik

—   Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


15/9/2012 tarihli ve 28412 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.