8 Eyll 2012 Tarihli ve 28405 Sayl Resm Gazete

MEVZUAT

NCEK

SONRAK

YRTME VE DARE BLM

 

MLLETLERARASI ANDLAMALAR

2012/3523    Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti ile ran slam Cumhuriyeti Hkmeti Arasnda Esendere ve Sero Kara Hudut Kaplarnn Ortak Kullanmna Dair Anlamann Onaylanmas Hakknda Karar

2012/3565   Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti ile Amerika Birleik Devletleri Hkmeti Arasnda Trkiyede Yaplacak Anadolu ahini-2012 Tatbikat Srasnda Ev Sahibi lke Tarafndan Salanacak Destek Hakknda Mutabakat Muhtrasnn Onaylanmas Hakknda Karar

2012/3678    Uluslararas Yolsuzlukla Mcadele Akademisi Kurucu Anlamasnn Onaylanmas Hakknda Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2012/3263   Adgzel Eitim Kltr Aratrma Yardmlama ve Salk Vakf Tarafndan stanbul linde Adgzel Meslek Yksekokulu Kurulmas Hakknda Karar

2012/3512  DA Demir elik Fabrikas Gmrk Kapsnn Daimi Yolcu Giri-k Deniz Hudut Kaps Olarak Tespiti Hakknda Karar

2012/3514   rnak li, Silopi lesinde Tesis Edilecek Silopi Termik Santralinin Yapm Amacyla Baz Tanmazlarn Enerji Piyasas Dzenleme Kurumu  Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2012/3527  Baz Yksekretim Kurumlarna Bal Olarak Faklte ve Yksekokul Kurulmas Hakknda Karar

2012/3533   Trkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar letmesi Genel Mdrlne Ait Baz Kadrolarn Dzenlenmesi Hakknda Karar

2012/3534  Silvan I. Merhale (GAP) Projesi Kapsamndaki Silvan Baraj letim Kanal 2. Ksm (Silvan Tneli) naatnn Yapm Amacyla Baz Tanmazlarn Devlet Su leri Genel Mdrl Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2012/3536  Antalya li, Manavgat ve Serik lelerinde Tesis Edilecek Zincirli Hidroelektrik Santralinin Yapm Amacyla Baz Tanmazlarn Enerji Piyasas Dzenleme Kurumu Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2012/3537   Sivas ve Erzincan l Snrlar erisinde  Tesis Edilecek Olan obanl Hidroelektrik Santraline Ait Enerji Nakil Hattnn Yapm Amacyla Baz Tanmazlarn Enerji Piyasas Dzenleme Kurumu Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2012/3538   Baz Yerlerin Uygulama Alan Olarak Tespiti Hakknda Karar

2012/3539   Kltr ve Turizm Bakanlnn Tara Tekilatnda Dzenleme Yaplmas Hakknda Karar

2012/3548   Giresun li, Dereli lesinde Tesis Edilecek Angutlu Hidroelektrik Santralinin Yapm Amacyla Baz Tanmazlarn Enerji Piyasas Dzenleme Kurumu Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2012/3549   Nevehir li, Merkez ve Glehir lelerinde  Tesis Edilecek Tuzky Hidroelektrik Santrali Projesini, Ulusal Elektrik Sistemine Balayacak Enerji Nakil Hattnn Yapm Amacyla Baz Tanmazlarn Enerji Piyasas Dzenleme Kurumu Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2012/3562   Emniyet Genel Mdrlnn Tara Tekilatnda Yer Alan Baz lelerdeki Emniyet Amirliklerinin le Emniyet Mdrlklerine Dntrlmesi Hakknda Karar

2012/3572   Van li ve evresinde Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Bu Yerlerde Grev Yapan retim Elemanlarna Verilen Gelitirme deneinin 14/7/2013 Tarihine Kadar  Uzatlmas Hakknda Karar

2012/3573   stanbul linde Bulunan Baz Alanlarda Gerekletirilecek Proje Uygulamalar Kapsamnda evre ve ehircilik Bakanlnn Yetkilendirilmesine likin Karar

2012/3574    Baz Alanlarn Endstri Blgesi Olarak lan Edilmesine likin Karar

2012/3579   ankr li, Merkez ve Kzlrmak lelerinde Tesis Edilecek Tmarl Hidroelektrik Santrali ile ankr TM-Bayan KK-Bayat KK-orum II TM Enerji Nakil Hattnn Yapm Amacyla Baz Tanmazlarn Enerji Piyasas Dzenleme Kurumu Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2012/3595  ehir i Rayl Ulam Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla lgili Tesislerin Ulatrma Bakanlnca Devralnmas ve Tamamlanmasn Mteakip Devri ile lgili artlarn Belirlenmesine likin Kararda Deiiklik Yaplmas HakkndaKarar

 

BAKANLIA VEKLET ETME LEM

  Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlna, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner YILDIZn Veklet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

   Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Gda, Tarm ve Hayvanclk, Kltr ve Turizm, Mill Eitim, Orman ve Su leri ile Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlklarna Ait Atama Kararlar

 

YNETMELKLER

2012/3682  Eitim retim Tesislerinin Kiralama Karl Yaptrlmas ile Tesislerdeki Eitim retim Hizmet Alanlar Dndaki Hizmet ve Alanlarn letilmesi Karlnda Yenilenmesine Dair Ynetmelik

  Bitkisel retimde Kullanlan Bitki Koruma rnlerinin Kaytlarnn Tutulmas ve zlenmesi Hakknda Ynetmelikte Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik

  Orman ve Su leri Bakanl Disiplin Amirleri Ynetmelii

  Makina ve Kimya Endstrisi Kurumu Genel Mdrl Szlemeli Personel Sicil Amirleri Ynetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik

 

TEBL

  Vergi Usul Kanunu Genel Teblii (Sra No: 418)

 

LNLAR

a - Artrma, Eksiltme ve hale lnlar

b - eitli lnlar

T.C. Merkez Bankasnca Belirlenen Dviz Kurlar ve Devlet Borlanma Senetlerinin Gnlk Deerleri