8 Eyll 2012 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28405

YNETMELK

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

BTKSEL RETMDE KULLANILAN BTK KORUMA RNLERNN

KAYITLARININ TUTULMASI VE ZLENMES HAKKINDA

YNETMELKTE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 25/11/2011 tarihli ve 28123 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bitkisel retimde Kullanlan Bitki Koruma rnlerinin Kaytlarnn Tutulmas ve zlenmesi Hakknda Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

() Tarm danman ve/veya serbest tarm danman: Bakanlka 8/9/2006 tarihli ve 26283 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tarmsal Yaym ve Danmanlk Hizmetlerinin Dzenlenmesine Dair Ynetmelikte belirlenen hkmlere gre yetkilendirilmi kiiler.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

(a) Bitki koruma rnlerini, Bakanlka belirlenen tavsiyelere gre; uygun zamanda, uygun dozda ve uygun zirai mcadele aletleri ile uygular, uygulama kaytlarn tutar veya serbest tarm danmanna ya da bnyesinde tarm danman altran kii ve kurululara tutturur.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci fkrasnn birinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

reticinin tarmsal danmanlk hizmeti almas durumunda, tarmsal danmanlk hizmeti veren kii ve kurulular;

MADDE 4 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Ynetmelik hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

25/11/2011

28123