1 Eyll 2012 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28398

YNETMELK

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

GMRK UZLAMA YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gmrk Uzlama Ynetmeliinin 4 nc maddesinin nc fkrasna aadaki bent eklenmitir.

d) Ertelenmi kontrol,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin nc fkrasnda geen tahsilinin ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesine aadaki fkralar eklenmitir.

(5) Drdnc fkrann uygulanmasnda, uzlama komisyonlarnn sekreterya hizmetlerini yrten birimlerince, Gmrk Ynetmeliinin 579 uncu maddesi dikkate alnarak, uzlamaya konu alacan 5607 sayl Kanunun 3 nc maddesinde belirtilen fiillerle ilikisinin olup olmad aratrlr. Bu aratrma srasnda;

a) Adli sre balamam olmakla birlikte 5607 sayl Kanunun 3 nc maddesi kapsamnda takibatta bulunulmas talebiyle fezleke veya rapor dzenlenmi ya da adli makamlara bildirimde bulunulmu olmas,

b) Adli mercilerce soruturma ya da kovuturma yaplyor olmas,

c) lgili Cumhuriyet Savcl veya Mahkeme tarafndan ceza verilmi olmas,

hallerinden birinin varlnn tespit edilmesi durumunda iliki olduu sonucuna varlr.

(6) liki olup olmad hususu, uzlama srecinin her aamasnda deerlendirilir. Aksi bir tespit olmas durumunda, uzlama yaplmaz.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(7) Uzlama Komisyonlar, 10.000 TLden az olan uzlama talepleri iin toplanamaz. Birden fazla ykmlnn bavurusunun 10.000 TLyi amas halinde, bu talepler tek bir Uzlama Komisyonu tarafndan sonulandrlabilir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin altnc fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(2) Gmrk vergileri ve cezalarnn tebli tarihlerinin farkl olmas halinde, uzlama bavurusunda, gmrk vergileri veya cezalara ilikin en son tebli tarihi esas alnr.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 12 (1) Ykmlnn kendisi, temsilcisi veya zel vekletname verilmesi artyla gmrk maviri; veli ya da vasi veya ayn gmrk vergilerinin denmesinden ykml ile birlikte mtereken ve mteselsilen sorumlu olmas halinde gmrk mavirleri uzlama talebinde bulunabilir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(7) Uzlama talebinde bulunulan alacan hatal olduunun tespit edilmesi halinde, durum gerekesi ile birlikte ykmlye bildirilir ve uzlama grmeleri dzeltilmi tutar zerinden yaplr.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(3) Ayn gmrk vergilerinin denmesinden ykml ile birlikte gmrk mavirlerinin mtereken ve mteselsilen sorumlu olmas halinde ykml ile gmrk mavirinin bavurusu beraber sonulandrlr. Bu durumda, taraflardan biri veya her ikisinin katlm ile uzlama grmesi yaplr.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 15 (1) Uzlama komisyonu grmelerine ykmlnn veya veli ya da vasinin bizzat katlmas esastr. Ykmlnn toplantya katlmamas halinde, temsilcisi veya vekletnamede zel yetki verilmesi artyla, gmrk maviri de ykml adna grmelere katlabilir ve tutanaklar imzalayabilir. Ayrca, ayn gmrk vergilerinin denmesinden ykml ile birlikte mtereken ve mteselsilen sorumlu olduu durumlarda uzlama bavurusunda bulunan ve grmelere kendisi ve/veya ykml ile birlikte katlan gmrk maviri de tutanaklar imzalayabilir.

(2) Ykml, uzlama komisyonu toplantlarnda grlerini aklamak zere gmrk maviri bulundurabilir.

(3) Uzlama komisyonlarna, ykml dhil, katlacak kii says geemez. Tutanaklara imza atma yetkisi olan kii veya kiilerin yannda uzlama komisyonu toplantlarna katlan dier kii veya kiiler, grmede hazr bulunanlar olarak, uzlama tutanana imza atarlar.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesinin birinci fkrasnn birinci cmlesinde geen Ykmlnn uzlama talebi ibaresi 7 nci maddenin yedinci fkras hkm hari olmak zere, ykmlnn uzlama talebinin, eklinde, 30 ibaresi 45 eklinde deitirilmi; ayn fkrada geen ilgili ibaresinden sonra gelmek zere Gmrk ve Ticaret Blge Mdrl ibaresi eklenmi ve ayn maddeye aadaki fkra eklenmitir.

(2) 7 nci maddenin yedinci fkras uyarnca Gmrk ve Ticaret Blge Mdrlklerine yaplan uzlama taleplerinin ay ierisinde 10.000 TLye ulamamas halinde, takip eden ay iinde mevcut uzlama talepleri sonulandrlr. Sz konusu srelerin hesaplanmasnda ilk yaplan uzlama bavuru tarihi esas alnr.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesinin ikinci fkrasnda geen bentlerinin ibaresinden sonra gelmek zere ile 529 uncu maddesinin birinci fkrasnn (a), (b) ve (c) bentlerinin ibaresi eklenmitir.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesinin nc fkrasnn sonuna aadaki cmle eklenmitir.

Uzlalan alacakla ilgili olarak 5607 sayl Kanuna gre daha sonra cezaya hkmedilmesi halinde Gmrk Ynetmeliinin 579 uncu maddesine gre ilem yaplr.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesinin bal Uzlalan cezalarda uygulanmayacak indirimler eklinde deitirilmitir.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesinin birinci fkrasnda itibaren ibaresinden sonra gelmek zere genel usullere gre ibaresi eklenmi, ikinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin ekindeki EK-5te yer alan Uzlalan tutarn belirtilen sre iinde denmemesi halinde uzlama vaki olmam saylacaktr. ibaresi yrrlkten kaldrlm, EK-7de yer alan kabul ettiini ibaresinden sonra gelen dava ama ibaresi itiraz eklinde deitirilmi, EK-5, EK-6 ve EK-7 no.lu tutanaklarnn en altna aadaki satr, EK-6 ve EK-7 no.lu tutanaklarnda yer alan Ykml/Vekil (Tutana imzalayan ve bir nshasn tebell eden) ibarelerinden nce gelmek zere aadaki satr eklenmitir.

Grmede hazr bulunanlar:

SM

SM

MZA

MZA

SM

Ykml

MZA

MADDE 17 Ayn Ynetmelikte geen Gmrk ve Muhafaza Bamdrl ibareleri Gmrk ve Ticaret Blge Mdrl, Gmrk ve Muhafaza Bamdrlne ibareleri Gmrk ve Ticaret Blge Mdrlne, Gmrk ve Muhafaza Bamdrlnde ibaresi Gmrk ve Ticaret Blge Mdrlnde, Gmrk ve Muhafaza Bamdrlklerinde ibaresi Gmrk ve Ticaret Blge Mdrlklerinde, Gmrk ve Muhafaza Bamdrlklerinin ibaresi Gmrk ve Ticaret Blge Mdrlklerinin, Bamdrlk ibaresi Blge Mdrl eklinde, Bamdr ibareleri Blge Mdr, Bamdr Yardmcs ibaresi Blge Mdr Yardmcs eklinde deitirilmitir.

MADDE 18 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 19 Bu Ynetmelik hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

27/8/2012

28038