28 Austos 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28395

TEBL

Maliye Bakanl ile evre ve ehircilik Bakanlndan:

EMLAK VERGS KANUNU GENEL TEBL

(SER NO: 60)

29/7/1970 tarihli ve 1319 sayl Emlak Vergisi Kanununun(1) 29 uncu maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinde, binalar iin vergi deerinin, Maliye ve Bayndrlk ve skn Bakanlklarnca mtereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inaat maliyetleri ile ayn maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara gre bulunacak arsa veya arsa pay deeri esas alnarak 31 inci madde uyarnca hazrlanm bulunan tzk(2) hkmlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduu hkme balanmtr.

te yandan, 4/7/2011 tarihli ve 27984 sayl mkerrer Resm Gazetede yaymlanan 29/6/2011 tarihli ve 644 sayl evre ve ehircilik Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 37 nci maddesinin birinci fkrasnda, Bayndrlk ve skn Bakanlna yaplan atflarn evre ve ehircilik Bakanlna yaplm saylaca hkm altna alnmtr.

Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak zere 2013 ylnda uygulanacak bina metrekare normal inaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanl ile evre ve ehircilik Bakanlnca bu Tebli ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmitir.

Tebli olunur.

(1) 11/8/1970 gn ve 13576 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

(2) 15/3/1972 gn ve 14129 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

 

2013 YILI N BNALARIN METREKARE NORMAL NAAT
MAL
YET BEDELLERN GSTERR CETVEL