24 Ağustos 2012 Tarihli ve 28391 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—   Toros Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—   Toros Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

 

KURUL KARARI

—   Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 16/8/2012 Tarihli ve 4906 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri