23 Austos 2012 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28390

GENELGE

Babakanlktan:

Konu : Akaryakt Kaakl ile Mcadele.

GENELGE

2012/19

Akaryakt kaakl ile mcadele konusunda ilgili bakanlklar ile dier kamu kurum ve kurulular tarafndan alnacak tedbirler; bu kapsamdaki almalarn koordinasyonu, bakanlklarn yeniden yaplandrlmas ve srdrlmekte olan almalar da dikkate alnarak aada belirtildii ekilde yeniden dzenlenmitir.

1 Akaryakt kaakl ile mcadele almalarnda koordinasyonu salamak ve alnmas gereken her trl tedbiri belirlemek amacyla Gmrk ve Ticaret Bakan koordinasyonunda; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan, Ekonomi Bakan, ileri Bakan, Maliye Bakan, Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanndan oluan Akaryakt Kaakl ile Mcadele Kurulu teekkl ettirilmitir.

2 Gmrk ve Ticaret, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Ekonomi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, ileri, Maliye, Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlklarnda Mstearlarn; Gelir daresi Bakanl ve Enerji Piyasas Dzenleme Kurumu Bakanlnda ise Bakanlarn koordinasyonunda yeniden oluturulacak Akaryakt Kaakl ile Mcadele Komisyonlar almalarn ayn kararllkla srdreceklerdir.

3 Akaryakt Kaakl ile Mcadele Komisyonlarnca yrtlecek almalarn erevesi, toplantlar ve raporlamaya ilikin esaslar bata olmak zere her trl husus; koordinasyondan sorumlu Gmrk ve Ticaret Bakan tarafndan belirlenecektir.

4 Enerji Piyasas Dzenleme Kurumu tarafndan, serbest dolama giren akaryaktn giri noktasndan balayarak tketiciye ulamasna kadar olan sreci izleyebilecek online bir sistem kurma almalar ksa srede tamamlanarak, sistem Akaryakt Kaakl ile Mcadele Kurulunda yer alan kurumlarn ortak kullanmna sunulacaktr.

5 Enerji Piyasas Dzenleme Kurumu tarafndan, kapasite raporlarnda belirtilen miktarlardan fazla akaryakt harici petrol rn temin edilmesinin engellenmesi amacyla uygunluk yazs uygulamas balatlacak ve bu amala ilgili kurumlar arasnda gerekli koordinasyon ve veri paylam elektronik ortamda salanacaktr.

6 Akaryakt kaakl ile mcadelede etkinliin ve caydrcln artrlmas amacyla ilgili mevzuat ve dzenlemelerde yaplmas gereken deiiklik almalar, ilgili kurumlarca en ksa srede sonulandrlacaktr.

7 Enerji Piyasas Dzenleme Kurulu tarafndan; 5015 sayl Petrol Piyasas Kanunu ve karlan ynetmelik hkmlerine, Kurul tarafndan onaylanan tarife ve ynetmeliklere, lisans hkm ve artlarna ve Kurul kararlarna aykr davranld durumlarda verilecek idari para cezalar; n aratrma veya soruturma aamasnn tamamlanmasndan sonra en ge ay ierisinde karara balanacaktr.

8 Sanayi retiminde kullanlmak amacyla tecil-terkin sisteminden faydalanarak akaryakt harici petrol rn ithal veya temin eden firmalarn, bu rnleri dorudan akaryakt olarak veya akaryakta kartrarak piyasaya srmelerinin engellenmesi amacyla, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl ve Maliye Bakanlnca periyodik olarak denetimler gerekletirilecektir.

9 Liman Bakanlklarnca, zel tketim vergisi tutar sfra indirilmi akaryakt almlarna ilikin denetimler ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji l Mdrlklerince; akaryakt ve LPG istasyonlarnda lisans, ulusal marker ve saya denetimlerinin salkl, etkili ve srekli ekilde yaplmas amacyla Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanl, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl ve Valiliklerce gerekli tedbirler alnacaktr.

10 El konulan kaak akaryaktn konulaca depolarla, ele geirilen materyallerin konulmasna ynelik tesisler yaplacak, bu amala l zel darelerine gerekli kaynak aktarlacaktr.

11 Mterek kontrol ve denetim yapmak zere Gmrk ve Ticaret Bakanl koordinasyonunda; Gmrkler Muhafaza Genel Mdrl, Emniyet Genel Mdrl, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanl personeli ile gerekli durumlarda bnyesinde Akaryakt Kaakl ile Mcadele Komisyonu bulunan dier kurum personelinin de katlmyla oluacak zel bir ekip kurulacaktr.

12 Akaryakt kaakl ile mcadelede grevli veya grevlendirilecek kamu kurum ve kurulularnca talep edilen ara, gere ve denek Enerji Piyasas Dzenleme Kurumu tarafndan gecikmeksizin karlanacaktr.

13 Yabanc lkelerden ithal edilen akaryaktn ift fatura, ift konimento ve benzeri evraklarla dk beyan edilerek fazla akaryakt sokulmasn nlemek amacyla Gmrk ve Ticaret Bakanl ile Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanl tarafndan akaryaktn boaltlmas srasnda koordineli olarak etkin lm ve denetim yaplacak ve bilgiler ilgili kurumlarca ortak kullanma alacaktr.

14 Akaryakt kaakl ile mcadele konusunda mevcut mevzuata gre yrrle konulmas gereken ynetmelikler ve dier dzenlemelerden eksik olanlar; ilgili bakanlklar ile kamu kurum ve kurulular tarafndan sratle hazrlanarak yrrle konulacaktr.

15 Akaryakt Kaakl ile Mcadele Komisyonlar tarafndan; denetim yaplan istasyon ve tesisler, ele geirilen akaryakt trleri, miktar, zanllar ve tatlara ait bilgiler, piyasaya sunulan ve tketilen petrol rnleri miktarnn tespitine ynelik dnemsel retim ve tketim rakamlar er aylk dnemler halinde Gmrk ve Ticaret Bakanlna bildirilecek, Bakanlka bu bilgilerle gerek grlecek dier bilgilerin de yer ald bir veri taban kurularak Akaryakt Kaakl ile Mcadele Kurulunda yer alan kurumlarn kullanmna alacaktr.

16 Akaryakt Kaakl ile Mcadele Komisyonlar; dier kurumlar ile kendi kurumlarndaki akaryakt kaakl ile mcadele konusunda hazrlanan er aylk raporlar inceleyerek alnmas gereken nlem veya yaplmas gereken bir ilem olup olmadn tespit edecek ve gereini zamannda yerine getirecektir.

17 Akaryakt Kaakl ile Mcadele Komisyonlar tarafndan hazrlanan er aylk raporlar erevesinde akaryakt kaakl ile mcadele genel raporu dzenlenerek, gerektiinde Gmrk ve Ticaret Bakan tarafndan Bakanlar Kuruluna sunulacaktr.

18 1/12/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-010-06/14321 sayl yaz ile 8/9/2009 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-010-06/10703 sayl yaz uygulamadan kaldrlmtr.

Bilgilerini ve gereini nemle rica ederim.

 

Recep Tayyip ERDOAN

Babakan