18 Ağustos 2012 Tarihli ve 28388 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Motorlu Araçların ve Römorklarının Lastiklerinin Yerleştirilmesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/458/2011)

—  Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayın Yönetmeliği

—  Tarımsal Kuraklık Yönetiminin Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

—  Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Tesciline İlişkin Yönetmelik

—  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği

—  Türkiye İstatistik Kurumu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliği

—  Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Yönetmeliği

—  Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Hava Aracı Bakım Eğitimi Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-147)

—  Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

—  Bursa Orhangazi Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/2)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/4)

—  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2012/5)

—  3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (No: 2012/65)

—  3/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (No: 2012/66)

—  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 95)

—  Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 120)

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/8/2012 Tarihli ve 2012/122 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri