17 Ağustos 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28387

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİ İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI VE

TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ ÖĞRENCİLERİNİN

KIYAFET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/12/2005 tarihli ve 26038 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ceza İnfaz Kurumları Personeli ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Öğrencilerinin Kıyafet Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – Kılık ve kıyafette uyulması gereken başlıca hususlar şunlardır:

a) İnfaz ve koruma başmemurları ve memurları ile infaz ve koruma memurluğu öğrencileri, görev sırasında üniforma giymek zorundadırlar. Üniforma bir bütün olup, kısmî giyilemez. Ancak, çocuk eğitimevlerinde üniforma giydirilmeyebilir. Hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerine katılacak personel ile infaz koruma memurluğu öğrencilerinin üniforma giyip giymeyeceğine, yapılacak eğitimin niteliğine göre Genel Müdürlük tarafından karar verilir.

b) Üniforma, arma, kıdem ve rütbe işaretleri ile bot, bu Yönetmelikte gösterilen renk, vasıf ve şekillere uygun olarak giyilir, takılır ve taşınır.

c) Mont ve pardesü-gocuk düğmeleri daima ilikli ve fermuarı kapalı bulunur. Görev anında ve görevin özelliğine göre, amirlerin vereceği emir ile düğme veya fermuar açık olabilir.

d) Kep resmî elbisenin tamamlayıcı bir unsurudur. Yazlık ve kışlık bütün kıyafetlerde kapalı ortamlar haricinde giyilmesi zorunludur.

e) Kep, vizyörünün ön kenarı ile kaş arasında bir parmakla, en çok birbuçuk parmak mesafe bırakılmak suretiyle kaşlara paralel olarak giyilir.

f) Bu Yönetmelikte belirtilen, tip ve model dışında bot giymek yasaktır.

g) İnfaz ve koruma başmemurları ve memurları ile infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin sakal ve bıyık bırakması yasaktır. Her gün sakal ve bıyık tıraşı olunması zorunlu olup, saçlar kep giyildiğinde dışarı taşmayacak uzunlukta kesilir. Favoriler kulak deliği hizasını geçemez. Ceza infaz kurumu  niteliğinden çıkarılarak tarihî ve turistik amaçlar için tahsis edilen bina ve eklentilerinde görevli olanlar için bu hüküm, Genel Müdürlüğün izni ile uygulanmayabilir. Beden temizliğine her bakımdan özen gösterilir.

h) Üniforma ile birlikte bu Yönetmelikte belirtilen işaretler dışında kolye, künye, bilezik, küpe, madalyon, rozet ve benzerlerinin takılması ve tespih kullanılması yasaktır.

i) Üniforma ile birlikte kıyafetin içerisine dışarıdan görülebilecek şekilde sivil kazak, yelek ve benzeri giyecek giyilmesi yasaktır. Üniformalı personelin giydiği çorapların üniformanın pantolon rengine uygun koyu renkli olması zorunludur.

j) Eskimiş bile olsa resmî elbisenin satılması yasaktır.

k) Rütbe işaretleri sökülmek suretiyle resmî kıyafetlerin sivil kıyafete dönüştürülerek kullanılması, resmî pantolonun, sivil gömlek, kazak, ceket gibi şeylerle birlikte giyilmesi veya resmî kıyafetlerin üzerine sivil palto, pardesü ve benzerlerinin giyilmesi yasaktır.

l) Düşük kemerli pantolon yaptırılması ve giyilmesi yasaktır.

m) Üniforma; temiz, düzgün, ütülü, sade; botlar bağcıkları kapalı olup temiz ve boyalı giyilir.

n) Bayan personel ve öğrenci, tırnak uzatamaz, makyaj ve saç modeli yapamaz, ziynet eşyası ve benzerlerini takamaz. Saçlar kısa kesilir ve kâkül bırakılmaz veya sade topuz şeklinde toplanır. Saçların omuzlara dökülecek şekilde serbest bırakılması yasaktır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin bir ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine göre, resmî kıyafet taşıyan infaz ve koruma başmemur ve memurları ile infaz ve koruma memurluğu öğrencilerine adı geçen Yönetmelikte belirtilen kullanma süreleri dikkate alınarak, pantolon, yazlık ve kışlık tişört, yazlık ve kışlık bot, mont, pardesü-gocuk, kep, yağmurluk ve palaska verilir.

Giyecek yardımı Genel Müdürlükçe temin edilerek hak sahibi personele görevleri esnasında giyilmek üzere infaz ve koruma başmemuru, infaz koruma memuru ve infaz koruma memuru öğrencilerine aynî olarak verilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – Üniforma giyen personele verilecek mont, pardesü-gocuk, kep, yağmurluk ve pantolon lâcivert renkli, yazlık ve kışlık tişört turkuaz ton renginde, yazlık ve kışlık bot siyah renklidir.

İnfaz koruma başmemur ve memurları ile infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin yazlık, kışlık ve tören kıyafeti olmak üzere üç ayrı kıyafeti vardır:

a) Kışlık kıyafet: Mont, kışlık tişört, kışlık pantolon, kışlık bot, pardesü-gocuk, kep,   palaska ve yağmurluktan oluşur. (Şekil 1, 2)

1) Mont: Birinci sınıf üç iplik 320 gr./m2 (+-10gr./m2) en az % 65 pamuk en çok % 35 polyester şardonlu sivit örme kumaştan kol uçları ve beli ribanalı, kol altları ve omuz üstü kombin renk kumaştan yapılır. (Şekil 4)

2) Kışlık tişört: Turkuaz renk tonunda 20/1 iki iplik 280gr./m2 (+-10gr./m2) % 100 pamuk birinci sınıf şardonlu sivit örme kumaştan yapılır. Uzun kollu, kol uçları ribanalı apoletli, göğüs üstünde 3 mm konbin renkte kıl biyesi bulunur, cepsiz ve polo yakadır. (Şekil 13)

3) Kışlık pantolon: En az  % 70 pamuk ve polyester karışımı lacivert renkli dokuma kumaştan yapılır. Erkek ve bayan kışlık pantolonunun paçaları lastikli, kemer yüksekliği en az 6 cm olup, pantolonun üst ve arka ceplerine ilave kapaklı yan cepleri vardır. (Şekil 5, 6)

4) Kışlık bot: Su geçirmez, kaymaz tabanlı birinci sınıf deriden mamul ortopedik iç taban özelliğine sahip olup erkek ve bayan personelce kullanılır. (Şekil 11)

5) Pardesü-gocuk: Soğuğa, suya ve ısıya dayanıklı birinci sınıf polyester ve benzeri kumaştan yapılır. (Şekil 3)

6) Kep: Erkek ve bayan personelce kullanılır.  Kışlık pantolon kumaşından yapılır. (Şekil 9)

7) Palaska: Palaska birinci sınıf siyah renkli tekstil malzemeden ayarlanabilir özellikte ve iki köprüsü ile bir adet kelepçe kılıfı bulunan aparattan oluşur. Geçmeli plastik toka üzerinde hilal ve yıldız bulunur. (Şekil 25)

8) Yağmurluk: Lacivert renkte su geçirmez malzemeden yapılır. (Şekil 26)

b) Yazlık kıyafet: Mont, yazlık tişört, yazlık pantolon, yazlık bot, kep ve palaskadan oluşur. (Şekil 15)

1) Mont: Birinci sınıf üç iplik 320 gr./m2 (+-10gr./m2) en az % 65 pamuk en çok % 35 polyester şardonlu sivit örme kumaştan kol uçları ve beli ribanalı, kol altları ve omuz üstü kombin renk kumaştan yapılır. (Şekil 4)

2) Yazlık tişört: Turkuaz renk tonunda 30/1 pike penye iplik 190-200 gr. % 100 pamuk lakos örme kumaştan dikilir. Kısa kollu, apoletli, göğüs üstünde 3 mm konbin renkte kıl biyesi bulunur, kol uçları ribanalı ve cepsizdir. (Şekil 16)

3) Yazlık pantolon: En az % 70 pamuk ve polyester karışımı lâcivert renkli yazlık kumaştan dikilir. Erkek ve bayan yazlık pantolonunun paçaları lastikli, kemer yüksekliği en az 6 cm olup, pantolonun üst ve arka ceplerine ilave kapaklı yan cepleri vardır. (Şekil 5, 6)

4) Yazlık bot: Siyah renkli ortopedik iç taban özelliğine sahip ve şekilde belirtilen kısmı hava alabilir tekstil malzemeden yapılır. Erkek ve bayan personelce kullanılır. (Şekil 17)

5) Kep: Erkek ve bayan personelce kullanılır. Ön kısmı yazlık pantolon kumaşından arka kısmı hava alabilir özellikte dikilir. (Şekil 9)

6) Palaska: Palaska birinci sınıf siyah renkli tekstil malzemeden ayarlanabilir özellikte ve iki köprüsü ile bir adet kelepçe kılıfı bulunan aparattan oluşur. Geçmeli plastik toka üzerinde hilal ve yıldız bulunur.  (Şekil 25)

c) Tören kıyafeti: Resmî açılış ve törenlerde, tören kıyafeti giydirilebilir, kıyafet üzerinde kullanılan armalardan sadece işleme göğüs arması metal malzemeden olup gümüş rengindedir. Üniforma üzerinde bulunan diğer arma ve işaretlerin yeri ve özellikleri aynıdır. (Şekil 29, 30)”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 - Personel ile infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin göğüs arması, kep kokardı, görev yeri kol arması, infaz koruma yazılı arma, kıdem işareti ile rütbe işaretlerinin resmî kıyafet üzerindeki yerleri aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir:

a) Kep:

1) İnfaz ve koruma başmemurları: Kepin ön orta kısmında 4 cm çapında defne dalı ile çevrelenmiş işleme kep kokardı ile 1,5 cm eninde ve 33-34 cm uzunluğunda sarı simden sakındırak bulunur. (Şekil 12,18)

2) İnfaz ve koruma memurları ile infaz ve koruma memurluğu öğrencileri: Kepin ön orta kısmında 4 cm çapında işleme kep kokardı ile 1,5 cm eninde ve 33-34 cm uzunluğunda beyaz renkli sakındırak bulunur. (Şekil 12,18)

b) Pardesü-gocuk:

1) İnfaz ve koruma başmemurları: Omuz apoletleri üzerinde rütbe işareti, sol göğüs üstünde işlemeli göğüs arması, sol kolda personelin görev yaptığı yeri gösterir kol arması ve sağ kolda infaz koruma yazılı arma bulunur. (Şekil 20, 21, 22, 23)

2) İnfaz ve koruma memurları: Rütbe işaretleri bulunmaz, sol göğüs üstünde işlemeli göğüs arması, sol kolda personelin görev yaptığı yeri gösterir kol arması ile bunun 1 cm altına gelecek şekilde kıdem işareti ve sağ kolda infaz koruma yazılı arma bulunur. (Şekil 20, 21, 24)

3) İnfaz ve koruma memurluğu öğrencileri: Sol göğüs üstünde işlemeli göğüs arması, sol kolda öğrencinin bulunduğu eğitim merkezinin adı, altında öğrenci yazısı, omuzlarda öğrenci numarasının bulunduğu apoletler ve sağ kolda infaz koruma yazılı arma bulunur.  (Şekil 20, 21, 27, 28)

c) Mont:

1) İnfaz ve koruma başmemurları: Omuz apoletleri üzerinde rütbe işareti, sol göğüs üstünde işlemeli göğüs arması, sol kolda personelin görev yaptığı yeri gösterir kol arması ve sağ kolda infaz koruma yazılı arma bulunur. (Şekil 20, 21, 22, 23)

2) İnfaz ve koruma memurları: Rütbe işareti bulunmaz, sol göğüs üstünde işleme göğüs arması, sol kolda personelin görev yaptığı yeri gösterir kol arması ile bunun 1 cm altına gelecek şekilde kıdem işareti ve sağ kolda infaz koruma yazılı arma bulunur. (Şekil 20, 21, 24)

3) İnfaz ve koruma memurluğu öğrencileri: Omuz apoletlerinde altı rakamdan oluşan öğrenci numarası, sol göğüs üstünde işleme göğüs arması, sol kolda öğrencinin bulunduğu eğitim merkezinin adı ve altında öğrenci yazısı ile sağ kolda infaz koruma yazılı arma bulunur. Rütbe işareti bulunmaz. (Şekil 20, 21, 27, 28)

d) Yazlık tişört: Montta bulunan işaretler aynen yer alır.

e) Kışlık tişört: Montun altına giyilir. Montta bulunan işaretler aynen yer alır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin başlığı ve birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Göğüs arması, rütbe işaretleri, görev yeri kol arması, infaz koruma yazılı arma ve kıdem işareti”

“c) İnfaz koruma yazılı arma: Üniformanın sağ kolunda 7 x 4,5 cm ebatlarında lacivert gabardin armalık kumaş üzerinde daire dış çemberi beyaz ve zemini kımızı renkli daire içinde beyaz renkli hilal ve yıldızın altında 1,2 cm gri fonlu şerit üzerine kırmızı renkli infaz koruma yazısı bulunur. Üniforma giyen tüm personel kullanır. (Şekil 21)”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Önceki kıyafetlerin kullanılması

GEÇİCİ MADDE 1 – 1/1/2013 tarihine kadar, bu Yönetmeliğin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki halinde belirtilen kıyafetler de kullanılabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan şekil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29 ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğe ekteki şekil 30 eklenmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.