9 Ağustos 2012 Tarihli ve 28379 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Adlî ve İdarî Yargı Hâkim ve Savcıları Meslek İçi Eğitim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Giresun Üniversitesi Kariyer Yönlendirme ve Bilgilendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İstanbul Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretmenlik Sertifikası Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrencilerinden Alınacak Harçlar Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenci Burs ve Yardım Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Giriş, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gaziantep Mühendislik Fakültesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Sertifikası Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


8/8/2012 tarihli ve 28378 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, Milletlerarası Andlaşmalar yayımlanmıştır.