9 Ağustos 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28379

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

BİTKİ KARANTİNASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/12/2011 tarihli ve 28131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Karantinası Yönetmeliğinin “EK-2 Bazı Bitki ve Bitkisel Ürünlerde Bulunması Halinde İthale Mani Teşkil eden Karantinaya Tabi Zararlı Organizmalar, A-Türkiye’de Varlığı Bilinmeyen Karantinaya Tabi Zararlı Organizmalar” başlıklı “5) Funguslar” tablosunun 4 üncü satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Ceratocystis virescens

Kanada ve ABD orjinli, tohum ve meyve hariç, Acer saccharum Marsh. bitkileri ve doğal yuvarlaklığını kaybetmiş odunları dahil Acer saccharum Marsh. odunları

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin “EK-2 Bazı Bitki ve Bitkisel Ürünlerde Bulunması Halinde İthale Mani Teşkil Eden Karantinaya Tabi Zararlı Organizmalar”, “B-Türkiye’de Sınırlı Olarak Bulunan Karantinaya Tabi Zararlı Organizmalar” başlıklı “2) Nematodlar” tablosunun 3 üncü satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Ditylenchus dipsaci

Allium ascalonicum L.,Allium cepa L. veAllium schoenoprasum L.’nin dikim amaçlı tohum ve soğanları, Alliumporrum L.’un dikim amaçlı bitkileri ve, Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss.,Crocus flavus Weston ‘Golden Yellow’,Galanthus L., Galtonia candicans (Baker)Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert,Muscari Miller, Narcissus L., OrnithogalumL., Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L’nin dikim amaçlı soğan ve soğanımsı gövdeleri (korm), Medicago sativa L. (yonca)’nın tohumları, dikim amaçlı Solanum tuberosum L. (patates) yumruları ve dikim amaçlı Fragaria L. (çilek) bitkileri.

 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin “EK-3 Girişi Yasak Bitki, Bitkisel Ürünler ve Yetiştirme Ortamları” başlıklı eki aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GİRİŞİ YASAK BİTKİ, BİTKİSEL ÜRÜNLER VE YETİŞTİRME ORTAMLARI

Ek-4’te yer alan “Özel Şartlar” bölümünde belirtilen topraklı bitki ve yetiştirme ortamı torf hariç olmak üzere;

Tarımsal amaçlı:

 

BİTKİ VE BİTKİSEL ÜRÜNLER

MENŞEİ ÜLKELER

Toprak

Tüm ülkeler

Tabii gübre

Tüm ülkeler

Kütlü pamuk

Tüm ülkeler

Coniferales odunları (Yakacak amaçlı)

Tüm ülkeler

Castanea Mill., Quercus L., Acer saccharum, Populus L.izole edilmiş kabukları

Tüm ülkeler

Palmae (Arecaceae) familyasına ait;

Areca catechu (Malabar palmiyesi),

Arecastrum romanzoffianum,

Arenga pinnata,

Borassus flabellifer,

Brahea armata,

Butia capitata,

Calamus merillii,

Caryota maxima (Cevizli palmiye),

C. cumingii,

Cocos nucifera (Hindistan cevizi),

Corypha gebang, (Syn.:C. elata, C. utan),

Elaeis guineensis (Afrika yağ  palmiyesi),

Howea forsteriana,

Jubea chilensis,

Livistonia australis,

Livistona decipiens (Syn.:Livistona decora)(Şemsiye palmiye),

Metroxylon sagu,

Oreodoxa regia (Syn.:Roystonea regia)(Kral palmiye),
Phoenix canariensis (Kanarya adaları phonixi),
P. dactylifera (Hurma ağacı),

P. sylvestris (Yabani hurma),

Sabal umbraculifera (Syn.:Sabal palmetto, Cabbage palmetto),

Trachycarpus fortunei (Syn.:Chamaerops excelsa)(Kendir palmiye),

Washingtonia spp.,

Chamaerops humilis,

Phoenix theophrasti Bitkileri

ve Agavaceae familyasına ait

Agave americana;

Bitkisinin meyve ve tohumları hariç, taban gövde çapı 5 cm üzerinde olan dikim amaçlı bitkileri

Mısır, İspanya, İtalya, Fransa, Yunanistan, Bahreyn, Bangladeş, Kamboçya, Çin, Hindistan, Endonezya, İran, Irak, İsrail, Japonya, Ürdün, Kuveyt, Laos, Malezya, Mynmar, Umman, Pakistan, Filipinler, Katar, Suudi Arabistan, Singapur, Sirilanka, Suriye, Tayvan, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Vietnam, Avustralya, Papua Yenigine, Samua, Somon Adaları, ülkeleri

 

 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin “EK-5 Bitki Sağlık Sertifikası Taşıması Gerekli Bitki ve Bitkisel Ürünler” listesinin “1212.99.95.00.19 Diğerleri” satırından sonra gelmek üzere, “1213.00.00.00.00 Hububat sapları ve kapçıkları (işlenmemiş) (kıyılmış, toz haline getirilmiş, preslenmiş veya pellet şeklinde olsun olmasın)” şeklinde satır eklenmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

3/12/2011

28131

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

17/12/2011

28145

2-

17/5/2012 

28295