8 Ağustos 2012 Tarihli ve 28378 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

 

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2012/3344      Finlandiya Savunma Kuvvetleri, Macaristan Savunma Kuvvetleri, İsveç Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Namına Türk Silahlı Kuvvetleri Arasında Kosova Gücündeki (KFOR) Merkez Müşterek Bölgesel Birliği ve İrtibat ve İzleme Timlerine (LOT) Yaptıkları Katkılarla İlgili Uygulama Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2012/3345      Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin, “Uluslararası Karayolu Taşımacılığına İlişkin Sınır Geçiş İşlemlerinin Kolaylaştırılması” Başlıklı 8 Numaralı Ekinin Onaylanması Hakkında Karar

2012/3346      “Karayolu Trafiği Konvansiyonu” ile “1968 Karayolu Trafiği Konvansiyonunu Tamamlayıcı Avrupa Anlaşması”na, Konvansiyona Çekince Konulmak Suretiyle Katılmamız Hakkında Karar

2012/3403      Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 17. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla Mücadele Anlaşması’nın Çekince ve Beyanlarla Onaylanması Hakkında Karar

2012/3405      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2012/3451      Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşma’ya Katılmamız Hakkında Karar

2012/3454      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Her İki Ülke Vatandaşlarının Seyahat Şartlarına Dair Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

2012/3456      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Suçla Mücadelede İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

2012/3464      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Mineral Kaynaklar Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

2012/3465      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar