8 Ağustos 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28378

BAKANLIĞA VEKÁLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                     7 Ağustos 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-6788

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 8 Ağustos 2012 tarihinde Kırgızistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER’in dönüşüne kadar Milli Eğitim Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                     Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                          7 Ağustos 2012

      B.01.0.KKB.01-06-250-506

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 7/8/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-6788 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 8 Ağustos 2012 tarihinde Kırgızistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER’in dönüşüne kadar Milli Eğitim Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI