8 Ağustos 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28378

BAKANLIĞA VEKÁLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                         7 Ağustos 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-6805

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 8 Ağustos 2012 tarihinde Myanmar’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

 

                                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                              7 Ağustos 2012

      B.01.0.KKB.01-06-251-508

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 7/8/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-6805 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 8 Ağustos 2012 tarihinde Myanmar’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI