7 Ağustos 2012 Tarihli ve 28377 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

TÜZÜKLER

2012/3469      Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

2012/3474      Tebligat Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

2012/3488      Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2012/3489      Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Gençlik ve Spor Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

— İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

TEBLİĞLER

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/50)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/15)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/17)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/19)

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 6/8/2012 Tarihli ve 2012/120 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri