7 Ağustos 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28377

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                         6 Ağustos 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-6735

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             2012 Londra Olimpiyat Oyunları nedeniyle; 7 Ağustos 2012 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIǒın dönüşüne kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                              6 Ağustos 2012

      B.01.0.KKB.01-06-249-504

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 6/8/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-6735 sayılı yazınız.

             2012 Londra Olimpiyat Oyunları nedeniyle, 7 Ağustos 2012 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIǒın dönüşüne kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI