6 Ağustos 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28376

YÖNETMELİK

Harran Üniversitesinden:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

 VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

 DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Zorunlu Dersler: Sınıflardaki kayıtlı bütün öğrencilerin takip etmesi gereken dersler olup, toplam derslerin % 75’i kadar olmalıdır.”

“b) Seçmeli Dersler: Öğrencilerin kendi ilgi ve tercihleri ile danışmanın onayına bağlı olarak alacakları dersler olup, toplam derslerin % 25’in altına düşmeyecek şekilde olmalıdır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.