6 Austos 2012 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28376

YNETMELK

Bartn niversitesinden:

BARTIN NVERSTES NLSANS VE LSANS ETM RETM

VE SINAV YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 2/8/2011 tarihli ve 28013 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bartn niversitesi nlisans ve Lisans Eitim retim ve Snav Ynetmeliinin 12 nci maddesinin altnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(6) renci, bir yksekretim kurumunda baarm olduu ders iin muafiyet talebinde bulunabilir. Muafiyet talebini ieren dileke, muafiyete esas olacak belgelerle birlikte kayt ilemi sresi ierisinde ilgili birime verilir. Muafiyet talebi; dersin ierii, kredisi ve baar notu dikkate alnarak ilgili ynetim kurulu tarafndan karara balanr. Muaf olunan dersin notu, not ortalamas hesabnda dikkate alnmaz. Muaf sayld dersleri not ykseltmek iin yeniden almak isteyen renciler, sz konusu dersi ilk kez alm gibi kabul edilir. renci muaf olduu derslerin bulunduu dnemde 30 krediye kadar derse kayt olabilir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Teorik ve uygulamal bir dersin en az % 70ine devam zorunludur. Bu koulu yerine getirmeyen renci, o dersin dnem sonu ve btnleme snavlarna giremez.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Muafiyet snav: Gz dnemi ikinci haftasnda, yabanc dil ve temel bilgisayar bilimleri ile temel bilgi teknolojisi kullanm derslerinden muaf tutulacak rencileri belirlemek iin yaplr. Muafiyet snavnda baarl olan rencinin harf notu dnm snav sonras belirlenir.

MADDE 4 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Ynetmelik hkmlerini Bartn niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

2/8/2011

28013

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'lerin

Tarihi

Says

1

25/11/2011

28123

2

26/1/2012

28185