6 Austos 2012 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28376

YNETMELK

Mill Savunma Bakanlndan:

MLL SAVUNMA BAKANLII LE KARA, DENZ VE HAVA KUVVETLER

KOMUTANLIKLARINA BALI KURUMLARDAK DNER SERMAYENN

LETLMESNE LKN YNETMELKTE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 25/10/1986 tarihli ve 19262 sayl Resm Gazetede yaymlanan Milli Savunma Bakanl ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlklarna Bal Kurumlardaki Dner Sermayenin letilmesine likin Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci fkrasnn (21) numaral bendi aadaki ekilde deitirilmi ve maddenin sonuna aadaki bent eklenmitir.

21) Askeri salk hizmeti sunucularnn dner sermayenin konusunu tekil eden hizmetleri yrtmesi iin gerekli her trl mal ile hizmet almlar.

23) Kanunlarla dner sermaye gelirlerinden denmesi hkmedilen her trl giderler.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 9 Kurumlarn dner sermaye ileri haricinde kalan ihtiyalarnn bir ksm iin yaplacak giderler (ara, gere, aratrma ve dier her trl ihtiyalar), kurumlarn dner sermaye ilerinden elde ettikleri gelirden karlanr. Bu maksatla kurumlarn dner sermaye gelirinden karlanacak ihtiyalarndan Mill Savunma Bakan tarafndan her yl belirlenecek toplam tutar geenlere ilikin kuvvet komutanlklar tarafndan yaplacak teklifler, Genelkurmay Bakanlnn; Mill Savunma Bakanlna bal dner sermaye kurulularnn teklifleri ise, Mill Savunma Bakanl Mstearnn teklifi zerine Mill Savunma Bakannn onayn gerektirir.

Onay mteakip yaplacak harcama, kurumlarn kendi dner sermayelerinden elde ettikleri bir nceki yln safi gelirinin % 80'ini geemez. Yl iinde sarf edilmeyen % 80 tutar, gelecek yllarda sarf edilmek zere o yl sonu bilnolarnn emanet hesabna kayt edilir.

Mill Savunma Bakan tarafndan tespit edilecek toplam tutara kadar olan ihtiyalarn karlanmasna ynelik usul ve esaslar her yl yaymlanan Harcama Yetkileri onaynda belirtilir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin birinci fkrasnn (7) ve (9) numaral bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

7) Kurumlarn yllk gayrisafi gelirinden alnacak merkez masraflar karlk orann tespit etmek.

9) Hastanelerin yllk gayrisafi gelirinden alnacak merkez masraflar karlk orann tespit etmek.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmi ve son fkras yrrlkten kaldrlmtr.

10/6/1985 tarihli ve 3225 sayl Kanunun 14 nc maddesi uyarnca yaplan ek grev creti demeleri, dner sermaye gelirlerinden karlanr. Sermaye ve krdan ek grev creti denmez.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 40 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 40 letmeler tarafndan alnacak sipariler iin balangta ilk maliyet kefi yaplr. Protokol ve szlemeye gre sipari bedelinin %10undan az olmamak zere alnacak avans miktar letme Ynetim Kurulunca belirlenir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 70 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 70 9 uncu maddeye gre alnan ara, gere ve benzeri tanr mallar, teslim alnd tarihte kurum tanr kayt ve kontrol yetkilisine devredilir. Devredilen tanr mallarn listesi bal olunan komutanlk/daire bakanlklarna ay sonlarnda bildirilir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 27 nci maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 8 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 9 Bu Ynetmelik hkmlerini Mill Savunma Bakan yrtr.