5 Ağustos 2012 Tarihli ve 28375 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2012/3233  Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Dışı Koordinasyon Ofisleri Hakkında Karar

2012/3425  Erzurum İli, Aziziye İlçesinde Yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Kapsamında Bulunan Bazı Taşınmazların Aziziye Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3426  Amasya İlinde Tesis Edilecek Umutlu Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3428  Şanlıurfa Belediyesine Ait Atıksu Arıtma Tesisi ve Kolektör Hatları Projesi Kapsamında Bulunan Bazı Taşınmazların Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3429  Adatepe Projesi Kapsamındaki Adatepe Barajının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3432  Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı ve Organlarının Teşkili ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Karar

2012/3433  Ordu İli, Çatalpınar İlçesinde Tesis Edilecek Irmak Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3434   İzmir İli, Gaziemir İlçesinde Bulunan Bazı Alanların “Aktepe ve Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” İlan Edilmesi Hakkında Karar

2012/3435   İzmir İli, Bayındır İlçesi Necati Uza, Yenice ve Hatay Mahallelerinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2012/3436  İzmir İli, Torbalı İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Alanın “Çaybaşı Yenimahalle Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” İlan Edilmesi Hakkında Karar

2012/3438  Kültür ve Turizm Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2012/3441  Antalya İlinde Tesis Edilecek Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3442  Uşak İli, Merkez İlçesi, Tabakhane Mevkiinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3443  Van İli, Merkez İlçesi, Şerefiye Mahallesinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3444  Siirt İli, Baykan İlçesi, Ziyaret Beldesinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3445  Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2012/3446   Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Erbaa Fen Bilimleri Enstitüsünün Adının Fen Bilimleri Enstitüsü Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2012/3447  İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İşletme Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

2012/3448  Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Mühendislik Fakültesinin Adının Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2012/3449  Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte ve Yüksekokul Kurulması Hakkında Karar

2012/3461  Milli Savunma Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (B) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar

2012/3463  Siirt İli, Aydınlar İlçesindeki Tarihi Mücahit Camisi ve Şifa Kuyusu Çevresinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3466  Isparta İli, Sütçüler İlçesi ile Antalya İli, Manavgat İlçesinde Tesis Edilecek Kasımlar Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla  Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3467  Tokat İli, Almus İlçesinde Tesis Edilecek Suçatı I Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3468  Nevşehir İli, Gülşehir İlçesinde Tesis Edilecek Tuzköy Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3481  İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Hesabına Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlere Ait Katma Değer Vergisinin Dahil Edilmemesine İlişkin Kararın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar

2012/3496  Alçak Yoğunluk Polietilen (AYPE) İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

2012/3506  Elazığ İlinde Tesis Edilecek Pembelik Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3507  İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesinde Bulunan Bazı Alanlarda Gerçekleştirilecek Proje Uygulamaları Kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkilendirilmesine İlişkin Karar

 

ATAMA KARARLARI

—  Millî Savunma ile İçişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

—  Balıkesir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Sınav Yönetmeliği

—  Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Gazi Üniversitesi Türk Müzik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Gazikent Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Gazikent Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Gazikent Üniversitesi Göç, Nüfus, Eğitim ve İstihdam Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Gazikent Üniversitesi Kültürlerarası Diyalog ve Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Gazikent Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Gazikent Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/1)

—  2012 Yılı Haziran Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

—  2012 Yılı Haziran Ayında İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri