4 Ağustos 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28374

GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu : Myanmar Yardım Kampanyası

GENELGE

2012/17

Güneydoğu Asya’da bulunan Myanmar’ın Arakan bölgesinde yaşayan Müslüman halka karşı, son dönemde iyice artan şiddet hareketleri nedeniyle evsiz kalan ve yurtlarını terk eden binlerce insan; mülteci durumuna düşerek komşu ülkelere sığınmaya çalışmakta, barınma, açlık, susuzluk ve salgın hastalık tehlikesi ile karşı karşıya bulunmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti, yardımlaşma ve dayanışma duygusunun yoğun olarak yaşandığı mübarek Ramazan ayında, halkımızın da beklentileri doğrultusunda; zor durumdaki Myanmar’ın Arakan bölgesi Müslüman halkı için her türlü yardım ve desteği sağlayacaktır. Bu amaçla, Başbakanlık tarafından bir yardım kampanyası başlatılmıştır. Yardım kampanyasına ait banka hesap numaraları genelge ekinde belirtilmiştir. Yardım kampanyası, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından koordine edilecektir.

Başlatılan bu yardım kampanyasında;

1. Valiliklerimiz, belediyelerimiz ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızca toplanan yardımlar ekte belirtilen hesap numaralarına aktarılacaktır.

2. Gerçek ve tüzel kişiler bu hesaplara doğrudan bağış yapabileceklerdir.

3. Sivil toplum kuruluşlarımızdan istekli olanlar, topladıkları yardımı bölgeye ulaştırmak üzere, şartlı veya şartsız bu hesaplara aktarabileceklerdir.

4. Tüm yardım toplama faaliyetleri, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.

Halkımızın, ulusal ve yerel basınımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, kamu kurum ve kuruluşları ile her düzeydeki kamu görevlilerinin, meslek odalarının ve birliklerin, bir insanlık görevi olan bu yardım kampanyasına gönüllü olarak her türlü desteği vereceklerine inancımız tamdır.

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

 

MYANMAR YARDIM KAMPANYASI BANKA

HESAP NUMARALARI

 

T.C ZİRAAT BANKASI AŞAĞIAYRANCI ŞUBESİ

 

TL – Hesap No (IBAN)                 : TR270001000820555555555043

ABD Doları Hesap No (IBAN)     : TR970001000820555555555044

EURO Hesap No (IBAN)              : TR700001000820555555555045

Banka Swift Kod No                      : TCZBTR2A

 

T.VAKIFLAR BANKASI A.O. FİNANSMARKET ŞUBESİ

 

TL – Hesap No (IBAN)                 : TR310001500158007300087076

ABD Doları Hesap No (IBAN)     : TR730001500158048013567393

EURO Hesap No (IBAN)              : TR510001500158048013567401

Banka Swift Kod No                      : TVBATR2AXXX

 

T.HALK BANKASI BAKANLIKLAR ŞUBESİ

 

TL – Hesap No (IBAN)                 : TR620001200940800005000017

ABD Doları Hesap No (IBAN)     : TR310001200940800058000114

EURO Hesap No (IBAN)              : TR040001200940800058000115

Banka Swift Kod No                      : TRHBTR2A