3 Ağustos 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28373

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2012/3358

             Ekli listede ili, ilçesi ve sınırları belirtilen yerlerde arazi toplulaştırması yapılması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 1/6/2012 tarihli ve 9145 sayılı yazısı üzerine, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/6/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                              B. ATALAY                                          B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                              N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı            Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                      A. DAVUTOĞLU                              M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                  Ekonomi Bakanı

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                           H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                   İ. N. ŞAHİN                                                    C. YILMAZ                                                  E. GÜNAY                                           M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                            Maliye Bakanı

                                          Ö. DİNÇER                                                             İ. YILMAZ                                                 V. EROĞLU

                                  Milli Eğitim Bakanı                                          Milli Savunma Bakanı                          Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                                 R. AKDAĞ                                                                 B. YILDIRIM

                                                               Sağlık Bakanı                                  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

 

25/6/2012 TARİHLİ VE 2012/3358 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

 

SIRA

NO

İLİ - İLÇESİ

YER VE SINIRLARI

ALAN

(Ha)

1

Denizli ili, Baklan ilçesi Arazileri

Doğu: Baklan İlçesi Beşparmak Dağları etekleri,

Batı: Baklan İlçesi Boğaziçi Kasabası

Kuzeyi: Baklan-Denizli asfaltı ve Gökpınar Mahallesi

Güneyi: Baklan İlçesi Beşparmak Dağları etekleri

328

 

NOT:

1- Yukarıda belirtilen alanlarda, 29/06/2009 tarihli ve 2009/15154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzüğün 17 nci maddesine göre özel arazi toplulaştırması kapsamında isteğe bağlı olarak Baklan Belediyesi tarafından uygulama yapılacaktır.

2- Yukarıda belirtilen arazi toplulaştırma sınırları içinde olup;

a) Arazi toplulaştırma kriterlerine uygun olmayan yerler,

b) İsteğe bağlı arazi toplulaştırması olan bölgede, yeterli muvafakat alınamayan yerler,

c) Teknik olarak arazi toplulaştırma sahasına dahil edilmesi uygun olmayan tepelik, taşlık, çukurluk alanlarla yoğun sabit tesis bulunan alanlar,

toplulaştırma harici bırakılır.