3 Ağustos 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28373

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No.               :  2012/51

İşyeri                       :  MOTAŞ A.Ş. Malatya Belediyesi Şehir İçi Toplu Taşım

                                    Otobüs İşletmesi

                                    Yaka Köyü Şehir Mezarlığı Caddesi Motaş Garajı

                                    No: 8 MALATYA

SGK Sicil No.         : 1001636.044

Tespiti İsteyen        :  Nakliyat-İş Sendikası

İnceleme                  :  MOTAŞ A.Ş. Malatya Belediyesi Şehir İçi Toplu Taşım Otobüs İşletmeciliğinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; şirketin yürürlükte bulunan 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 15'inci maddesinin (f) bendinin verdiği yetkiye dayanarak kamuya yönelik toplu taşıma hizmeti faaliyetini yerine getirdiği, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Tüzüğü'nün 28 sıra numaralı "Genel işler" işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: MOTAŞ A.Ş. Malatya Belediyesi Şehir İçi Toplu Taşım Otobüs İşletmeciliği işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 28 sıra numaralı "Genel işler" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.