3 Ağustos 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28373

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No.               :  2012/49

İşyeri                      :  Fibrobeton Yapı Elemanları San. İnş. ve Tic. A.Ş.

                                   Ertürk Sok. Uzka İş Merkezi No: 11

                                   Kavacık-Beykoz/İSTANBUL (merkez)

SGK Sicil No.         :  1260400.034-1035719.081

Tespiti İsteyen       :  Birleşik Metal-İş Sendikası

                                   Fibrobeton Yapı Elemanları San. İnş. ve Tic. A.Ş.

İnceleme                 :  Fibrobeton Yapı Elemanları San. İnş. ve Tic. A.Ş.'de Bakanlığımızca yapılan incelemede; adı geçen şirketin D-100 Karayolu Üzeri Çerkez Taşköprü Mevkii/DÜZCE adresinde kurulu fabrika işyerinde çimento, kum, cam elyafı ve katkı maddeleri kullanılarak çeşitli yapı malzemeleri üretiminin yapıldığı, merkez işyerinde ise fabrikada üretilecek ürünün projelendirilmesi, pazarlaması ve yönetiminin yapıldığı, bu nedenle İşkolları Tüzüğü'nün 12 sıra numaralı "Çimento, Toprak ve Cam" işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Fibrobeton Yapı Elemanları San. İnş. ve Tic. A.Ş. işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 12 sıra numaralı "Çimento, Toprak ve Cam" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete' de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4' üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.