3 Austos 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28373

YNETMELK

Namk Kemal niversitesinden:

NAMIK KEMAL NVERSTES NLSANS VE LSANS ETM-RETM

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 17/9/2011 tarihli ve 28057 sayl Resm Gazetede yaymlanan Namk Kemal niversitesi nlisans ve Lisans Eitim-retim Ynetmeliinin 18 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) ve (c) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Baar notu; Bir dersten baarl olmak iin yaryl/yl sonu veya varsa btnleme snav sonucunun 100 zerinden en az 50 olmas ve yaryl/yl sonu notunun 100 zerinden en az 60 olmas zorunludur.

c) rencilerin baarlarnn deerlendirilmesinde esas alnan notlama sistemi, aada belirtilen dereceler ve harfler ile ifade edilir:

1) Puan Harfli Notu Katsay Baar Durumu

90-100 AA 4.00 Baarl

80-89 BA 3.50 Baarl

70-79 BB 3.00 Baarl

65-69 CB 2.50 Baarl

60-64 CC 2.25 Baarl

50-59 DD 2.00 Baarsz

30-49 FD 1.00 Baarsz

0-29 FF 0.00 Baarsz

2) Genel not ortalamasna, tekrar edilen derslerden alnan en son not katlr. Btn notlar rencinin not belgesine geirilir.

3) Bir dersten baarl saylabilmek iin baar notunun en az CC olmas gerekir. Ancak, genel not ortalamas (GNO) BA ve zerinde olan renciler, DD baar notu ile de baarl saylr ve baar notu, katsays 2.0 olmak zere DB olarak not belgesine geirilir. dev ve uygulamalarn nem kazand derslerde; bu almalarn ara snav notunu hangi oranda etkileyecei, ders niteliindeki laboratuvar ve proje derslerinde yaryl veya yl ii baar notunun nasl belirlenecei ve baar notuna etki oran ilgili kurul tarafndan belirlenerek ilan edilir. Tek ders snavlarnn sonular, baar notu olarak kabul edilir ve deerlendirilir.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Namk Kemal niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

17/9/2011

28057