3 Austos 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28373

YNETMELK

Orman ve Su leri Bakanlndan:

AV KORUMA GREVLLER KIYAFET YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 6/8/2004 tarihli ve 25545 sayl Resm Gazetede yaymlanan Av Koruma Grevlileri Kyafet Ynetmeliinin 2 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 2 Bu Ynetmelik; Orman ve Su leri Bakanl ve Orman Genel Mdrlnde Av Koruma Memuru olarak eitilen ve grevlendirilen her snf, derece ve vazifede alan memurlar ile yaban hayat koruma ve gelitirme sahalar ve avlaklarda koruma grevi verilen memur ve ii statsnde alan personeli kapsar.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasndaki Bakanlk tanm aadaki ekilde deitirilmitir.

Bakanlk: Orman ve Su leri Bakanln

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 12 Bu Ynetmelik hkmlerini Orman ve Su leri Bakan yrtr.

MADDE 4 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Ynetmelik hkmlerini Orman ve Su leri Bakan yrtr.